Racunalo u skoli XVII

Report
RAČUNALO U ŠKOLI XVII
Jelena Tomas Čargonja, prof.
 Šibenik, Hoteli Solaris, 29. rujan – 1.listopad 2013.
 Tema: Informacijsko obrazovanje za svijet koji se mijenja
 Organizator: Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog
obrazovanja (HDPIO)
 Jedini skup koji okuplja nastavnike iz područja razvoja i primjene
informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju
 Posebna pozornost posvećena je radovima nastavnika iz ovih
područja i primjerima iz prakse
Nedjelja, 29.rujan
Neven Budak (Predsjednik Nacionalnog operativnog tijela za izradu ) :
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije i uloga informacijskih i
komunikacijskih tehnologija
 TEMELJNI PRINCIPI : - obrazovanje i znanost od posebnog su
javnog interesa
- koncept cjeloživotnog učenja
- fleksibilnost i prilagodljivost sustava
→stalno mijenjati
- autonomija i odgovornost
 CILJEVI : - kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim
uvjetima
- znanost koja unaprjeđuje ukupni svjetski fond znanja te
pridonosi boljitku hrvatskog društva
Predtercijarni odgoj i obrazovanje
• reforma kurikuluma koja uključuje sve razine
i vrste odgoja i obrazovanja (provjera načina
rada u školi)
• promjena strukture odgoja i obrazovanja→9
godina OŠ, kreće se pola godine ili godinu
ranije; 5 godina razredne nastave (zbog
uklanjanja nejednakosti u socijalnom statusu
) što dovodi i do kasnijeg upisa na fakultete
(pozitivno zbog zrelosti)
• podizanje društvenog ugleda i kvalitete rada
učitelja (licenciranje učitelja)
• unaprjeđivanje kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim
ustanovama (škole koje imaju bolje ravnatelje imaju bolje
rezultate, licenciranje ravnatelja)
• osiguranje cjelovitog sustava podrške djeci i
učenicima→stručni suradnici po školama (pitanje koliko ih ima
i kakvi su)
• osiguranje optimalnih uvjeta rada svih odgojno - obrazovnih
ustanova (moguća centralizacija škola→država vodi i
financira, a ne lokalne samouprave)
• sustavno osiguranje kvalitete odgoja i obrazovanja→ukidanje
državne mature kakva danas postoji, služi samo za upis na
fakultete
Visoko obrazovanje
• Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki
bolonjske reforme
• Osigurati kvalitetnu kadrovsku strukturu visokih učilišta kao
osnovu za unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja (nema
napredovanja zato jer se mora i zbog izdanih radova nego onda
kad se oslobodi radno mjesto)
• Financiranje sveučilišta (programski ugovori)
• Unaprijediti studentski standard
Obrazovanje odraslih
• Osigurati veću uključenost odraslih u cjeloživotno učenje (nema
dovoljno educiranih)
• Unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i
usavršavanje na radnome mjestu i s radnog mjesta
• Poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima
obrazovanja odraslih
Cjeloživotno obrazovanje
• Poticati primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u
obrazovanju (Nadležnost - MZOS, Carnet→moguće financiranje iz
europskog fonda i državnog proračuna)
• Organizirati digitalne otvorene obrazovne sadržaje i pomagala sa
slobodnim pristupom (do 2020.g.)
E-škola : cjelovita informatizacija odgojno-obrazovnog procesa i
procesa poslovanja škola.
 dio Strategije napisan u suradnji s CARNETom
Aktivnosti: - spajanje škola na ultrabrzi internet (do 2020.)
- izgradnja lokalnih mreža
- digitalni obrazovni sadržaji
- korištenje e-usluga
 demografski pad→sve manje djece, moramo zadržati škole i tamo
gdje ima malo djece (preko škole na daljinu)
Danijel Mondekar (Predsjednik Saborskog odbora za europske
poslove): Strategije IT obrazovanja u EU: komparativni pregled
• EU očekuje značajan rast potrebe za osnovnim i specijaliziranim ICT
obrazovanjem u svim sektorima do 2020.
