Jeugdcriminaliteit

Report
Door: Luïs Vlaminck






Afbakening
Omvang en ontwikkeling
Aard
Kenmerken van jeugdige delinquenten
Specifieke verklaring
Besluit


Jeugdcriminaliteit = normen of regels
ovetreden
Leeftijdscategorie: 12 t.e.m. 17 jaar
< 12 jaar: gestuurd naar een
Halt-afdoening
Politie gegevens
Gegevens uit
zelfrapportageonderzoek
Politiegegevens


Geen inzicht in absolute omvang van
jeugddelinquentie
Wel zicht op geregistreerde criminaliteit
Gegevens uit zelfrapportage-onderzoek

Geen volledig zicht in de omvang

Goed zicht op de ontwikkeling

Anonimiteit wordt gewaarborgd
jongeren bereid te vertellen over ‘lichte’
delicten


Meeste jongeren aangehouden vanwege
vermogensdelict
Is aan het dalen
Een minderheid aangehouden vanwege
geweldsdelict
Is aan het stijgen

Gebaseerd op 4 soorten:
1) leeftijd
2) geslacht
3) etnische achtergrond
4) groepscriminaliteit
Leeftijd

Jongeren plegen op jongere leeftijd
delicten (<12 jaar)
MAAR
nog altijd minder dan 15-,16- en 17-jarigen
Geslacht



Meer jongens dan meisjes
In kleine delicten: jongens = meisjes
(procentueel)
In zware delicten: jongens nemen de bovenhand
Aandeel in criminaliteit van meisjes stijgt
Etnische achtergrond

Allochtone jongeren
plegen meer
criminaliteit dan
Autochtone jongeren

Verklaring: achterstand op demografisch
en sociaaleconomisch vlak
Groepscriminaliteit

Jongeren plegen delicten zelden alleen
WEL in groepsverband

1 groep = Harde Kern + meelopers
Kan verklaard worden door verschillende
theorieën.

Toename van jeugdige criminelen

Toename betrokkenheid van meisjes


Allochtone jongeren vaker in verband met
jeugddelinquentie
Jeugddelinquentie = groepscriminaliteit
Bedankt voor het bekijken van deze
PowerPoint, hopelijk heb je wat bijgeleerd!

similar documents