Mitosen

Report
• G1: Vækstfase,
hvor der dannes
proteiner
• S: DNA syntese.
Hvert kromosom
bliver til 2
kromatider
• G2:Vækstfase,
hvor der dannes
proteiner
• M: Delefasen.
Mitose eller meiose
Cellecyklus
Mitosen P-M-A-T
• Kernemembran forsvinder
• Centriolen deles i 2 og vandre
mod polerne (Profasen)
• Kromosomerne samles i
ækvatorialplanet (Metafasen)
• Tentråde fra centriolerne
hæftes på centromeret
• Tentrådene trækker i
kromosomet og kromosomets
kromatider skilles (Anafasen)
• Nye kernemembraner dannes
og en celleplade etableres.
(Telofasen)
• De 2 celler
adskilles.(Interfasen G1,S,G2)
• 2 genetiske og identiske
celler med fuldt
kromosomtal = 2n
Meiosen P-M-A-T
• 1. meiotiske deling:
Kromosomtallet halveres, idet de
homologe kromosomer skilles
Metafase1 er vigtigst! Her sker
overkrydsningen
• 2. meiotiske deling:
En ren mitose=kromatiderne
skilles.
• Resultatet af meiosen:
4 genetiske og forskellige celler
og hver med halvt
kromosomtal (n)
Befrugtning
• ”Systemet” sikrer, at ægcellen kun
bliver befrugtet af én god sædcelle:
•
Beskyttelses-mekanismer i
kvindens skedesekret+ cellelagene
rundt om ægcellen.
•
Sædcellen udskiller enzymer fra
”sprængladningen” på hovedet.
•
Når den første sædcelle er inde,
lukker ægget sig
•
Det befrugtede æg starter en
række mitotiske celledelinger: 1→2
→4 →8 →16 etc. Blastula,
Gastrula
• Blastocysten når
livmoderhulen efter 5 dage
• Blastocysten hæfter sig til
slimhinden, der voksen
henover forsteranlægget
(moderkagen)
• Kort efter blastocysten er
implanteret, producerer den
hormonet HCG(Humant
choriongonadotropin). Det
vedligeholder det gule
legeme, der fortsætter
produktionen af østrogen og
progesteron, så
svangerskabet videreføres.
Moderkagen overtager senere
produktionen.
Befrugtning
Befrugtning og de første delinger med dannelse af
blastocyst fig 4.10
Fosterdiagnostik
• Ultralydsscanning
• Fostervandsundersøg
else(15.-16.uge)
• Moderkageprøve(1011.uge)
• Tripeltesten (16.-19
uge)
• Antal fostre,
misdannelser, alder
• 15-20 mL fostervand:
celler dyrkes
(kromosomfejl)og
biokemiske analyser
kan afsløre
misdannelser
• Kromosomfejl
• 3 stoffer analyseres:
AFP, HCG, Østrogen
Fostervandsundersøgelse
• Der udtages fostervand
med afstødte hudceller
fra fosteret.
• Prøven slynges og
fostercellerne dyrkes i
et medie tilsat et giftstof
mod tentrådsapparatet
• Dvs. der nu vil være en
masse celler i
metafase, som netop er
meget synlige
Kromosomanalyse
• Herefter kan man
opstille en karyotype,
hvor fejl på
kromosomerne bliver
tydelige.
• Genfejl kan ikke ses.
Fødsel
• Hormonproduktionen
ændres i slutningen af
graviditeten.
• Barnets hoved står
fast i bækkenet og
presser ned mod
livmodermunden
• Hvad der præcist hos
mennesket bevirker at
livmodermuskelen
trækker sig sammen,
vides ikke:
• måske øget
binyrebarkhormon fra
fosteret og/eller en
ændring i
østrogen/progesteronnive
au
• → en sansestimuli →
Oxytocin udskilles fra
hypofysebaglap →
livmodermusklen trækker
sig sammen →endnu
mere oxytocin udskilles
etc.

similar documents