Leo Budin (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti): Područje
informatike i računarstva u predstojećem novom nacionalnom
kurikulumu
• Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije općenito, a zatim se
osvrnuo na područje gdje se govori konkretno o informatici
Izvod iz općih ciljeva područja
Učenici će:
(A) biti osposobljeni za uporabu računala, informacijske i
komunikacijske tehnologije u učenju, radu i svakodnevnomu životu
(B) razviti algoritamski način razmišljanja, steći vještine i
sposobnosti primjene računala pri rješavanju problema u
različitim područjima primjene
U svim obrazovnim ciklusima pojavljuje se stoga dvije skupine
(discipline) postignuća:
III. Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT)
IV. Rješavanje problema pomoću računala (Računarstvo)
Redni brojevi I. i II. pripadaju Tehnici!
Teme
III. INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
1. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije
2. Strojna i programska oprema računala
3. Internet i mrežne usluge
4. Obradba zvuka, crteža i slika
5. Obradba teksta
6. Izradba računalnih prezentacija
7. Izradba mrežnih stranica
IV. RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA
1. Osnove programiranja
2. Algoritmi i strukture podataka
3. Rješavanje problema računalom
4. Proračunske tablice i baze podataka
5. Interdisciplinarne primjene
http://www.vlada.hr/hr/preuzimanja
Željka Knezović (Agencija za odgoj i obrazovanje) i Zlatka Markučić
(XV. gimnazija): Promjene kurikuluma u strukovnom obrazovanju informatika kao općeobrazovni predmet
Zvonimir Stanić (Ravnatelj CARNETa): ematica, eupis, ednevnik,
skole 2.0, e-skole, eduknjižare...
• izlagali su Barbara Kolarek i Jurica Vratarić
• E-škole: primjenjuju nove načine učenja i poučavanja, spoj na
ultrabrzi internet, visoka opremljenost opremom
• Projekti CARNeta za e-škole u 2013./2014. :
- Održavanje i daljnji razvoj eMatice
- Uspostava i uvođenje e-Dnevnika u 190 novih škola
- Online upisi u srednje škole
- eduKnjižara (Digitalizacija postojećih materijala i njihovo
pretvaranje u e-pub i pdf format)
- Škole 2.0
- Učionica budućnosti (Projekt u suradnji sa Samsungom, Kroz
donaciju se opremaju učionice Samsungovim SmartSchool
sustavom za upravljanje učionicom u: OŠ Kamešnica, Otok i IX.
gimnazija, Zagreb)
Škole 2.0.
•
•
•
•
•
•
12 mkn – HAKOM
koje se nalaze na
otocima/PPDS/BPP
škole koje žele koristiti ICT u
nastavi
koje imaju potporu osnivača
uzeli u obzir populacijske
trendove
I faza 7 + 18 škola
• e-matica: nove nadogradnje, tj. treća faza do 31.12.2013.
• e-dnevnik: u šk.god. 2013./2014. uključeno 206 škola, do sada koristi
261 škola, u listopadu otvorene prijave za sljedeći školsku godinu
Davorin Perišić (Perpetuum): Promjene u Microsoft licenciranju
relevantne za sve članove obrazovne zajednice, Središnji Internet
portal za Microsoft licenciranje osnovnih i srednjih škola u RH:
funkcionalnosti, novosti i plan daljnjeg razvoja
Ponedjeljak, 30.rujan
Tomislav Tipurić (Microsoft Hrvatska): Microsoft i otvorenost
(Microsoftove inicijative u području otvorenog koda, interoperabilnost
te standardizacije)
Bojan Hadžisejdić i Tomislav Tipurić (Microsoft Hrvatska): Uređaji i
usluge u svrhu produktivnijeg i sigurnijeg online iskustva
Mladen Mauher (Tehničko veleučilište Zagreb): Programiranje
interdisciplinarnog politehničkog kurikuluma za Horizont 2030
Vladimir Šimović (Učiteljski fakultet): Besplatni i open-source softver nove tehnologije i medijsko obrazovanje u RH
Renata Ivanković (CARNET): Centar za sigurniji
Internet
• Razvoj digitalne kompetencije: Osposobljenost za sigurnu i
kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za
rad, u osobnom i društvenom životu te u komunikaciji.
• Digitalnu kompetenciju kod učenika prvenstveno razvijaju
nastavnici
 ALI...
