Assistieve technologie en toegankelijkheid van de

Report
ICTS-dienstverlening
in het kader van Digitale
Toegankelijkheid
aan de KU Leuven
Vormingsdag Digitale Toegankelijkheid
Donderdag 05/02/2015
Front-office versus back-office
Front-office
• Cel Studeren met een functiebeperking / zorgcoördinatoren
• Publicatie van procedures voor studenten / ombudsen
• Fysieke loket-functie / walk-in voor de student
Back-office
• ICTS
• Uitleveren van services aan:
De cel SFB
o De facultaire ombuds
Telefonisch loket voor technische vragen
o
•
Voorleessoftware
Sprint en Kurzweil
Sofie Pieraerd – ICTS
Greet Schoovaerts – ICTS
Software – Sprint
Sprint Plus & Sprinto Plus : voorleessoftware
-
Sprint tekstverwerker
Sprinter leesknop
Sprint werkbalk in Word
Nederlandse en Franse voorleesstem
Woordvoorspeller (Plus)
Spellingscontrole (Plus)
Engelse en Duitse voorleesstem (Plus)
Belangrijk : géén ingebouwde OCR-functionaliteit
Sprinto: de software op een USB stick
-> plug and play, geen installatie nodig
Software – Sprint
- Wij bieden de Sprinto Plus versie aan
enkel USB-sticks, ook voor examenlaptops
- geen netwerkversies en andere licentie-opties
- Verdeeld door leverancier Jabbla (Gent)
- Raamcontract tot december 2015
- Prijs USB-sticks:
- € 729,42 per 5-pack
- € 145,88 per stuk
-
Software – Kurzweil
Kurzweil v13: ook voorleessoftware, maar
- uitgebreider pakket hulpprogramma’s
Woordenboeken (o.a. Van Dale), beeldwoordenboeken, online
encyclopedieën, synoniemen, vertaalwoordenboeken, etc
- Ingebouwde OCR-functionaliteit
- Meer talen (13)
Software – Kurzweil
- Verdeeld door leverancier Sensotec (Jabbeke)
- Raamcontract tot oktober 2015
- Prijs: € 1.000,7 per stuk
-
momenteel Kurzweil v13 in gebruik
-
v14 beschikbaar sinds najaar 2014
- Speciale regeling examenlaptops
(per aangekochte USB-licentie extra licentie voor examen-pc)
Inzet assistieve technologie
Software gratis aangeboden aan studenten via USB-sticks
Waarborg van € 150 (bij verlies of defect buiten normale slijtage)
Cel studeren met een functiebeperking/zorgcoördinatoren:
front office
•
•
Contact met studenten
o
Aanspreekpunt
o
Fysieke walk-in
Uitlenen en opvolgen
o
registratie sticks
o
opmaken contract
o
afhandeling borg
Inzet assistieve technologie
ICTS: grotendeels back office
• Aankoop licenties
• Technische support
herstellingen
o vervangingen
o beheer licentiesleutels
Beheer servicefiche
o
•
Uitzondering
• Inrichten van opleidingen voor studenten per semester
• Telefonische support bij problemen met de sticks
Support
Problemen met USB sticks:
 Eerste aanspreekpunt via telefoon : ICTS Servicepunt
(eerstelijnshelpdesk ICTS)
o Remote technisch nazicht a.h.v. specifieke vragen
o Geen functionele support!
Defecte stick?
 Cel Studeren met een Functiebeperking
o Omruilen stick
o Administratieve afhandeling
Inzet assistieve
technologie
Examenlaptops en scanservice
Tim Van Damme – ICTS
Korte agenda
• Examenlaptops
Algemene procedure
• Alternatief: de Windows-to-go / USB-sticks
o Specifieke procedure
• Services in Agora Leercentrum
o
Examenlaptops
• Beschikbare hardware (1,5 – 2 jaar oud)
20* Dell Inspiron (All-in)
o 25* Dell Latitude E6430 (All-in, behalve Sprint)
Netwerk en WIFI standaard uitgeschakeld
Azerty toetsenbord
USB poorten wel beschikbaar
Batterij met beperkte levensduur => noodzaak aan stroom
adapter
Geen koptelefoon (hygiëne)
o
•
•
•
•
•
Examenlaptops (2)
Inspiron
Latitude
Windows 7
Windows 7
MS office
MS Office
Adobe Reader
Adobe Reader
Kurzweil (met permanente licentie in
de image)
Kurzweil (met tijdelijke licentie te
activeren na installatie)
Sprint
Sprint (ENKEL via USB stick)
Flash Player
Flash Player
Volledige herinstallatie via DVD
Installatie via SCCM
grotere flexibiliteit
Procedure
o
o
o
o
Facultaire ombuds vraagt de nodige toestellen aan via:
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/functie
beperking/intranet/ombudsen.html (webform /handleiding)
De aanvraag komt binnen als een e-mail bij het pc-lab
van ICTS ([email protected] )
In pc-lab (Heverlee) controleren we de beschikbaarheid
en antwoorden op de reservatie aanvraag
De laptops worden klaargemaakt in pc-lab
• Volledige herinstallatie / Enkele opkuisen en updaten
o
Laptops worden klaargezet voor afgesproken datum en
op aangevraagde plaats (Heverlee of Leuven) – of op
transport naar Kortrijk gezet.
