Góry *wi*tokrzyskie

Report
Góry Świętokrzyskie
Spis treści
Wybierz interesujący Cię dział
1. Mapa mentalna
2. Nocleg
3. Pomoc
Źródło:
www.swietokrzyskie.net.pl/atrakcje
Dąb Bartek
Święta Katarzyna
Święty Krzyż
Jaskinia Raj
ŚPN
Kadzielnia
Góry Świętokrzyskie
Ruiny zamku w Chęcinach
Krzemionki Opatowskie
Zamek Krzyżtopór
Muzeum Wsi Kieleckiej
Muzeum Henryka Sienkiewicza
Święty Krzyż
Święty Krzyż jest drugim co do wielkości masywem Gór
Świętokrzyskich. W czasach pogańskich stał się miejscem kultu
religijnego. Z tego okresu pochodzą pozostałości kamiennego
wału kultowego, usypanego w pierwszych wiekach naszej ery,
a rozbudowanego w wiekach VIII-X. Wchodząc na Święty Krzyż
od strony Nowej Słupi podąża się w górę tzw. drogą królewską.
Brama usytuowana w murze klasztornym,
okalającym klasztor pochodzi z XVII wieku
i jest zbudowana w stylu późno
barokowym.
Święta Katarzyna
W kościele znajduje się kopia figury św. Katarzyny - oryginalna,
zaginęła podczas pożaru w XIX w. Wykonana była z drzewa
hebanowego lub cyprysowego. Prawdopodobnie przywieziono ją
z północnej Afryki. W pobliżu klasztoru znajduje się niewielka
murowana kaplica z końca XVIII w. Wewnątrz na ścianie
południowej odczytać można autografy Stefana Żeromskiego i
Jana Stróżeckiego wyryte w tynku 2 sierpnia 1882r. Przy kapliczce
dwie mogiły: powstańca z 1863r. i partyzanta z II wojny
światowej.
Dąb Bartek
Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk
przy drodze z Zagnańska do
Samsonowa znajduje się legendarny
dąb "Bartek". Wiek jego szacowany
jest na około 700 lat. Legendy
podają, że odpoczywał pod nim Jan
III Sobieski wracając spod Wiednia.
Od kilkudziesięciu lat "Bartek"
znajduje się pod ścisłą ochroną. Na
pniu "Bartka" znajdują się 2 żeliwne
figury ukrzyżowanego Chrystusa.
Jaskinia Raj
Jaskinia Raj znajduje się ok. 11 km na południowy zachód od
Kielc przy drodze do Chęcin. Główną atrakcją jaskini jest gąszcz
występujących tu bardzo licznie stalaktytów zwanych
"makaronami". W jaskini znaleziono szczątki narzędzi z przed 50
000 lat, kiedy to zamieszkiwał ją człowiek. Zwiedzanie połączone
z wizytą w pawilonie - muzeum trwa 45 minut. Niektórzy
uważają jaskinię Raj za najładniejszą w Polsce.
Świętokrzyski Park Narodowy
Park obejmuje najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich - Łysogóry,
z najwyższymi szczytami: Łysicą i Łysą Górą, wschodnią część
Pasma Klonowskiego oraz część Pasma Pokrzywiańskiego.
Największą osobliwością parku są gołoborza tj. podszczytowe
rumowiska głazów kwarcytowych okresu kambryjskiego,
pozbawione zazwyczaj roślinności naczyniowej.
Kadzielnia
Począwszy od XVII wieku w tym i wielu innych miejscach na
terenie kielecczyzny wydobywano metodą odkrywkową skały
wapienne i inne kruszce. Tutejsze wyrobisko zakończyło
działalność w 1962 r. , a na terenie urwisk skalnych 1, 2, 3, 4,
postawiono barierki widokowe tworząc tarasy i aleje spacerowe.
Ruiny zamku w Chęcinach
Zamek w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie
skalistego wzgórza, na przełomie XIII i XIV wieku.
Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku.
Twierdza była jednym z miejsc koncentracji wojsk
polskich udających się na wojnę z Krzyżakami.
Zamek dzieli się na dwie części: starszą (górną),
rozciągającą się między dwoma okrągłymi basztami
oraz młodszą (dolną), z ostrołukową furtą i
czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV
wieku. Wjazd do zamku prowadził od strony
wschodniej przez zwodzony most i wysuniętą przed
basztę bramę zabezpieczoną żelazną kratą (tzw.
broną), opuszczaną na noc.
Zamek Krzyżtopór
Zamek "Krzyżtopór" wzniesiony został w
latach 1631-44 przez Krzysztofa
Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego.
Budowniczym zamku był Wawrzyniec Sens.
Zamek powstał z kamienia, na planie
pięcioboku, z bastionami na narożach. Stał
się okazałą rezydencją rodu Ossolińskich i
centrum życia kulturalnego. Rzekomo
posiadał tyle okien ile dni w roku, tyle pokoi
ile tygodni, tyle sal ile miesięcy oraz 4 wieże
symbolizujące pory roku, akwarium z
morskimi rybami, lustra w stajniach i
marmurowe żłoby.
Muzeum Henryka Sienkiewicza
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku to XIX-wieczny,
pięknie położony eklektyczny pałacyk, zaprojektowany specjalnie
dla pisarza przez architekta Hugona Kuderę. Ekspozycja to wierne
odtworzenie wnętrz pałacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim
Henryk Sienkiewicz (lata 1902-1914). Zobaczyć tu można gabinet,
salon, jadalnię, palarnię i sypialnię pisarza. Wyposażenie
stanowią oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część
księgozbioru Sienkiewicza.
Muzeum Wsi Kieleckiej
Skansen dysponuje prawie 70 ha powierzchni. Planowane jest
postawienie 80 obiektów z czego do dziś jest gotowych 30.
Skansen jest cały czas rozbudowywany, tak jak na to pozwalają
skromne fundusze. Skansen nie jest ograniczony do terenu
obecnego województwa. Swoim zasięgiem obejmuje znacznie
większy obszar wynikający z więzi kulturowych jakie były w
wiekach XVIII i XIX.
Wirtualny spacer- www.mwk.com.pl/spacer/index.html
Krzemionki Opatowskie
Na terenie województwa świętokrzyskiego, 9 km na północny
wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się rezerwat
archeologiczno - przyrodniczy Krzemionki. Jest to jedna z
największych w Europie, doskonale zachowana do dziś kopalnia
krzemienia pasiastego, użytkowana w okresie neolitu i wczesnej
epoki brązu (3000-1600 l. p.n.e.). Na terenie znajduje się
rekonstrukcja wioski oraz udostępnione do zwiedzania dwa
szyby wydobywcze.
Nocleg
• Jako miejsce noclegu proponujemy:
– Hotel Qubus **** www.tinyurl.pl?jMzoDMW9
– Apartament Kielce www.tinyurl.pl?fbHLEtwS
– Hotel „Lysogory”*** www.tinyurl.pl?XKBdzc8b
– Hotel Kongresowy - Business & SPA
www.tinyurl.pl?6exLc8hn
Pomoc
• Gdy klikniesz w ten guzik
przejdziesz do spisu treści.
• Gdy klikniesz w ten guzik
przejdziesz do mapy mentalnej.

similar documents