Presentatie monitoring Groen Proeven

Report
Groen Proeven doet ook aan PDCA
Lessen geleerd van monitoring van 36 pilots
Kwaliteit garanderen! GP in de PDCA
GP ontwikkelt kant en klare Proeven van Bekwaamheden (producten) vanuit
een bepaalde visie op toetskwaliteit
Kwaliteit van toetsing ligt echter niet alleen in een goed toetsinstrument /
product
Implementatie ervan bepaalt de kwaliteit
Om doelen te bereiken moet GP ook aan implementatie ondersteuning doen
(PLAN)
Monitoringsprocedure opgezet en ondersteuningsmateriaal ontwikkeld (DO)
 huidige pilots ondersteunen een PvB van GP kwaliteit neer te zetten (DO)
 kritisch evalueren op pilot niveau en over pilots heen (CHECK)
 producten en ondersteuningsmiddelen van GP aanpassen (ACT)
Monitoringsprocedure en instrumenten
PLAN en DO
1.
Intake gesprek
• intakevragenlijst: Dé kritische vragen gebaseerd op de uitgangspunten van
GP  een PvB met zo hoog mogelijke kwaliteit uitvoeren
• groepsgesprek met docenten, teamleider, GP expert van andere school en
onderzoeker
2.
Observatie tijdens de uitvoering met feedback: GP expert van andere school
3.
Evaluatie:
• Evaluatie vragenlijsten voor leerlingen, docenten en observator (GP
expert)
• Evaluatiegesprekken met leerlingen en docenten olv. onderzoeker
Check & Act
Voldoet de implementatie aan
de gewenste kwaliteit?
En wat doen we er dan mee?
Een selectie uit de monitoringsresultaten
Check & Act
Het intakegesprek ahv intake vragenlijsten was van grote
meerwaarde voor een PvB van kwaliteit:
• Inzicht krijgen in wat een GP PvB nu eigenlijk allemaal inhoudt
• Een gezamenlijk beeld krijgen met je team over hoe deze PvB,
op deze school, met deze leerlingen er concreet uit gaat zien
• Het ontdekken van “oeps, hier hebben we nog niet over
nagedacht” of “Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen?”
 samen benoemen van actiepunten
ACT
• Intake vragenlijst toegankelijk maken op GP-website
• GP experts aanwijzen per school die teams via
monitoringsprocedure kunnen ondersteunen
Check & ACT
Docenten moeten een beeld vormen van competenties
• Hoe ZIE ik competenties in leerling gedrag? (observeren)
• Hoe praat ik over competenties? (Reflectiegesprek voeren)
ACT
• GP ontwikkelgroep heeft in PvB’s competenties op concreet
gedrag beschreven
• Observatieformulier met daarin concreet gedrag per competentie
toegevoegd aan PvB
• Workshops reflectiegesprek voeren op verschillende DOE-dagen
• Dag 2 van leergang gaat voor docenten over: Observeren en
reflectiegesprek voeren
Check & ACT
Onderwijs en PvB matchen niet bij elkaar wat toetskwaliteit in gevaar brengt
• Leerlingen: Eerst frustratie  worstelen  trots
‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe
je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat
zijn we helemaal niet gewend.’
• Evaluatievragenlijst: “ik heb in les kunnen oefenen met taken die ik in de PvB
moest doen” scoort laagste
• Docenten: “als wij deze manier van toetsen goed willen wegzetten, dan vraagt
dit aanpassing in ons onderwijs” (100% van de betrokken docenten)
ACT:
• Aandachtspunten opgenomen in PvB template (bv. ‘reflectiegesprek oefenen’,
‘planningen maken’ oefenen, werken met complexe taken in onderwijs)
• Dag 2 leergang voor TL-ers: Inbedden van GP in het onderwijs
Check and ACT
Allerlei obstakels ervaren in organiseren, maar vooral ook veel
creatieve oplossingen bedacht
ACT:
GP kan dit niet standaardiseren. Organisatie is sterk schoolafhankelijk
• Leren van elkaar  creatieve oplossingen uitwisselen  GP
leergang ondersteund bij bouwen aan GP netwerk
• Organiseren thema op iederen DOE dag
• Dag 2 leergang voor Tl-ers
Met de input van deze dag 2 van de leergang
• TL: organiseren en inbedden in onderwijs (PDCA en OGW)
• Docenten: hoe beoordeel ik een PvB?
• hoe observeer ik?
• hoe voer ik reflectiegesprek?
Hopen we met jullie samen een nieuwe cyclus van nieuwe
verbeterede PvB’s in te gaan!
Alle inzichten uit de monitoring van de 36 pilots: Zie GP-site of
[email protected]
Zaalindeling programma docenten
Docenten van locaties van
Naar zaal
Met workshopleiders en
experts
Bisschopszaal (Voorhuis)
Liesbeth
Marjolein, Ton, Jaspert
AOC Oost
Clusiuscollege
Groenhorstcollege
Helicon Opleidingen
Haarsezaal (Voorhuis)
Judith
Riekele, Loes, Jan
AOC Terra
AOC Groene Welle
Prinsentuincollege
SG Stevensbeek
Wellantcollege
Hooischuur
Linda
Ineke, Roland, Nicolle, Chris
Jan
Nordwin College
Van Lodensteincollege
Lentiz
Edudelta

similar documents