Історія України Тренінг 2

Report
Історія України
Тренінг: козацько-гетьманський період
1. Рік, на який припадає перша згадка про українських козаків у
писемних джерелах
А 1478 р.
Б 1489 р.
В 1543 р.
Г 1571 р.
1. Рік, на який припадає перша згадка про
українських козаків у писемних джерелах
А 1478 р.
Б 1489 р.
В 1543 р.
Г 1571 р.
Відповідь: Б
2. Рік входження Чернігово-Сіверської землі до Московії
А 1503 р.
Б 1508 р.
В 1514 р.
Г 1522 р.
2. Рік входження Чернігово-Сіверської землі до Московії
А 1503 р.
Б 1508 р.
В 1514 р.
Г 1522 р.
Відповідь: А
3. Останньою спробою української аристократії вибороти свої
права, уникнути політичної залежності від Польщі було
повстання М. Глинського в
А 1410 р.
Б 1435 р.
В 1481 р.
Г 1508 р.
3. Останньою спробою української аристократії вибороти свої
права, уникнути політичної залежності від Польщі було
повстання М. Глинського в
А 1410 р.
Б 1435 р.
В 1481 р.
Г 1508 р.
Відповідь: Г
4. У кінці XVІI століття все Закарпаття відійшло до
А Австрії
Б Молдови
В Польщі
Г Угорщини
4. У кінці XVІI століття все Закарпаття відійшло до
А Австрії
Б Молдови
В Польщі
Г Угорщини
Відповідь: А
5. Внаслідок утворення Речі Посполитої нову
державу мали очолювати:
А польські королі і литовські князі по черзі
Б виборний король, спільний сейм і сенат
В литовські князі, спільний сейм
Г польські королі, сенат
5. Внаслідок утворення Речі Посполитої нову
державу мали очолювати:
А польські королі і литовські князі по черзі
Б виборний король, спільний сейм і сенат
В литовські князі, спільний сейм
Г польські королі, сенат
Відповідь: Б
6. Чинники, які зумовили виникнення українського козацтва в
XV – XVI ст.
1) прагнення влади створити регулярне військо на противагу
ополченню шляхти;
2) посилення національного, соціального та релігійного гніту
українського населення;
3) існування масиву вільних земель, освоєння південних
територій уходниками.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
6. Чинники, які зумовили виникнення українського козацтва в
XV – XVI ст.
1) прагнення влади створити регулярне військо на противагу
ополченню шляхти;
2) посилення національного, соціального та релігійного гніту
українського населення;
3) існування масиву вільних земель, освоєння південних
територій уходниками.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
Відповідь: В
7. Дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця,
що були осередком козацьких промислів і символом
вольності запорожців, мають назву
А Дике Поле
Б Великий Луг
В Дніпровий Низ
Г Кам’яний Затон
7. Дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця,
що були осередком козацьких промислів і символом
вольності запорожців, мають назву
А Дике Поле
Б Великий Луг
В Дніпровий Низ
Г Кам’яний Затон
Відповідь: Б
8. Перший загін реєстрових козаків був створений
універсалом короля
А Сигізмунда ІІ Августа
Б Стефана Баторія
В Владислава IV
Г Сигізмунда ІІІ
8. Перший загін реєстрових козаків був
створений універсалом короля
А Сигізмунда ІІ Августа
Б Стефана Баторія
В Владислава IV
Г Сигізмунда ІІІ
Відповідь: А
9. Зображення на корогві, яку в 1576 році король
Стефан Баторій вручив реєстровим козакам.
9. Зображення на корогві, яку в 1576 році король
Стефан Баторій вручив реєстровим козакам.
Відповідь: Б
10. Урядові функції в Запорозькій Січі було
покладено на
А
кіш
Б
курінь
В
січову раду
Г
військову залогу
10. Урядові функції в Запорозькій Січі було
покладено на
А
кіш
Б
курінь
В
січову раду
Г
військову залогу
Відповідь: А
11. Уся повнота влади в козацькій державі належала
А кошовому отаману
Б козацькій старшині
В Січовій (Військовій) раді
Г Кошу – козацькому уряду
11. Уся повнота влади в козацькій державі належала
А кошовому отаману
Б козацькій старшині
В Січовій (Військовій) раді
Г Кошу – козацькому уряду
Відповідь: В
12. Гуляй-городи – це
А козацький табір для відпочинку
Б козацька система димової сигналізації
В табір з возів, скріплених ланцюгами у кілька рядів
Г пристрої з дерев’яних щитів на колесах з отворами
для рушниць і гармат
12. Гуляй-городи – це
А козацький табір для відпочинку
Б козацька система димової сигналізації
В табір з возів, скріплених ланцюгами у кілька рядів
Г пристрої з дерев’яних щитів на колесах з отворами
для рушниць і гармат
Відповідь: Г
13. Найбільша святиня козацтва
А булава
Б бунчук
В корогва
Г печатка з гербом
13. Найбільша святиня козацтва
А булава
Б бунчук
В корогва
Г печатка з гербом
Відповідь: В
14. Подія, яка стала приводом для козацького
повстання проти Речі Посполитої (Р.П.) під проводом
Івана Сулими.
