Telep-programok

Report
Pécs
2014.11.19.
TELEP-PROGRAMOK
TENCZER TAMÁS
EMMI
SZÜTFFÁT
SZEMLÉLETVÁLTÁS
A FELZÁRKÓZÁS POLITIKÁBAN
A TELEP PROGRAMOK
STRATÉGIAI KERET - TELEPPROGRAMOK
2010
Önálló társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság létrehozása
2011
Magyar elnökségi tevékenység kiemelkedő eredményeként az Európai Bizottság elfogadta
a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét [COM (2011) 173]
2011
Magyarország elkészítette és a tagállamok közül elsőként nyújtotta be Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiát az Európai Bizottsághoz (mely rögzítette intézkedési tervében,
hogy programokat kell indítani a telepszerű lakókörnyezet megszüntetésére)
2013
Az Alaptörvénybe bekerült a társadalmi felzárkózás fogalma [XV. cikk (4) bekezdés]
Lakhatási integráció
Komplex telepprogramok
Hazai telep program
 Csak dózerolás
 Csekély állami felelősségvállalás/
 Civil megvalósító
„Bizalom és Munka” modellprogram
 Szegregátumokban élő,
halmozottan hátrányos, elavult
iskolai végzettséggel rendelkező
családok felzárkózása
Komplex telep program
 Szociális, közösség-fejlesztési,
oktatási, egészségügyi és
foglalkoztatási elemeket tartalmaz
 Lakhatási hátrányok enyhítése
2005-2009. év között összesen 342 család költözött integrált
lakókörnyezetben található új lakásba, 644 lakást komfortosítottak és
újítottak fel. 501 fő vett részt szakképzésben és 338 fő foglalkoztatása
oldódott meg, 3,675 mrd forint felhasználásával összesen 47 településen
8 helyszínen megvalósuló pilot program, melyet fő kedvezményezettként a
TKKI valósított meg. A program során mintegy 600 fő képzésben,
mentorálásban, egészségügyi szűrővizsgálatban részesül, 100 db rossz
állagú lakás kerül felújításra. A rendelkezésre álló forrás: 410 M
A szegregált élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő
foglalkoztatási, megélhetési, iskolázottsági, egészségügyi, lakhatási,
közösségi, szociokulturális és diszkriminációs természetű hátrányok
felszámolását jelenti az eszközök összehangolt, integrált módon történő
folyamatos biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, az
önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek aktív részvételével. A
fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét.
2014-2020 között uniós
társfinanszírozással
folytatódnak a telepprogramok
Partnerségi Megállapodás vállalása
EFOP-TOP-VEKOP lehatárolása
Kiemelt prioritással bíró alapelv
A Partnerségi Megállapodásban jelzett vállalás szerint, ha
minden 7. teleppel akarunk érdemben kezdeni integrációs
programot, akkor az a 2010-es adatbázisból kiindulva 240
db szegregátumot érint (ami a jelenleg ismert
szegregátumok 14%-a).
Szegregátumokban élő emberek integrációját három
operatív program célozza:
TOP megyei jogú városok és városok szegregátumai;
VEKOP a fővárosi és Pest megyei szegregátumok;
EFOP nem városi szegregátumok
Egységes megközelítés mindhárom Operatív Program
esetében, hogy: a komplex program végrehajtása ESZA és
ERFA típusú beavatkozásokat egyaránt igényel. Önmagában
a lakhatási körülmények javítása megelőző, és
folyamatában támogató humán segítségnyújtás nélkül nem
vezet fenntartható eredményre.
Köszönöm a figyelmet.
Tenczer Tamás
szakmai tanácsadó
[email protected]

similar documents