Zorgstandaard astma

Report
De Zorgstandaarden Astma bij
volwassenen en Astma bij kinderen


Janneke de Jong
Astma/COPD verpleegkundige bij HWWZorg
Wat kun je verwachten?






Wat is een zorgstandaard?
Hoe is een zorgstandaard opgebouwd?
Wat zijn de kenmerken van een zorgstandaard ?
Verschil zorgstandaard Astma bij volwassenen en astma
bij kinderen
Het individueel zorgplan
Wat kun jij met de zorgstandaarden?
Een zorgstandaard is geen superprotocol!

Een zorgstandaard is de beschrijving van de zorg van een
bepaald ziektebeeld. Er wordt weergegeven aan welke
kwaliteitseisen die zorg minimaal zou moeten voldoen

Zorgstandaard

Norm

Richtlijn

Wat en hoe

Protocol


Individueel zorgplan

Regionaal niveau, wat, hoe
en wie
Zorg op patiëntenniveau
Hoe is een zorgstandaard opgebouwd?






Metastandaard
Preventie
Diagnostiek
Behandeling niet medicamenteus en medicamenteus
Ketenzorg
Randvoorwaarden





Zorgvisie
Ziektespecifiek
Generiek
Compleet zorgcontinuüm
Wetenschappelijke onderbouwing
Generiek

Zorgmodules:

Voeding

Beweging

Stoppen met roken

Zelfmanagement

Prikkelreductie
Kenmerken:

Vanuit patient

Individueel zorgplan

Multidisciplinair

Functioneel, waar moet kwaliteitszorg minimaal aan
voldoen?
Gebruikersdoelen:

Individueel zorgplan

Communicatie

Informatievoorziening

Kwaliteitsbeleid

Geld
Integrale Gezondheid

Dat wil zeggen zorg aan complete mens is uitgangspunt.

De basis is de ICF

Controle instrument is de ACT (Astma controle Test)
International Classification of Functioning,
Disability and Health.
Astma Controle (ACT)

3 maten van controle

Onder controle
Gedeeltelijk onder controle
Niet onder controle


Integrale zorgverlening








Zorg op maat
Alle aspecten tellen mee
Fysiek
Klachten
Dagelijks functioneren
Comorbiditeit
Maatschappelijke participatie
Persoonlijkheidsfactoren
Verschil Zorgstanden Astma bij
Volwassenen en Astma bij kinderen
Volwassenen



Kinderen
Preventie Lifestyle,
screening
Diagnose: Plaats voor
testen

Behandeling: Medicatie
voor volwassenen


Preventie Stoppen met
starten met roken
Diagnose: uitslag testen
allergie, spirometrie
bieden niet altijd
zekerheid
Behandelingsmethoden
voor kinderen
Volwassenen

Meetinstrumenten voor
volwassenen
Kinderen




Zelfmanagement
Griepvaccinatie




Zelfmanagement
Meetinstrumenten voor
kinderen
Transitie
Zelfmanagement gericht
op ouders en kinderen.
Geen Griepvacinatie
mits…
Zelfmangement voor
verschillende
leeftijdsgroepen
Organisatie van zorg







Ketenzorg
Overdracht
Patiënt is partner in de zorg
Hoofdbehandelaar
Centrale zorgverlener
ICT
Privacy
Zorgstandaard bij kinderen

Beschrijft de zorg voor kinderen van 4 tot 18, met aparte
aandacht voor de periode van 16 tot 18 jaar: De transitie
periode

De zorgstandaard Astma bij volwassenen:
16/18 jaar tot……………..

Individueel zorgplan

Een plan waarin
zorgverlener en
zorgvrager de inhoud van
de zorg en de doelen en
acties van de patiënt
beschrijven.

Het kan ook fungeren als overdrachtsinstrument
Wat wil de patiënt?

Onderzoek door Astmafonds

Inzicht in ziekte
Delen van inzichten
Krijgen van informatie
Digitaal
Weinig behandelgericht




Tot nu toe







Brainstorm LAN
Zorgverzekeraars gaan hier zeker naar vragen
Zorggroepbreed
In HIS
Aansluiten bij bestaande initiatieven
Scholing voor de zorgaanbieders
En……..


Niet voor iedereen geschikt
Niet teveel/dubbel registreren!
Nog niet compleet

Kwaliteitsindicatoren

Zijn de astmapatienten in beeld?
Controle inhalatietechniek
Spirometrie(?)
MRC/ACQ
Beweging/rookstatus
Allergietest
Griepvaccinatie
BMI
Heeft er sanering plaatsgevonden?








Wat kun je er mee doen?
Patientenversies

Patientenversie voor volwassenen geschreven en
geautoriseerd.Verschijnt begin 2013

Patientenversie Astma bij kinderen wordt geschreven



Voor ouders en kinderen
Door zorgverleners maar ook door belanghebbenden
Aparte patiëntenversie voor tieners
Wat kun je doen?

Aanmelden voor LAN nieuwsbrief

Zorgstandaarden op je werkplek

Lezen

Volg bijscholing

Gebruik als basis bij overleg

similar documents