А будівництво фортеці Кодак
Б «Ординація Війська Запорізького реєстрового …»
В суперечка за землю з В.-К. Остроцьким та його
сином
Г заборона урядом Р.П. козакам самостійно
здійснювати походи на Молдавію
14. Подія, яка стала приводом для козацького
повстання проти Речі Посполитої (Р.П.) під проводом
Івана Сулими.
А будівництво фортеці Кодак
Б «Ординація Війська Запорізького реєстрового …»
В суперечка за землю з В.-К. Остроцьким та його
сином
Г заборона урядом Р.П. козакам самостійно
здійснювати походи на Молдавію
Відповідь: А
15. «Ординація Війську Запорозькому реєстровому, що
перебуває на службу Речі Посполитої», підписана польським
королем Владиславом IV Вазою в 1638 р., передбачала:
А утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від
польської адміністрації, звільненого від державних податків і
повинностей
Б збільшення козацького реєстру до 10 тис. чол., надання
козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння
містом Трахтемирів
В скасування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі
Посполитій, повернення прав і майна православній церкві
Г зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію
виборності козацької старшини, скасування козацького
судочинства
15. «Ординація Війську Запорозькому реєстровому, що
перебуває на службу Речі Посполитої», підписана польським
королем Владиславом IV Вазою в 1638 р., передбачала:
А утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від
польської адміністрації, звільненого від державних податків і
повинностей
Б збільшення козацького реєстру до 10 тис. чол., надання
козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння
містом Трахтемирів
В скасування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі
Посполитій, повернення прав і майна православній церкві
Г зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію
виборності козацької старшини, скасування козацького
судочинства
Відповідь: Г
16. Коли відбулася описана нижче подія?
«Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і
називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав
йому титул найсвітлішого князя». Ім’я Русалимського патріарха
А Паїсій
Б Нектарій
В Досифій ІІ
Г Феофан ІІІ
16. Коли відбулася описана нижче подія?
«Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і
називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав
йому титул найсвітлішого князя». Ім’я Русалимського патріарха
А Паїсій
Б Нектарій
В Досифій ІІ
Г Феофан ІІІ
Відповідь: А
17. На карті позначено територію Гетьманщини
відповідно до умов
А «Вічного миру» 1686 р.
Б Зборівського договору 1649 р.
В Білоцерківського договору 1651 р.
Г Бахчисарайського договору 1681 р.
17. На карті позначено територію Гетьманщини
відповідно до умов
А «Вічного миру» 1686 р.
Б Зборівського договору 1649 р.
В Білоцерківського договору 1651 р.
Г Бахчисарайського договору 1681 р.
Відповідь: Б
18. За умовами Білоцерківського договору 1651 р.
1 польський король зобов’язувався припинити воєнні
дії проти союзника гетьмана – Московського царства
2 козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб,
шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків
3 козацькою територією визнавалися лише землі
Київського воєводства
А
Б
В
Г
1, 2
1, 3
2, 3
1, 2, 3
18. За умовами Білоцерківського договору 1651 р.
1 польський король зобов’язувався припинити воєнні
дії проти союзника гетьмана – Московського царства
2 козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб,
шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків
3 козацькою територією визнавалися лише землі
Київського воєводства
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
Відповідь: В
19. Віленське перемир’я від 24 жовтня 1656 р. між Річчю Посполитою і
Москвою передбачало:
1) визнання протекторату Швеції над Литвою;
2) встановлення території Гетьманщини в межах Київського
воєводства;
3) зобов’язання не розпочинати переговорів про мир із Швецією;
4) перехід західноукраїнських земель до Трансільванії;
5) спільні воєнні дії проти Швеції та Бранденбургу;
6) невтручання Кримського ханства у боротьбу Гетьманщини та
Московії з Річчю Посполитою;
7) обрання московського царя на польський трон.