Procedure (2)
Procedure (3)
o
o
o
o
o
o
De ombuds komt de aangevraagde toestellen ophalen,
tekent af voor ontvangst (mogelijkheid tot testen).
De ombuds bezorgt deze op het gepaste moment aan
de student/surveillant/examinator en kan tussen de
examens de toestellen bijhouden.
Er kan contact opgenomen worden met het ICTS
Servicepunt of pc-lab in geval van problemen.
De toestellen worden teruggebracht op de afgesproken
dagen
Hierop worden de toestellen opzij gezet om in geval van
discussie te kunnen nagekeken worden.
Bij nieuwe aanvragen worden de toestellen terug
klaargemaakt.
Alternatief : Windows-to-go USB-stick
• Doel: gebruik maken van hardware vertrouwd bij de
student bij examens
• Beschikbare hardware
o 20 Window-to-Go sticks (All-in, behalve Sprint)
• Software configuratie:
o Windows 8
o MS Office
o Adobe Reader
o Kurzweil
• Netwerk en WIFI uitgeschakeld
Alternatief : Windows-to-go USB-stick (2)
• Vereisten:
o
Laptop van student moet Intel toestel zijn
•
•
•
•
GEEN Apple
GEEN Tablet/smartphone
Besturingssysteem op de laptop is irrelevant
BIOS van het toestel moet ingesteld staan om op te starten van
USB
• Minstens 2 beschikbare USB poorten (of beschikken over een
usb-Hub)
o
De werking moet getest worden voor het examen
• Testen kan in het pc-lab in Leercentrum Agora of door ombuds
en student zelf.
USB-sticks procedure
o
BIOS staat juist ingesteld
• Opstarten van USB
• Opstart volgorde - USB voor Harde schijf
o
o
De Windows-To-Go stick wordt in een USB poort
gestoken en de pc wordt opgestart
Eens opgestart kan men de andere USB-sticks insteken
(Sprint, examenvragen, koptelefoon, …)
• Bij gebrek aan USB-poorten => USB-hub gebruiken
o
o
Aan het bureaublad kan men zien of men van de USBstick opstart of niet
!! Windows-to-Go stick uittrekken = VOLLEDIG
herbeginnen
USB-sticks procedure (2)
Gebruik de voorbije examenperiodes
Windows-to-Go
(met Kurzweil)
Sprint
BYOD komen testen in het
pc-lab
28
1
1
1
jun/14
26
6
6
sep/14
19
6
6
jan/15
30
2
5
periode
laptops
Jun/12
9
Jan/13
20
Jun/13
20
Sept/13
3
jan/14
1
Services in Agora Leercentrum
• http://bib.kuleuven.be/agora/support/functiebeperking
• Scanning via Multi-functional printers
o
o
o
o
o
Vereiste: boeken moeten ontmanteld mogen worden
Alternatief: dedicated boekenscanners in sommige
bibliotheken
Balie-personeel kan helpen en/of eventueel het boek
scannen op een rustiger moment (af te spreken)
Scan zorgt voor image pdf = niet voorleesbaar
 OCR bewerking vereist
• Kurzweil heeft OCR ingebouwd
• Sprint vereist met OCR bewerkte pdf alvorens te kunnen
voorlezen
Services in Agora Leercentrum (2)
• OCR-software
o
o
o
o
2 video-bewerkingslokalen zijn uitgerust met grote
schermen om OCR verwerking te vergemakkelijken in
een rustige omgeving.
ABBYY Finereader
OCR software
beschikbaar
Voorlezen via eigen
Sprint of Kurzweil
USB-stick
Reservatie vereist
ICTS pc-klassen
• Aandachtspunt ten gevolge van faciliteiten voor studenten
met studiebeperking :
o Langere examenduur zorgt voor conflicten wanneer
verschillende examens na mekaar gepland zijn in het
zelfde lokaal.
o Tijdig iedereen informeren kan probleem voorkomen.
Digitale
toegankelijkheid van
de leeromgeving
Toledo
Kenny Verbeke – ICTS
Bert Coenen – ICTS
Blackboard vs Toledo
• Commercieel Softwarepakket
o
o
Te configureren
Code zelf niet aan te passen
• Eigen Toolset
o
Uitbreidingen bij Blackboard
•
•
•
•
o
What ‘s recent
Valventool
My Portfolio
Tolinto
Vrijheid code zelf aan te passen
Blackboard
• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
Priority AA
• Gold level certification for non-visual access,
issued by The National Federation of the Blind
(NFB) (USA)
"Blackboard measures and evaluates accessibility using two sets of standards: the WCAG
2.0 standards issued by the World Wide Web Consortium (W3C) and Section 508 of the
Rehabilitation Act issued in the United States federal government."
Toledo
• Gebruik van frameworks die accessibility toelaten en
faciliteren:
o Bootstrap
http://getbootstrap.com/getting-started/#accessibility
o
GWT
http://www.gwtproject.org/doc/latest/DevGuideA11y.html
Toledo
• Opleidingen & Helptab
Usability
• Studenten
o
o
o
Doorzoekbaarheid "What's recent?"
Quick links verminderen
Algemeen tevreden
• Docenten
o
o
o
o
Te veel tools
Onbeschikbaar maken van documenten
Items open- en dichtklappen
…
Toledo
• Reactief: Servicedesk
o
Voorbeeld loginmodule
• drop-down naar knoppen

similar documents