hhh - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Report
VAN TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU KADASTRO HİZMETLERİ VE
YATIRIMLARI
İli Koordinasyon Toplantısı
30.01.2014 Van
Projenin
Sektörü
İlçesi
TAPU VE
KADASTRO XV.
Van 8.
BÖLGE
Grup Tesis
MÜDÜRLÜĞÜ Kadastrosu
TAPU VE
KADASTRO XV.
Van 9.
BÖLGE
Grup Tesis
MÜDÜRLÜĞÜ Kadastrosu
TAPU VE
KADASTRO XV.
Van 10.
BÖLGE
Grup Tesis
MÜDÜRLÜĞÜ Kadastrosu
67%
65%
Devam Ediyor.
1
24.12.2012
03.05.2014 889,317.00 TL 344,842.00 TL 544.475,00 TL 344,842.00 TL
39%
37%
Devam Ediyor.
1
25.11.2013
30.01.2015 290,602.00 TL
-
5,000,000.0-
-
-
400.000,00 TL
-
Hizmet
VanMerkez,
Başkale,
Muradiye,
Çaldıran,
Çatak
Hizmet
VanGevaş,
Başkale,
Gürpınar,
Çatak
1
10,000,000.00
2012-2016
TL
1
2013-2014 400.00.,00 TL
Yapım
Van
Merkez
TAPU VE
KADASTRO XV.
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
Edremit
Tapu
Müdürlüğü
Hizmet
Binası
Yapım
Edremit
Açıklamalar
1
Gürpınar
Van Bölge
Müdürlüğü
Hizmet
Binası(201
2K090200)
Yapılan
Harcama
(B+Cari Yıl
İçersinde
Yapılan
Harcama)
(C)
24.12.2012
03.05.2014 806,956.00 TL 542,540.00 TL 264.416,00 TL 542,540.00 TL
Hizmet
TAPU VE
KADASTRO XV.
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
Başlama
Projenin
Geçmiş Yıllar Yılı Ödeneği
Bitiş Tarihi Bedeli (A)
Harcaması
(A-B)
(31/01/2013
Tarihine Kadar)
(B)
Fiziki Gerçekleşme
Oranı (%)
Projenin
Adı
Proje Adedi
Yatırımcı
Kuruluşun Adı
Nakdi Gerçekleşme
Oranı (%) (C/A)
TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAN İLİ YATIRIM PROJELERİ ÖZETİ
5
-
-
12.386.875,00
6.208.891,00
TL
887.382,00 TL
TL 887.382,00 TL
-
Devam Ediyor. ( Yer teslimi akabinde
kış sezonu sürecine girildiğinden
çalışmalara başlanmadı.
-
-
Başlanamadı.( Bina yapım sahası
belirlenemediğinden yer tahsis
işlemleri devam etmektedir.)
-
-
Devam Ediyor.
7%
5%
-
TESİS KADASTROSU ÇALIŞMALARI
-Van Kadastro Müdürlüğü yetki
alanında bulunan toplam 682 Köy ve
Mahalleden 621 Birimin kadastrosu
tamamlanmıştır.
-49 adedinde
etmektedir.
çalışmalar
-12 Adedinde çalışma
bulunmamaktadır.
devam
imkanı
-Mevcut çalışmalarda:
Husumet, Sınır Anlaşmazlıkları,
Bilirkişilerin
seçilememesi,
Mezraların bağımsız bir köy gibi
algılanması
ve
vatandaşların
ilgisizliği gibi hususlar olumsuz etken
ler olup özellikle Kaymakamlıklar,
ve kolluk görevlileriyle yapılan
koordinasyonlar
önem
arz
etmektedir.
Koordinasyon ve
işbirliğinin daha yoğun yapılması
gerekmektedir.
BİNA YAPIM İŞLERİ
Planlanan Bölge Müdürlüğü Modeli
2011 yılı depremlerinden sonra kurumumuza ait 8 Adet lojman,
misafirhane, eğitim ve toplantı alanı ile depolar kullanılamaz hale
geldiğinden yıktırılmıştır.
Kurum imkanlarıyla afet harcaması kapsamında 24 Adet Lojman,
Depo, Arşiv Alanı, Eğitim ve Toplantı salonu ile misafirhane
yaptırılarak hizmete alınmıştır.