Варіанти відповіді:
А
Б
В
Г
1, 3, 5, 7
2, 3, 5, 7
2, 4, 5, 6
1, 2, 4, 6
19. Віленське перемир’я від 24 жовтня 1656 р. між Річчю Посполитою і
Москвою передбачало:
1) визнання протекторату Швеції над Литвою;
2) встановлення території Гетьманщини в межах Київського
воєводства;
3) зобов’язання не розпочинати переговорів про мир із Швецією;
4) перехід західноукраїнських земель до Трансільванії;
5) спільні воєнні дії проти Швеції та Бранденбургу;
6) невтручання Кримського ханства у боротьбу Гетьманщини та
Московії з Річчю Посполитою;
7) обрання московського царя на польський трон.
Варіанти відповіді:
А
Б
В
Г
1, 3, 5, 7
2, 3, 5, 7
2, 4, 5, 6
1, 2, 4, 6
Правильна відповідь: Б
20. Події, описані П. Кулішем у книзі «Чорна рада»,
відбулися на козацькій раді під час обрання гетьманом
А Івана Виговського в Чигирині 1657 р.
Б Юрія Хмельницького під містом Германівною 1659 р.
В Івана Самойловича в Переяславі 1674 р.
Г Івана Брюховецького в Ніжині 1663р.
20. Події, описані П. Кулішем у книзі «Чорна рада»,
відбулися на козацькій раді під час обрання гетьманом
А Івана Виговського в Чигирині 1657 р.
Б Юрія Хмельницького під містом Германівною 1659 р.
В Івана Самойловича в Переяславі 1674 р.
Г Івана Брюховецького в Ніжині 1663р.
Правильна відповідь: Г
21. Війни 70-х років XVII ст. між Московією, з одного боку, й Османською
імперією та Кримським ханством – з іншого, завершилися підписанням 13
січня 1681 р. Бахчисарайського мирного договору, який передбачав:
1) встановлення кордону між Московською державою та Туреччиною по
Дніпру;
2) Запорізька Січ переходила під контроль Московії й Польщі;
3) приєднання до Туреччини Південної Київщини, Брацлавщини та Західного
Поділля;
4) утворення у складі трьох воєводств Великого князівства Руського;
5) приєднання до Московії Лівобережної України й Києва;
6) територія між Південним Бугом і Дніпром протягом 20 років мала
залишатися незаселеною;
7) встановлення перемир’я на 13,5 р.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 4, 6
Б 1, 2, 6, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 1, 4, 5, 7
21. Війни 70-х років XVII ст. між Московією, з одного боку, й Османською
імперією та Кримським ханством – з іншого, завершилися підписанням 13
січня 1681 р. Бахчисарайського мирного договору, який передбачав:
1) встановлення кордону між Московською державою та Туреччиною по
Дніпру;
2) Запорізька Січ переходила під контроль Московії й Польщі;
3) приєднання до Туреччини Південної Київщини, Брацлавщини та Західного
Поділля;
4) утворення у складі трьох воєводств Великого князівства Руського;
5) приєднання до Московії Лівобережної України й Києва;
6) територія між Південним Бугом і Дніпром протягом 20 років мала
залишатися незаселеною;
7) встановлення перемир’я на 13,5 р.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 4, 6
Б 1, 2, 6, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 1, 4, 5, 7
Правильна відповідь: В
22. Право займанщини діяло у другій половині XVII ст.
на Слобожанщині, за яким:
А селяни мали право брати у займи продукти
харчування, а потім віддавали їх з певними відсотками
Б старшина передавала переселенцям на певний час в
оренду землю, за яку ті мали відробляти певний час на
землях орендодавця
В кожен переселенець привласнював собі стільки
землі, лісу, сінокосів, скільки міг обробити
Г заможні козаки давали у борг селянам гроші, які ті
мали повертати з певними відсотками
22. Право займанщини діяло у другій половині XVII ст.
на Слобожанщині, за яким:
А селяни мали право брати у займи продукти
харчування, а потім віддавали їх з певними відсотками
Б старшина передавала переселенцям на певний час в
оренду землю, за яку ті мали відробляти певний час на
землях орендодавця
В кожен переселенець привласнював собі стільки
землі, лісу, сінокосів, скільки міг обробити
Г заможні козаки давали у борг селянам гроші, які ті
мали повертати з певними відсотками
Правильна відповідь: В
23. У Слобідській Україні наприкінці XVII ст.
1) посади гетьмана не існувало, не було генеральної
старшини, полковники підпорядковувалися
бєлгородському воєводі;
2) місце Генеральної військової ради заступила
старшинська рада; безпосереднє діловодство
покладалося на Генеральну військову канцелярію.
