Konkurranseutsetting som virkemiddel * har det noen hensikt?

Report
Konkurranseutsetting
som virkemiddel
– har det noen hensikt?
v/ Mette Nord, leder i Fagforbundet
Oslo kommunes pårørendeundersøkelse
for sykehjemmene 2013
• Oslo kommune har 46
sykehjem. I 2013 var 9
drevet av kommersielle
aktører, 11 av ideelle
organisasjoner og 26 var
kommunale.
• Blant de 15
sykehjemmene som
scoret best i pårørendeundersøkelsen var det ett
kommersielt sykehjem
som nådde opp. 9 av de
beste var ideelle og 5 var
kommunale.
Rapporten «Konkurrensens konsekvenser.
Vad hender med svensk välfärd?»,
fra Studieforbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) påviser at
privatisering av velferden ikke har økt effektiviteten og kvaliteten,
slik politikerne lovet.
Besparingen resulterer oftest i høyere gevinst for drifteren,
men minsker ikke det offentliges kostnader.
Laura Hartmann
Kundebegrepet
trer mer og mer fram når
private, kommersielle firma
overtar velferdstjenestene.
Denne plakaten henger
i fellesrommet på
Ammerudlunden
sykehjem i Oslo.
Sykehjemmet drives av
Unicare.
Ansatte ofres når
kommunene sparer.
Det nytter å kjempe.
Professor Kalle Moene:
«Høye lønninger og små lønnsforskjeller er produktivitetsfremmende.»
Anne Karin og
Karin, hjelpepleiere som ble
privatisert og
mistet pensjonsrettighetene.
Jubel da Anne
Karin og Karin og
30 andre fikk AFP
i gavepensjon fra
byrådet.
Fagforbundet vil
kjempe for de flere
hundre ansatte
som de siste åra
har kommet i
samme situasjon.
Fagforbundet mener at konkurranseutsetting
verken gir innsparinger, bedre kvalitet på
tjenestene eller bedre arbeidsmiljø.
Fagforbundet arbeider for en offentlig sektor
hvor det er sammenheng mellom beslutning
og iverksettelse, hvor helhet, samordning og
fleksible løsninger skal gagne innbyggerne.

similar documents