Orosz Lajos előadása

Report
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
Minőség
tervezése
Minőség
Minőség
fejlesztése
biztosítása
Minőség
ellenőrzése
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
TERVEZÉSI FELADATÁNAK FORRÁSA
( PLAN )
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(8)
Az intézményvezető az intézményellenőrzés összegző
szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési
tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiaiszakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési
tervet a nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző
szakértői dokumentumának kézhezvételétől számított
harminc napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet
jóváhagyása után meg kell küldeni az intézmény
fenntartójának.
MCKINSEY-FÉLE 7S MODELL
Stratégia
Stílus
Struktúra
Érték
rendszer
Rendszerek
Személyzet
Szakmai
ismeretek
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
CÉLJA, FÓKUSZA
 Az intézményi minőségfejlesztés célja, hogy az intézmény az elvárások
teljesülésének Önértékelése alapján a kiemelkedő és fejleszthető
területein, fejlesztéseket tervezzen, végrehajtson, értékeljen és
fejlesszen, hogy azután újabb önértékelés keretében vizsgálja a a
fejlesztések által változások eredményességét.
 A minőség fejlesztés és fókuszában a pedagóguspedagógiai
munkájának minősége, a vezető vezetési minősége és az intézmény
minősége azaz saját céljainak, az azokhoz kapcsolódó elvárásainak
teljesülése áll.
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
CÉLJA, FÓKUSZA
TANULÁS
VÁLTOZÁS
ÖNMAGA
SZEMÉLYZET
INTÉZMÉNY
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSŰ
CIKLUSA
Intézkedési terv
5 év
Munkaterv 1
Stratégiai ciklus
3-5 év
Éves ciklus
2.év
Munkaterv 2
Éves
ciklus
1.év
AZ ÉLETCIKLUS
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ
ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATOKHOZ
Önértékelés /
adaptáció értékelése
Pedagógus fejlesztés:
- Képzés / továbbképzés
- Mentorálás / mentor
- Jó gyakorlat átadás
20/2012.(VIII.31.)
150.§.
Tanfelügyeleti és
önértékelési kézikönyv
szerint intézmény ,
Pedagógus vezető
Értelmezés /
adaptáció/
Pedagógiai
program / Vezetői
program
Intézmény
fejlesztés/
önfejlesztés
Külső értékelés
20/2012.(VIII.31.)
XV. fej.
Tanfelügyeleti és
önértékelési
kézikönyv szerint
Külső értékelés
20/2012.(VIII.31.)
XV. fej.
Tanfelügyeleti és Vezető
önértékelési
- Vezető
kézikönyv szerint
Önértékelés
20/2012.(VIII.31.)
150.§.
Tanfelügyeleti és
önértékelési
kézikönyv szerint
-
fejlesztés:
képzés
/
továbbképzés
Mentorálás / mentor
Jó gyakorlat átadás
Intézményi :
- Folyamatok fejlesztése
- Kommunikáció
fejlesztése
- Infra struktúra
fejlesztése
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
PDCA CIKLUSA ÉS TEVÉKENYSÉGEI
• Intézkedések a pedagógusok
fejlesztésére
• Intézkedések a vezető
fejlesztésére
• Intézkedések az intézmény
fejlesztésére
• Új intézkedések
meghatározása
• Minőségfejlesztés
fejlesztése
Intézkedések
tervezése
Intézkedések
Intézkedések
Intézkedések
Fejlesztése
Ellenőrzése/
végrehajtása
• Intézkedések erőforrásainak
biztosítása
• Intézkedések során
bekövetkezett események
kezelése
• Intézkedések tervszerű
végrehajtása
Értékelése
• Önértékelés
• Külső értékelés
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
TERVEZÉS E
„A terv semmi. a tervezés minden". Eisenhower.
Nincs előírt folyamat/ sablon csak jó gyakorlat:
1.Széles bázis
2.Projekt alapú
3.1 Intézkedés 1 lap
Nevelőtestület után a fenntartó hagyja jóvá
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
TERVEZÉS E
Fejlesztés tervezése Fejlesztés indokoltsága,
fejlesztési szükséglet
Fejlesztés
„
Fejlesztés definiálása
típusa
megvalósítása
FejlesztésiFejlesztés
szerepkörök,
felelősök
Fejlesztés célcsoportja, várható felhasználói kör mérete
Fejlesztés életciklusa
jogszabályok
kapcsolódásai
más folyamatokhoz
( Intézményi
Alapadatok FejlesztésFejlesztésre
Fejlesztésvonatkozó
megnevezése
Fejlesztési
lépések nyomonkövetése (státuszolás)
folyamatok)
Fejlesztés előzményei
Fejlesztés forrása - finanszírozás
Fejlesztés rövid leírása
Fejlesztés megvalósulásának kockázatai (bevezetés után)
Fejlesztési folyamat audittevékenysége
Fejlesztés
Fejlesztés várható
hatásaiazonosítója
(eredmények)
FejlesztésFejlesztési
erőforrásai
-eredmény(ek)
fő költségtételek
(produktumok,
Fejlesztés
átvételi
szempontjai
(mennyiségi,
megvalósulási
minőségi
mutatók)
Megvalósítás
mérföldköveiforma)
- határidők
Fejlesztési lépések
Fejlesztés
lépései
Fejlesztésimplementációs
felelősségi
körei felelős
Fejlesztésért
személy
Fejlesztés
erőforrásai
Fejlesztés
utánkövetési
Fenntartás
erőforrásaitervezésének
- főfolyamata
költségtételek
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
VÉGREHAJTÁSA
Fejlesztés
„
megvalósítása Fejlesztési szerepkörök, felelősök
Fejlesztési lépések nyomonkövetése (státuszolás)
„Terv szerint minden halad „
Fejlesztési folyamat audittevékenysége
Fejlesztés átvételi szempontjai (mennyiségi,
minőségi mutatók)
Fejlesztés implementációs lépései
Fejlesztés utánkövetési folyamata
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
ÉRTÉKELÉSE
Önértékelés
20/2012.(VIII.31.)
150.§.
Tanfelügyeleti és
önértékelési
kézikönyv szerint
„
„Terv szerint minden haladt „
Intézmény
Vezetői kinevezés
, minőség _kiválóság
fejlesztés/
önfejlesztés
elismerése, és újrakezdés
Értelmezés /
adaptáció/
Pedagógiai
program / Vezetői
program
Külső értékelés
20/2012.(VIII.31.)
XV. fej.
Tanfelügyeleti és
önértékelési
kézikönyv szerint

similar documents