Варіанти відповіді:
А обидва варіанти правильні;
Б тільки 1-й варіант правильний;
В тільки 2-й варіант правильний;
Г обидва варіанти неправильні.
23. У Слобідській Україні наприкінці XVII ст.
1) посади гетьмана не існувало, не було генеральної
старшини, полковники підпорядковувалися
бєлгородському воєводі;
2) місце Генеральної військової ради заступила
старшинська рада; безпосереднє діловодство
покладалося на Генеральну військову канцелярію.
Варіанти відповіді:
А обидва варіанти правильні;
Б тільки 1-й варіант правильний;
В тільки 2-й варіант правильний;
Г обидва варіанти неправильні.

Правильна відповідь: Б
24. Старшинська земельна власність на Лівобережжі України у
другій половині XVII ст. існувала у формі:
1) рангової (тимчасової) власності – на час обіймання
старшиною посад;
2) приватної (спадкової) власності – із пожалувань «на підпору
дому» чи «купольне» (повне) землеволодіння.
Варіанти відповіді:
А обидва варіанти правильні
Б тільки 1-й варіант правильний
В тільки 2-й варіант правильний
Г обидва варіанти неправильні
24. Старшинська земельна власність на Лівобережжі України у
другій половині XVII ст. існувала у формі:
1) рангової (тимчасової) власності – на час обіймання
старшиною посад;
2) приватної (спадкової) власності – із пожалувань «на підпору
дому» чи «купольне» (повне) землеволодіння.
Варіанти відповіді:
А обидва варіанти правильні
Б тільки 1-й варіант правильний
В тільки 2-й варіант правильний
Г обидва варіанти неправильні
Правильна відповідь: А
25. Перелік яких термінів і понять потрібно
використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині XVI –
середині XVIІ ст.?
А козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння
Б шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя
В магнатське землеволодіння, фільварки, панщина,
кріпацтво
Г бюргери, покозачення, князівське землеволодіння,
мануфактура
25. Перелік яких термінів і понять потрібно
використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині XVI –
середині XVIІ ст.?
А козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння
Б шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя
В магнатське землеволодіння, фільварки, панщина,
кріпацтво
Г бюргери, покозачення, князівське землеволодіння,
мануфактура
Відповідь: В
26. На карті червоним пунктиром позначено
територію, приєднану до Лівобережної Гетьманщини
гетьманом І. Мазепою. Унаслідок якої події це стало
можливим?
А Другого Кримського походу об’єднаної російськоукраїнської армії
Б укладення українсько-шведського союзу в роки
Північної війни
В придушення повстання під проводом Семена Палія
Г Прутського походу
26. На карті червоним пунктиром позначено
територію, приєднану до Лівобережної Гетьманщини
гетьманом І. Мазепою. Унаслідок якої події це стало
можливим?
А Другого Кримського походу об’єднаної російськоукраїнської армії
Б укладення українсько-шведського союзу в роки
Північної війни
В придушення повстання під проводом Семена Палія
Г Прутського походу
Відповідь: В
27. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська
Запорозького» передбачали, що
1 «...у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися
генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами
Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».
2 «...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути
позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... стани
України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».
3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними
радниками має радитися гетьман... і всілякі публічні справи без
їхнього дозволу й поради не починати своєю владою....»
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
27. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська
Запорозького» передбачали, що
1 «...у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися
генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами
Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».
2 «...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути
позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... стани
України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».
3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними
радниками має радитися гетьман... і всілякі публічні справи без
їхнього дозволу й поради не починати своєю владою....»
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
Відповідь: В
28. У другій половині XVIII ст. царський уряд заснував
Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та Новослобідський
козацький полк на території
А Вольностей Війська Запорозького Низового
Б Лівобережної Гетьманщини
В Слобожанщини
Г Новоросії
28. У другій половині XVIII ст. царський уряд заснував
Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та Новослобідський
козацький полк на території
А Вольностей Війська Запорозького Низового
Б Лівобережної Гетьманщини
В Слобожанщини
Г Новоросії
Відповідь: А
29. На могилі якого історичного діяча викарбовано такі
рядки:
«Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого
атамана казаков бывшей некогда Запорожской
грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на
смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал
оставить обитель, в коей обрел душевное
спокойствие»?
А І. Сірка
Б Д. Апостола
В К. Гордієнка
Г П. Калнишевського
29. На могилі якого історичного діяча викарбовано такі
рядки:
«Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого
атамана казаков бывшей некогда Запорожской
грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на
смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал
оставить обитель, в коей обрел душевное
спокойствие»?
