CMMI

Report
CMMI
Ene Alexandra
Lupașcu Mircea
Stan Alexandra
341 C5
Ce este CMMI?
 Capability Maturity Model Integration
= model de referință pentru stabilirea obiectivelor și
priorităților, care ajută la îmbunătățirea performanțelor
unei organizații sau ale unui proiect
Istoricul CMMI
 CMM – Capability Maturity Model – publicat în 1988
 Inițial destinat proiectelor software
 Problema – folosirea mai multor modele de
maturitate, neintegrate
 Soluția – CMMI – publicat în 2002
 CMM – folosit în continuare ca suport teoretic
La ce se folosește CMMI?
 Asistență în stabilirea de scopuri și priorități
 Ghid pentru îmbunătățirea proceselor organizaționale
 Asigurarea unor procese stabile, capabile și mature
 Integrarea altor discipline în funcție de necesități
Ce realizează?
 Luarea deciziilor pe baza măsurătorilor
 Identificarea și tratarea riscurilor
 Respectarea proceselor și în situații de criză
 Performanță predictibilă
 Identificarea la timp a defectelor
Filozofia CMMI
 Produsul informatic:
 Oamenii
 Tehnologia
 Procesele derulate
Procese de dezvoltare neadecvate ->
rezultate
nesatisfăcătoare
Unitatea de bază în CMMI - PROCES
Proces
Avem nevoie de procese?
 Echipă bine calificată și
motivată
 Tehnologie avansată
 Manager experimentat
Organizarea persoanelor și resurselor
Modele CMMI
 Ingineria de sistem – Systems Engineering (SE)
 Ingineria software – Software Engineering (SW)
 Dezvoltarea integrată a produselor și proceselor –
Integrated Product and Process Development (IPPD)
 Procesele legate de furnizori – Supplier Sourcing (SS)
Domenii de interes
 Dezvoltare (CMMI-DEV)
 Servicii (CMMI-SVC)
 Achiziții (CMMI-ACQ)
Modelul CMMI
Reprezentări CMMI
 Reprezentare continuă –
arii de proces
 Reprezentare în trepte –
întreaga organizație
 Permit urmarea unor
planuri de dezvoltare
diferite
Reprezentarea continuă
 Oferă flexibilitate maximă
 Îmbunătățește doar anumite
arii de procese deficitare
 Folosită de o organizație
matură
Nivelele de capabilitate
Reprezentarea în trepte
 Se realizează la nivel de
organizație
 Mod incremental de
îmbunătățire
 Folosită de organizațiile
cu puțină experiență
Nivelele de maturitate
Capability - Maturity
Organizații care folosesc CMMI
Concluzii
 Îmbunătățirea e privită diferit de organizații diferite
 Care sunt obiectivele organizației?
 Cum este măsurat progresul?
 Optimizarea este un efort strategic, de lungă durată
 Care este impactul așteptat?
 Cum va fi impactul măsurat?
Bibliografie
 Dezvoltarea de software în context CMMI – Mariana
Mocanu
 http://www.sei.cmu.edu/
 http://www.fhwa.dot.gov/cadiv/segb/views/documen
t/Sections/Section7/7_2.htm
 http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Mod
el_Integration

similar documents