Concrete werkvormen voor groep 3 en 4

Report
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Delphine Cattrysse & Emilie Vanpeteghem
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Voor de start van het leesjaar:
● Pronostiek?
● Begrippen:
○
○
○
○
○
schrijver = auteur
tekenaar = illustrator
cover
achterflap
bespreking = recensie
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Hoe begin je aan een bijeenkomst?
●
●
●
●
●
plaats je tussen de juryleden
gelezen boeken staan centraal
ruimte gezellig maken met materiaal
met welk boek willen de juryleden starten?
begin met een kort gesprekje:
○
○
○
Korte inhoud?
Auteur/Illustrator?
...
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Werkmodellen
●
●
●
●
= leidraad
veel tips
verschillende activiteiten
inspiratiebron
http://kjv.be/begeleiders/werkmodel.php
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Werkvormen
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Eerste indruk
○
○
○
○
Spreekt de cover je aan?
Is dit een boek dat je aandacht zou trekken in de
boekhandel of bibliotheek?
Wat was jullie eerste indruk, vóór je het verhaal las?
Openingszin
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Titel
○
Verklaring?
○ Verwijzingen in/naar het verhaal?
○ Praktische voorbeelden:
➢ Munkel Trog (groep 3)
➢ Spinder (groep 4)
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Personages
○
○
○
○
○
○
Namen
Citaten
Gebeurtenissen
Wie? Wat? Wanneer? Hoe?
Algemene vragen
Praktisch voorbeeld:
➢ Reus van de Zomerflat (groep 3)
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Thema’s
○ Welke thema kan aan het boek gekoppeld worden?
Bijv.: Spinder: oorlog, gezin/familie, insecten, ruzie,
dood, verdriet, verliefdheid, overleven
○ Idee: schoenendoos
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Illustraties
○
Welke illustaties raken de juryleden, welke niet?
○ Bouw het verhaal opnieuw op a.h.v. illustraties
○ Geheugenspel
○ Dominospel
○ Ontbreken van illustraties → fantasie?
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Citaten
○
Citaten verzamelen
○ Citaten bespreken
○ Uitdagen
○ Praktisch voorbeeld:
➢ Spinder (groep 4) : ‘Ik bestudeerde mam. Ze had
iets weg van de oorwurmen die gisteren zo heen
weer renden met hun eieren. Oorwurmen zijn een
van de weinige insecten die wel voor hun larfjes
zorgen en de eitjes streng bewaken.’ (p. 60,
mama)
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Recensies (1)
○
Verschillende bronnen: (literaire) tijdschriften,
kranten, websites, blogs, …
○
Citaten uit één of meerdere recensies halen of
één volledige recensie (groep 4) met de
juryleden bespreken
➢ Zijn de juryleden het eens met de recensent?
➢ Waarom wel/niet?
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Recensies (2)
○ Praktische voorbeelden:
‘Spinder is een beklemmend, triest boek, maar zonder
tranentrekkerig te zijn. Triest, maar ook hoopvol.’
Het ding en ik: ‘Op de gedetailleerde, cartoonachtige
tekeningen, zie je in verbluffend veel perspectieven een
dystopische stad, met een wildgroei aan
waarschuwingsbordjes en bewegwijzering. Zelfs eenbord
met de tekst “u bent hier” en een billboard met slechts
dollartekens. Rokende pijpleidingen krioelen door de
straten.’
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Methode Aidan Chambers
○
(kleurrijke) kaartjes
○ Basisvragen (= A vragen)
○ Algemene vragen (= B vragen)
○ Speciale vragen (= C vragen)
○ Extra kaartjes: ‘bedenk zelf een vraag’, ‘geen
vraag voor jou, sla een beurt over’
○ Waarom? De juryleden leren logisch nadenken,
hun gedachten ordenen, een eigen mening
vormen, etc.
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
● Meer ideeën?
○
werkmodellen
○ Facebookpagina Begeleiders KJV
○ quiz
○ kruiswoordraadsel
○ raadspel
○ eens/oneens
○ ganzenbordspel
○ ...
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Stop tijd in je voorbereiding,
je wordt er echt voor beloond! :-)
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4
Concrete werkvormen voor groep 3 en 4

similar documents