А І. Сірка
Б Д. Апостола
В К. Гордієнка
Г П. Калнишевського
Відповідь: Г
30. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим
способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як
вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба
намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася
безпосередньо шляхом
1 запровадження намісництв замість полкового устрою та
створення регулярних кавалерійських полків
2 організації Донського та Чорноморського козачого військ
замість ліквідованої Запорозької Січі
3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху
4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в
правах української старшини з російським дворянством
А 1, 4
Б 1, 2
В 2, 3
Г 3, 4
30. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим
способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як
вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба
намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася
безпосередньо шляхом
1 запровадження намісництв замість полкового устрою та
створення регулярних кавалерійських полків
2 організації Донського та Чорноморського козачого військ
замість ліквідованої Запорозької Січі
3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху
4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в
правах української старшини з російським дворянством
А 1, 4
Б 1, 2
В 2, 3
Г 3, 4
Відповідь: А
31. Унаслідок проведення в 1770 – 1780-х роках
реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській
імперії
А погіршилося правове становище українського
селянства та греко-католицької церкви
Б посилився вплив українських політичних партій,
лояльних до Габсбургів
В Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край –
Королівство Галіції і Лодомерії
Г українці здобули перший досвід діяльності в
австрійському парламенті
31. Унаслідок проведення в 1770 – 1780-х роках
реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській
імперії
А погіршилося правове становище українського
селянства та греко-католицької церкви
Б посилився вплив українських політичних партій,
лояльних до Габсбургів
В Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край –
Королівство Галіції і Лодомерії
Г українці здобули перший досвід діяльності в
австрійському парламенті
Відповідь: В
32. Після гетьмана Данила Апостола правління в
Україні здійснювалося
А
генерал-губернатором Петром Рум’янцевим
Б Першою Малоросійською колегією (1722-1727
рр.)
В
Другою Малоросійською колегією (з 1764 р.)
Г
Правлінням гетьманського уряду (1734-1750)
32. Після гетьмана Данила Апостола правління в
Україні здійснювалося
А
генерал-губернатором Петром Рум’янцевим
Б Першою Малоросійською колегією (1722-1727
рр.)
В
Другою Малоросійською колегією (з 1764 р.)
Г
Правлінням гетьманського уряду (1734-1750)
Відповідь: Г
33. Останнє велике повстання українських селян у
ХVIII столітті
А в Турбаях
Б опришків, О. Довбуш
В під проводом Верлана
Г Коліївщина, М. Залізняк
33. Останнє велике повстання українських селян у
ХVIII столітті
А в Турбаях
Б опришків, О. Довбуш
В під проводом Верлана
Г Коліївщина, М. Залізняк
Відповідь: А
34. Внаслідок трьох поділів Польщі Галичина,
Північна Буковина і Закарпаття відійшли до
А Росії
Б Прусії
В Австрії
Г Австрії та Росії
34. Внаслідок трьох поділів Польщі Галичина,
Північна Буковина і Закарпаття відійшли до
А Росії
Б Прусії
В Австрії
Г Австрії та Росії
Відповідь: В
35. Головна причина виникнення Задунайської та
Банатської Січей
А ліквідація Нової Січі Катериною ІІ
Б заснування Нової Сербії та Слав’яносербії
В заселення козацьких вольностей військовими
поселенцями
Г спроба заборонити запорожцям обирати кошового
отамана Нової Січі
35. Головна причина виникнення Задунайської та
Банатської Січей
А ліквідація Нової Січі Катериною ІІ
Б заснування Нової Сербії та Слав’яносербії
В заселення козацьких вольностей військовими
поселенцями
Г спроба заборонити запорожцям обирати кошового
отамана Нової Січі
Відповідь: А
36. Поділля і Брацлавщина були приєднані до Росії
внаслідок
А. Другого поділу Польщі
Б
Ясського мирного договору
В
ліквідації Кримського ханства
Г
Кючук-Кайнарджійського мирного договору
36. Поділля і Брацлавщина були приєднані до Росії
внаслідок
А. Другого поділу Польщі
Б
Ясського мирного договору
В
ліквідації Кримського ханства
Г
Кючук-Кайнарджійського мирного договору
Відповідь: А
37. Перша відома книга Святого Письма тогочасною
книжною українською мовою
А Острозька. Біблія, 1581 р.
Б «Волинське Євангеліє», 1571 р.
В Крехівський «Апостол», 1563 р.
Г «Пересопницьке Євангеліє», 1561 р.