• Nastavnici s tim sadržajima nisu bili obuhvaćeni ni za vrijeme
studija (primarno obrazovanje nastavnika), a uglavnom ni na
radnom mjestu (sekundarno obrazovanje nastavnika)
Radionice1:
 Nataša Munitić (Microsoft Hrvatska): Windows Server - vaš
najbolji prijatelj u računalnoj učionici
Nataša Munitić: Windows Azure Web Sites - jednostavnim
koracima do prve web stranice u oblaku
 Petar Jandrić, Milan Bajić (Tehničko veleučilište Zagreb):
Elektronički nastavni sadržaji u suvremenom školstvu
(primjeri i koncepti)
Renato Barišić (Algebra): Korištenje tiskanih udžbenika i
materijala u elektroničkom obliku u obrazovanju
Predrag Dukić: Pametnica na djelu (osnovne
funkcionalnosti SMART Board pametne ploče, primjeri
interaktivnih materijala napravljenih u SMART Notebook-u)
Radionice2:
 Milan Draganić (Tehničko veleučilište Zagreb): Pregled Java
programskog jezika s naglaskom na motive izbora statičkog OOP
programskog jezika za podučavanje OOP paradigme
Aleksandra Janjić, Miroslav Petrović (Algebra): Kako započeti
pripreme EU projekta u školi - logička matrica projekta
 Dunja Babić (Odsjek za Comenius/eTwinning - Nacionalna služba za
podršku): eTwinning za početnike - praktična radionica
upoznavanja eTwinning alata. (eTwinning kao zajednica škola u
Europi nudi mogućnost provedbe međunarodnih školskih
projekata u virtualnom okruženju)
 Kata Vidaković, Sandra Bošnjak, Zoran Jančić: Prezentacije IPA
projekta Srednje škole Marka Marulića iz Slatine: "Uvođenje eučenja u svrhu poboljšanja nastavnih procesa"
Radionice3:
 Hrvoje Balen (Algebra): Istraživanje "Što Facebook
generacija očekuje od nastavka školovanja?" (veliko
istraživanje među 5000 srednjoškolaca)
Smiljana Perić (II. gimanzija), Zlatka Markučić (XV.
gimnazija): Osnove rješavanja problema s pomoću
programskog jezika Python
Predrag Brođanac (V. gimnazija): Python i mrežno
programiranje
Utorak, 1.listopad
Sanja Srdelić (Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura,
Zagreb): FLIPPED LEARNING - ICT i nove paradigme poučavanja
Vilim Jurković (Tehnička škola, Zagreb): Trebamo li poslužitelj u školi?
Nikola Dmitrović (XV. gimnazija): Rad s darovitim učenicima - priprema
za natjecanja
Darko Cesar (Osnovna škola Špansko-Oranice, Zagreb): Prijedlog
organizacije Help servicea za škole
• Rješavanje trenutnih problema u korištenju IT opreme
(jedinstvena točka prijave kvara, standardizirana procedura,
uključeni profesori informatike, uključeni stručnjaci)
• Izvođenje posebnih projekata (projekt treninga za tehničare
(profesore), projekt nabave software-skih i hardware-skih alata za
potrebe deska)
Tomislav Leček (III. Osnovna škola, Varaždin): FUNecole - Kreativno
okruženje za učenje
• Na inicijativu Ivore – škole informatike koja je bila nositelj te uz
suradnju tvrtke Digipro iz Cipra proveden je pilot projekt
FUNecole – najbolja praksa u Europi.
• Provođenje pilot projekta odrađeno je u VI. osnovnoj školi
Varaždin u kojoj su sudjelovali učenici od prvog do četvrtog
razreda formirani u 5 grupa.
• Koncept rada podijeljen je na 6 razina tj. godina.
• Svaka godina nadograđuje i proširuje prethodnu.
• Nakon prijave učenik pred sebe dobiva interaktivno sučelje po
kojem može birati područje interesa bilo da se radi o:
- Razredu
- Učenju
- Igranju
- Razmjeni podataka
- Postavljanju upita.
• Sučelje je prilagođeno uzrastu učenika te samim time privlači
pažnju i djeluje interesantno i razigrano
Sučelje
Zoran Kovač (Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga,
Križevci): Što moram naučiti 2013. za 2023. godinu
Jasminka Belščak (Osnovna škola Petrijanec), Mirjana Jambriško
(Osnovna škola Vinica), Ljiljana Inkret-Martinčević (Osnovna škola
Breznički Hum): iTalc - Open source program za upravljanje
računalnom učionicom
http://sdrv.ms/1bVcyjX
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents