Fale d*wi*kowe

Report
Fale dźwiękowe
Dźwięki i wielkość które ją
opisują
wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w
ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie).
Cechy dźwięku
Do podstawowych cech dźwięku możemy zaliczyć:
- wysokość dźwięku
- głośność dźwięku
- czas trwania dźwięku
- barwa dźwięku
Wielkości:
Amplituda - jest to największe wychylenie z położenia równowagi
Okres drgań - czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie
Częstotliwość - liczba drgań w czasie jednej sekundy
Długość fali - najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami
o tej samej fazie drgań
Częstotliwość drgań - liczba cykli wykonywanych przez drgające
środowisko w ciągu jednej sekundy.
Wysokość i głośność dźwięku
Od jakich fizycznych cech fali dźwiękowej zależy głośność?
Myślę, że większość osób szybko wpadnie na pomysł, że
prawdopodobnie od energii tych fal wpadającej do naszego ucha
- im większa energia fali dźwiękowej, tym większa głośność.
I jest to prawda, choć jeszcze niepełna.
Bo tu trzeba uświadomić sobie jeszcze, że ponieważ ucho zbiera
energię tylko z obszaru jaki samo zajmuje, więc dla wrażenia
głośności istotna jest energia skupiona na ustalonym obszarze i
wydzielająca się w ustalonym czasie. Właściwie więc chodzi tu o moc
fali dźwiękowej przypadającą na jednostkową powierzchnię.
Inaczej mówiąc w miarę precyzyjnym miernikiem głośności byłaby
wielkość wyznaczana jako
energia fali dźwiękowej
dzielona
przez czas i powierzchnię, przez którą ta energia przenika.
Zjawisko echa i pogłosu.
Rezonans akustyczny
Jeśli odezwiemy się tam odpowiednio głośno, nasz głos zostanie
powtórzony, czasem nawet kilka razy. Jest to znane chyba każdemu
echo.
W jaki sposób powstaje echo? Dźwięk wysłany przez źródło
rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Po drodze napotyka
przeszkody, na których może ulec odbiciu, załamaniu i ugięciu
(dyfrakcji).
Rezonans akustyczny
Pobudzany do drgań jeden kamerton wysyła fale dźwiękowe we
wszystkich kierunkach. Drugi kamerton jest w rezonansie z pierwszym i
pobierając energię, zaczyna drgać z taką samą częstotliwością, czyli
wydaje dźwięk. Jest to zjawisko rezonansu akustycznego. Wykorzystuje
się je w wielu instrumentach muzycznych – pudło rezonansowe
wzmacniają dźwięki np. skrzypce, gitara i mandolina
Infradzwięki i ultradzwięki
Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka,
ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie
ucho. Słonie i wieloryby, które słyszą infradźwięki wykorzystują je
do komunikacji na duże odległości.
Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt
wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych
częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków,
uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta
jest znacznie niższa. Niektóre zwierzęta mogą emitować i
słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy
nietoperz.
Koniec

similar documents