37. Перша відома книга Святого Письма тогочасною
книжною українською мовою
А Острозька. Біблія, 1581 р.
Б «Волинське Євангеліє», 1571 р.
В Крехівський «Апостол», 1563 р.
Г «Пересопницьке Євангеліє», 1561 р.
Відповідь: Г
38. Автор видатної пам’ятки полемічної літератури
«Тренос» («Плач», 1610 р.)
А Іван Вишенський
Б Себастіян Кленович
В Мелетій Смотрицький
Г Станіслав Оріховський
38. Автор видатної пам’ятки полемічної літератури
«Тренос» («Плач», 1610 р.)
А Іван Вишенський
Б Себастіян Кленович
В Мелетій Смотрицький
Г Станіслав Оріховський
Відповідь: В
39. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя
присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь
одним із символів української національної ідентичності.
Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви,
домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не
ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще
при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».
А П. Могилу
Б І. Борецького
В І. Вишенського
Г Ф. Прокоповича
39. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя
присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь
одним із символів української національної ідентичності.
Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви,
домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не
ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще
при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».
А П. Могилу
Б І. Борецького
В І. Вишенського
Г Ф. Прокоповича
Відповідь: А
40. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного
життя на українських землях у другій половині XVI ст.?
1 надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії
2 створення Пересопницького Євангелія
3 заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії
4 видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова»,
«Октоїха»
5 поява та поширення «Історії Русів»
6 видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»
А
Б
В
Г
1, 2, 4
3, 5, 6
1, 4, 5
2, 3, 6
40. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного
життя на українських землях у другій половині XVI ст.?
1 надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії
2 створення Пересопницького Євангелія
3 заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії
4 видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова»,
«Октоїха»
5 поява та поширення «Історії Русів»
6 видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»
А
Б
В
Г
1, 2, 4
3, 5, 6
1, 4, 5
2, 3, 6
Відповідь: Г
41. У якому стилі оздоблено Святу браму
Троїцької церкви Свято-Успенської КиєвоПечерської лаври?
А бароко
Б готичному
В класичному
Г романському
41. У якому стилі оздоблено Святу браму
Троїцької церкви Свято-Успенської КиєвоПечерської лаври?
А бароко
Б готичному
В класичному
Г романському
Відповідь: А
42. Сюжет картини І. Репіна «Запорожці пишуть листа
турецькому султану», поданої поряд, пов’язано з ім’ям
А Д. Многогрішного
Б І. Самойловича
В П. Дорошенка
Г І. Сірка
42. Сюжет картини І. Репіна «Запорожці пишуть листа
турецькому султану», поданої поряд, пов’язано з ім’ям
А Д. Многогрішного
Б І. Самойловича
В П. Дорошенка
Г І. Сірка
Правильна відповідь: Г
43. Установіть відповідність між поняттями та їхніми
визначеннями.
1 фільварок
2 община
3 панщина
4 слобода
А відробіткова форма селянських повинностей на користь
феодала
Б податок вільних селян за право безстрокового спадкового
користування землею
В територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному
володінні якого були земля й угіддя
Г господарство, засноване на праці кріпосних селян і
орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж
Д поселення, яке отримувало на певний час пільги на
виконання повинностей
43. Установіть відповідність між поняттями та їхніми
визначеннями.
1 фільварок
2 община
3 панщина
4 слобода
А відробіткова форма селянських повинностей на користь
феодала
Б податок вільних селян за право безстрокового спадкового
користування землею
В територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному
володінні якого були земля й угіддя
Г господарство, засноване на праці кріпосних селян і
орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж
Д поселення, яке отримувало на певний час пільги на
виконання повинностей
1Г, 2В, 3А, 4Д
44. Встановити відповідність між роками та подіями
Національно-визвольної війни.
1
2
3
4
А
Б
В
Г
Д
1654 р., січень
1654 р., березень
1655 р., січень
1655 р., вересень
битва під Городком
битва під Озерною
битва під Охматовом
укладання Березневих статей
Переяславська рада
44. Встановити відповідність між роками та подіями
Національно-визвольної війни.
