Presentatie Linze Schaap

Report
Regionalisering en
krachtige raad?
Linze Schaap
Regionalisering en krachtige raad?
Linze Schaap
Universitair Hoofddocent Bestuurskunde
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

Bestuurskracht

Intergemeentelijke samenwerking

Schaal en herindeling

Kwaliteit lokale/regionale democratie
Regionalisering en krachtige raad?
Onderwerpen
1. Hoe zat het ook al weer
2. Wat is regionalisering?
3. Problemen voor de raad bij regionalisering
4. Oplossingen
5. Conclusies en stellingen
Regionalisering en krachtige raad?
1. Hoe zat het ook alweer
A. Rijk, provincie en gemeenten hebben geen strak gescheiden taken
B. Samenwerken is gebruikelijk
C. In de gemeenten is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan
D. Hij moet vertegenwoordigen, kaderstellen en controleren
E. Dus vooral: inhoudelijk leiding geven
Regionalisering en krachtige raad?
2. Wat is regionalisering?
 Creëren van een regionale bestuurslaag
 Provincie of regio
 Kaderwetgebieden en WGR+?
 Verplichte functionele regio’s (Veiligheidsregio’s)
 Samenwerken op bovengemeentelijke niveau
 WGR
 Lichtere vormen
Regionalisering en krachtige raad?
3. Problemen raad bij regionalisering
 Vooraf
 Samenwerking in beleid of uitvoering?
 Wie besluit over samenwerking en vormgeving daarvan
 Ingeval van beleidsmatige samenwerking:
 inbreng in agendavorming en besluitvorming?
 Ingeval van beleidsmatige en uitvoeringssamenwerking:
 verantwoording over resultaten?
Regionalisering en krachtige raad?
4. Oplossingen, 1
 Weet wat kan en moet en wat je wilt en waarom
 Beleidsmatige samenwerking:
 leg kaders vast en houd eraan vast: tot waar is er mandaat
 eis inzage in agenda’s, vooraf
 verantwoording a.h.v. afgesproken toetsingscriteria
 Uitvoeringssamenwerking
 periodieke verantwoording
Regionalisering en krachtige raad?
4. Oplossingen, 2
 Herdefinieer ‘democratische legitimiteit’
 Moet de raad altijd het laatste woord nemen?
 Raad = lokale democratie? Of = bewaker van kwaliteit van de lokale
democratie?
 Wie is de ‘demos’?
 Beleidsmatige samenwerking:
 betrokkenheid maatschappelijke belangengroepen?
 mits evenwichtige mix?
 Uitvoeringssamenwerking
 betrokkenheid ‘klanten’
Regionalisering en krachtige raad?
5. Conclusies
1. Regionale samenwerking levert problemen op voor de raad
2. Oplossingen zijn beschikbaar, binnen en naast de
vertegenwoordigende democratie
3. Raad moet bereid zijn na te denken over zijn taak en rol

similar documents