A spanyol világbirodalom és a Németalföld

Report
A SPANYOL
VILÁGBIRODALOM ÉS A
NÉMETALFÖLD
6. évfolyam
1. Spanyolország felemelkedése


XV. Század vége létre jön az egységes Spanyolország
földrajzi felfedezések
XVI. Század Habsburgok a spanyol trónon, a spanyol
király egyben német-római császár is

Részei:
Spanyolország
 „Németország „
 Németalföld
 Itália egy része
 Gyarmatok

Spanyol birodalom és a németalföldi
szabadságharc
2. Németalföldi szabadságharc



Leggazdagabb tartomány: kereskedelmi központ
Erőszakos fellépés a protestánsok ellen
Szabadságharc:
1581 északi
tartományok függetlenné válnak: Hollandia
3. Hollandia fejlődése

A legfejlettebb mezőgazdaság alakult ki
tengertől elhódított területek




Csatornák
Kertészet
Manufaktúrák
Tenger fuvarosai
4. Spanyolország hanyatlása





Az országban nem indul meg a gazdasági fejlődés
A gyarmatok kincseit a hadsereg és a luxus
fenntartására költik
Megjelenik az angol rivális a tengereken
Állami kalózok – angol – fosztogatják a spanyol
gályákat
Tengeri háború a spanyolok és az angolok között,
amelyet az angolok nyernek meg.

similar documents