Groep 1, Thematiseren

Report
Groep 1: Thematiseren
“Fietswinkel”
-Doelen
- Aandachtspunten
-Opbouw van ons thema
Doelen binnen het thema
Aandachtspunten die voor mij het
thema maken:
•
•
•
•
•
•
•
•
Werkelijkheid in de klas halen/cultuuroverdracht
Functioneel
Door reflecteren, samen onderwijs maken
Kinderen verantwoordelijk maken
Samenwerken
Zelfstandigheid
Procesgericht
Ruimte geven / aansluiten bij het kind
Opbouw thema
“Onze fietswinkel”
• Een probleem
ingebracht…
Op verhaal komen..
• WWA?
• WWW?
• Vragen teken/schrijven
Bezoek aan de fietswinkel
• Kinderen gaan met ‘hun
vraag’ naar de echte
fietswinkel.
• Foto ‘s knippen.
Met kinderen in gesprek..
Hoe verder? Wat nu? Wat willen wij?
De antwoorden worden
besproken…
De foto’s worden geordend/categoriseren. Komen
binnen het hele thema terug.
Werkplannen
Werkplannen:
Kassa
Fietshelmen
Luchtpomp
Fietsbellen
Ik probeer hier de kinderen zoveel mogelijk technieken te leren, zodat ze die
zelf kunnen gaan toepassen.
Spel in de fietswinkel groeit..
- Fietsen repareren in de werkplaats
-Gereedschap nummeren
-Bellen
- Ordenen
- betalen/kassa
Woordenlijst fiets
Woordpakket
Spel , activiteiten, leeshoek opzoeken, enz.
Toetsen , HGW
Reflecteren…
• Wat heb je nog nodig?
• Wat moet er nog gemaakt worden, enz.
• Impuls:
Een echte folder…
Handelen: een echte
folder bekijken
Taal: in gesprek
Verslaglegging
Het gaat om het
proces, product is
het doel voor de
kinderen
Spel in de fietswinkel groeit………
Verdieping/impuls:
Probleem: Zwarte piet weet niet
wat een ‘tiel’ is!
- Informatieboek nodig!
- Inplannen in tweetallen,
Experts.. Samen 1 geheel!
Picto’s:
- Wat is het?
- Waar zit het? Waar
is het voor?
Woordenschat
Informatieboek
In gesprek met kinderen:
-Hoe ziet een informatieboek eruit?
- Hoe weet je wat erin staat? Inhoud..
- kaft?
-Opzoeken in ons boek? Alfabet?
-Presenteren
2x in de week: leeskring
• Boek van de week
• Picto’s (leeswijzer)
– Kaft/plaatjes bekijken.
– Wat weet ik er al van?
Leeshoek
•
•
•
•
•
Boek van de week
Picto’s
Verteltafel
Digitaal prentenboek
Kinderen oefenen
voor presentatie
• Spel en taal
verbonden, opzoeken.
(bijv. band plakken)
-Boek uitgediept in de
leeskringen.
-Digitaal prentenboek.
Verteltafel
“Eend op de fiets”
- Wie, wat, waar? (flap-over)
- Samen plannen gemaakt WAT
hebben we nodig voor een
verteltafel? WIE maakt wat?
(ondergrond, achtergrond,
personen/dieren….)
-Boek verdeelt in episodes..
Samen in de juiste volgorde
zetten.
-Kinderen ‘lezen’ de episodes en
gebruiken dan ook echte
boekentaal.
Afsluiting: Een fietsdiploma!
“Wat kan er nog gaan gebeuren
binnen het thema?”
Leeskringen: giraffe leert
fietsen leren fietsen..
Fiets pimpen..
Diploma uitreiking! Functioneel
“Een echt praktijk en theorie examen”
Werkelijkheid nabootsen.
Terugkijkend
op de doelen:
Communicatie:
Schriftelijk: schrijven,
lezen
Mondeling: spreken,
luisteren

similar documents