1
2
3
4
А
Б
В
Г
Д
1654 р., січень
1654 р., березень
1655 р., січень
1655 р., вересень
битва під Городком
битва під Озерною
битва під Охматовом
укладання Березневих статей
Переяславська рада
А Б В Г Д
1
2
3
4
45. Встановіть відповідність між гетьманами та
столицями під час їхнього правління
1
2
3
4
А
Глухів
Немирів
Батурин
Чигирин
Іван Мазепа
Б Б. Хмельницький
В Іван Брюховецький
Г Юрій Хмельницький
Д Кирило Розумовський
45. Встановіть відповідність між гетьманами та
столицями під час їхнього правління
1
2
3
4
А
Глухів
Немирів
Батурин
Чигирин
Іван Мазепа
Б Б. Хмельницький
В Іван Брюховецький
Г Юрій Хмельницький
Д Кирило Розумовський
А Б В Г Д
1
2
3
4
46. Встановіть відповідність між авторами та творами
1 Р. Ракушка-Романовський
2 П. Кохановський
3 Й. Галятовський
4 Л. Баранович
А
Б
В
Г
Д
«Синопсис»
«Ключ розуміння»
«Літопис Самовидця»
«Нова міра старої віри»
«Хроніка з літописців стародавніх»
46. Встановіть відповідність між авторами та творами
1 Р. Ракушка-Романовський
2 П. Кохановський
3 Й. Галятовський
А Б В Г Д
4 Л. Баранович
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
«Синопсис»
«Ключ розуміння»
«Літопис Самовидця»
«Нова міра старої віри»
«Хроніка з літописців стародавніх»
47. Встановіть відповідність між роками та подіями.
1 1660
2 1663
3 1666
4 1667
А Андрусівське перемир’я
Б Чуднівська воєнна кампанія
В П. Дорошенка обрано гетьманом
Г проголошення гетьманом І. Брюховецького
Д підписання Ю. Хмельницьким Переяславських
статей
47. Встановіть відповідність між роками та подіями.
1 1660
А Б В Г Д
2 1663
1
3 1666
4 1667
2
3
А Андрусівське перемир’я
4
Б Чуднівська воєнна кампанія
В П. Дорошенка обрано гетьманом
Г проголошення гетьманом І. Брюховецького
Д підписання Ю. Хмельницьким Переяславських
статей (1659)
48. Встановити відповідність між роками та подіями.
1 1668 р.
2 1669 р.
3 1677 р.
4 1681 р.
А Бахчисарайський мирний договір. Поділ України між
Московією та Туреччиною по Дніпру
Б обрання гетьманом Лівобережної України Івана
Самойловича. Підписання Конотопських статей
В Перший Чигиринський похід турецько-татарськоногайського війська на українські землі
Г похід козаків на Лівобережжя. Проголошення Петра
Дорошенка гетьманом усієї України
Д ухвалення рішення старшинською радою про турецький
протекторат над Правобережною Україною
48. Встановити відповідність між роками та подіями.
1 1668 р.
А Б В Г Д
2 1669 р.
1
3 1677 р.
2
4 1681 р.
3
4
А Бахчисарайський мирний договір. Поділ України між
Московією та Туреччиною по Дніпру
Б обрання гетьманом Лівобережної України Івана
Самойловича. Підписання Конотопських статей (1672, червень)
В Перший Чигиринський похід турецько-татарськоногайського війська на українські землі
Г похід козаків на Лівобережжя. Проголошення Петра
Дорошенка гетьманом усієї України
Д ухвалення рішення старшинською радою про турецький
протекторат над Правобережною Україною
49. Установити правильну послідовність
А заснування міста Харкова
Б перший чигиринський похід
В зречення влади П. Дорошенка
Г заснування Чортомлицької Січі
49. Установити правильну послідовність
А заснування міста Харкова (1654)
Б перший чигиринський похід (1677)
В зречення влади П. Дорошенка (1676)
Г заснування Чортомлицької Січі (1625)
А Б В Г
1
2
3
4
50. Розмістити події в хронологічній послідовності
А битва під Могачем, поділ Закарпаття між Трансільванією і
Священною Римською імперією
Б повстання селян під керівництвом Мухи проти польського
гніту на Буковині і Галичині
В посилення тиску з боку Польщі на Молдову та підкорення
її та Буковини Османською імперією
Г перемога війська на чолі з князем Костянтином
Острозьким над московським військом під Оршею
50. Розмістити події в хронологічній
послідовності
А битва під Могачем, поділ Закарпаття між
Трансільванією і Священною Римською
імперією (1526)
А Б В Г
1
2
3
Б повстання селян під керівництвом Мухи
проти польського гніту на Буковині і Галичині 4
(1490 р.)
В посилення тиску з боку Польщі на Молдову
та підкорення її та Буковини Османською
імперією (1538 р.)
Г перемога війська на чолі з князем
Костянтином Острозьким над московським
військом під Оршею (1514 р.)