Edremit Binası Yapım Aşamasında
Muş ve Hakkari İhale aşamasında
Yine Afet Harcamaları kapsamında kurum imkanlarıyla Edremit
Tapu Müdürlüğü binası yapımına başlanmış olup Nisan 2013
tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.
Bölge Müdürlüğü,Tuşba ve İpekyolu Tapu Müdürlükleri ile
Kadastro Müdürlüğü için planlanan
bina için Kalkınma
Bakanlığından 2012 yılından itibaren 10 Milyon ödenek
sağlanmıştır. Yer tahsisi yapılamadığından herhangi bir işlem
yapılamamaktadır. Bu Konuda Van Valiliğimiz ile önemli bir
işbirliği ve koordinasyon gerekmektedir.
İskele Yerleşkesi tamamlandı
TAPU HİZMETLERİ
Tapu Müdürlüklerimizin tamamında:
TAKBİS, İnternette randevu sistemi, SMS ile
yönlendirme, elektronik tahsilat, yetki alanı
dışında işlem yapma gibi, bilgi iletişim
teknolojileri yoğun olarak kullanılmaktadır.
Tapu Müdürlüklerinde ofis sitemi benimsenmiş
olup elverişli hizmet alanlarında vatandaş ile
işlem yapan personelin teması kesilmiştir.
Özellikli işler hariç, satış,ipotek ve benzeri
işlem talepleri aynı gün karşılanmaktadır.
Belli bir işlem düzeyine ulaşan Müdürlüklerde
sıramatik, bedeva sıcak soğuk içecek standı,
otomatik
fotoğraf
çekme
kabinleri,
iklimlendirme
cihazları
kurulmuştur.
Vatandaşın bekleme alanları iyileştirilmiştir.
E- Devlet hizmetlerini, amacına uygun olarak
sunmak için sayısal arşiv ve veri paylaşım
sistemleri ile ve taşınmazlarla maliklerin
vatandaşlık
numaralarıyla
ilişkilendirme
projeleri uygulanmaktadır.
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET TAKİP MASASI
VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ
ARALIK 2013
1-Aranan vatandaşlardan
kaç kişiyle görüşüldü?
2-İşleminiz başvuruyu
yaptığınız gün içinde
bitirildi mi?
3-İşleminizle ilgili verilen
bilgiler sizce yeterli miydi ?
Görüşüldü
: 76
Görüşülmedi : 22
Toplam
: 98
Evet
: 76
Hayır : 0
Toplam : 76
Evet
: 76
Hayır
: 0
Toplam : 76
78%
22%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
4-Tapu Müdürlüğünün
işleyişiyle ilgili
beğenmediğiniz bir husus
var mı?
Evet
: 0
0%
Hayır
: 76
100%
Toplam : 76
100%
0%
0%
22%
78%
Görüşüldü
Evet
100
%
Hayır
Evet
100
%
100
%
Hayır
Hayır
Evet
5-İşleminizle ilgili verilen
bilgiler sizce yeterli
miydi ?
6-İşlemi yapan Memurun
size karşı tutumu olumlu
muydu?
7-Tapu Müdürünün size
karşı tutumu olumlu
muydu?
8-Müdürlüğümüzün
mekansal ve fiziksel
durumunu nasıl buldunuz?
Evet
: 76
Hayır
: 0
Toplam : 0
Evet
: 76
Hayır
: 0
Toplam : 76
Evet
: 76
Hayır
: 0
Toplam : 76
İyi
: 44
Kötü
: 32
Toplam : 76
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
%
100%
58%
42%
100%
0%
0%
42%
100
%
Evet
Hayır
Evet
100
%
Hayır
100
%
Evet
58%
Hayır
İyi
Kötü
DİLEK VE TEMMENİLER
Sonuç olarak Devletin temel işlevlerinden olan tapu kadastro hizmetlerinin;
ZAMANINDA
EKSİKSİZ ve
GÜVENLİ
bir şekilde sunumunu sağlamak amacıyla, devam eden tesis kadastrosu ile
iyeleştirme faaliyetleri kapsamında yeni bina yapımı çalışmalarında her zaman
desteklerini gördüğümüz paydaş kurumlar ile özellikle Başta Sayın Valimize ve diğer
Mülki İdare Amirlerine huzurda teşekkür eder, bu işbirliğinin artarak devamını dilerim.
30.01.2014
Cevdet KILIÇ
Bölge Müdürü

similar documents