Podnebné pásy země Alisova genetická klasifikace klimatu

Report
ATMOSFÉRA (XV. ČÁST)
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Mgr. Soňa Patočková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Atmosféra (XV. část)
Stupeň a typ vzdělávání
Střední škola
Vzdělávací oblast
Geografie
Vzdělávací obor
79-41-K/41 Gymnázium ,
Tematický okruh
Atmosféra
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 1. ročník
Anotace
Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový
materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice atmosféry.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Atmosféra, podnebí, počasí, vertikální členění atmosféry.
Datum
5. 9. 2013
www.zlinskedumy.cz
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
1. pás rovníkového klimatu (ekvatoriální pás)
• denní maxima přesahují v důsledku vysokého
výparu a velké vlhkosti je zřídka 35 °C
• denní minima klesají je zřídka pod 20 °C
• vysoký výpar tak spolu s teplotami způsobuje
vysoké hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu
• také relativní vlhkost i v nejsušších měsících
překračuje 70 %
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
1. pás rovníkového klimatu (ekvatoriální pás)
• roční úhrn srážek se pohybuje v průměru
mezi 1000 až 3000 mm
• na pevnině vypadávají v důsledku
nejintenzivnějšího výparu během poledne
srážky v odpoledních hodinách
• nad oceány v nočních hodinách
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
1. pás rovníkového klimatu (ekvatoriální pás)
• rozložení srážek během roku je víceméně
stejnoměrné
• abnormální srážky v této oblasti jsou pak
důsledkem návětrného jevy vysokých pohoří
(Kamerunská hora v Africe)
• ekvatoriální pás je rozšířený zejména v povodí
Amazonky, oblasti Guinejského zálivu, na jihu
Malajského poloostrova a na některých
sundských (Sumatra, Borneo) ostrovech
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
1. pás rovníkového klimatu (ekvatoriální pás)
Graf ročního chodu teploty vzduchu a srážek v ekvatoriálním pámu na stanicích Libreville a Manaus 5)
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
2. pás rovníkových monzunů (subekvatoriální
pás)
• rozkládá se v oblastech, kde v létě převládá
ekvatoriální vzduchová hmota a v zimě
tropická vzduchová hmota
• v době letního monzunu při proudění od
rovníku vzrůstá vlhkost vzduchu
• klesá tak denní amplituda teploty a
vypadávají vydatné srážky v podobě lijáků
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
2. pás rovníkových monzunů (subekvatoriální
pás)
• při zimním monzunu vlhkost vzduchu na
pevninách prudce klesá
• stejně jako množství srážek a roste denní
amplituda teploty
• kontinentální typ klimatu je specifický
vlhkým létem a suchou zimou
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
2. pás rovníkových monzunů (subekvatoriální
pás)
• nejteplejším a nejsušším obdobím roku je jaro
• průměrné teploty vzduchu přesahují 30 až 35
°C
• hlavní teplotní minima připadají na zimu
PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ
Alisova genetická klasifikace klimatu
2. pás rovníkových monzunů (subekvatoriální
pás)
• hlavními geografickými oblastmi výskytu jsou
jižní a jihovýchodní Asie (poloostrovy Přední a
Zadní Indie), JV oblast Číny, východní Afrika
od Somálska po sever Mosambiku, západní a
střední Afrika severně od Guinejského zálivu
po spojnici mezi Senegalem a J Súdánem, S
Austrálie a S Jižní Ameriky a S část Brazilské
vysočiny
OPAKOVÁNÍ
Popiš subekvatoriální klimatický pás?
ZDROJE A PRAMENY
1)
2)
3)
4)
5)
NETOPIL, Rostislav. A KOLEKTIV. Fyzická geografie. 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. ISBN 14-383-84.
DEMEK, Jaromír. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976, 400 s.
PATOČKOVÁ, Soňa. Geografie: studijní materiály nejen pro maturanty. V Tribunu EU vyd. 1. Uherské
Hradiště [i.e. Brno]: Tribun EU, 2008, 193 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-578-2.
STRAHLER, Alan H. Introducing physical geography. Sixth edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013, xviii,
641 pages. ISBN 978-111-8396-209.
Klimatické pásy Země. RUDA, Aleš. Fyzická geografie [online]. 2013 [cit. 2013-12-22]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/fyz_geogr/web/pages/05-klima.html

similar documents