51. Установіть хронологічну послідовність подій, які
відображено в цитованих документах.
А «...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський
Феофан....поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка
гідного й чесного іменем Йов Борецький...»
Б «...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі,
згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними
голосами гетьмана. Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати
Мазепу...»
В «...Через рік після перемоги під Берестечком повністю
загинуло польське військо. ...господарю ж Василю довелося
влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином
гетьмана Хмеля...»
Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь
Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього
місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою
та Богом....»
51. Установіть хронологічну послідовність подій, які
відображено в цитованих документах.
А «...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський
Феофан....поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка
гідного й чесного іменем Йов Борецький...» (1620)
Б «...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі,
згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними
голосами гетьмана. Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати
Мазепу...» (1687)
В «...Через рік після перемоги під Берестечком повністю
загинуло польське військо. ...господарю ж Василю довелося
влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином
гетьмана Хмеля...» (1652)
Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь
Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього
місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою
та Богом....» (1550)
ГАВБ
52. Установити правильну послідовність
А приєднання до Росії Кримського ханства
Б формування Чорноморського козацького
війська
В Ясський мирний договір між Росією і
Туреччиною
Г Кючук-Кайнарджійський мирний договір
між Росією й Туреччиню
52. Установити правильну
послідовність
А приєднання до Росії
Кримського ханства (1783)
Б формування Чорноморського
козацького війська (1783-1788)
В Ясський мирний договір між
Росією і Туреччиною (1791)
Г Кючук-Кайнарджійський
мирний договір між Росією й
Туреччиню (1774)
А Б В Г
1
2
3
4
53.Три Литовських статути були прийняті у наступних
роках:
1 1529 р.
2 1557 р.
3 1559 р.
4 1566 р.
5 1569 р.
6 1588 р.
7 1596 р.
53.Три Литовських статути були прийняті у наступних
роках:
1 1529 р.
2 1557 р. («Устави на волоки». Сигізмунд Август)
3 1559 р. (з цього року В.-К. Острозький був київським
воєводою)
4 1566 р.
5 1569 р. ( Люблінська унія)
6 1588 р.
7 1596 р. (Берестейська унія)
1 4 6
54. Три події, які сталися в 1783 році.
1 Третій поділ Польщі
2 ліквідація Запорозької Січі
3 Указ Катерини ІІ про закріпачення селян
4 приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського
ханства
5 гайдамацьке національно-визвольне повстання
Коліївщина
6 урівняння в правах козацької старшини із
російським дворянством
7 ліквідація полкового устрою та заснування п’ят ь
намісництв на території України
54. Три події, які сталися в 1783 році.
1 Третій поділ Польщі (1795)
2 ліквідація Запорозької Січі (1775)
3 Указ Катерини ІІ про закріпачення селян (1783)
4 приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського
ханства (1783)
5 гайдамацьке національно-визвольне повстання
Коліївщина (1768)
6 урівняння в правах козацької старшини із
російським дворянством (1785)
7 ліквідація полкового устрою та заснування 5
намісництв на території України (1783)
347
Три постаті, які представляють музичну культуру
XVIII століття.
Іван Мігура
Іоан Пінзель
Артем Ведель
Самійло Величко
Максим Берлінський
Максим Березовський
Дмитро Бортнянський
53.
1
2
3
4
5
6
7
Три постаті, які представляють музичну культуру
XVIII століття.
Іван Мігура (художник)
Іоан Пінзель (скульптор)
Артем Ведель
Самійло Величко (літописець)
Максим Берлінський (історик)
Максим Березовський
Дмитро Бортнянський
53.
1
2
3
4
5
6
7
367
56. Три події періоду Руїни.
1 Перша Малоросійська колегія
2 заснування Нової (Підпільненської) Січі
3 Чигиринські походи турецько-татарських військ
4 укладання польсько-турецького Бучацького миру
5 Ліквідація козацького війська та устрою на
Правобережжі
6 Корсунські статті про перехід козацької України під
протекторат Туреччини
7 Прийняття «Пактів і Конституції прав і вольностей
Війська Запорозького»
56. Три події періоду Руїни.
1 Перша Малоросійська колегія 1722-27
2 заснування Нової (Підпільненської) Січі (1734)
346
3 Чигиринські походи турецько-татарських військ 1677
4 укладання польсько-турецького Бучацького миру 1672
5 Ліквідація козацького війська та устрою на Правобережжі
(1699)
6 Корсунські статті про перехід козацької України під
протекторат Туреччини 1669
7 Прийняття «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська
Запорозького» 1710

similar documents