Finanse osobiste

Report
wyk. Urszula Moch kl.2TH
Finanse osobiste to pieniądze,
które otrzymujesz za swoją
pracę, to Twoje rachunki,
które płacisz co miesiąc za
prą, gaz, wodę, za mieszkanie,
to codzienne zakupy, bez
których nie możesz się obejść,
czyli jedzenie i ubrania, to
drobne przyjemności jak kino
czy teatr, to również Twoje
oszczędności i inwestycje.
Czyli w skrócie finanse osobiste
(finanse prywatne, finanse
gospodarstwa domowego) to
nic innego jak nasze
pieniądze, które zarabiamy i
wydajemy oraz sposób w jaki
nimi zarządzamy.
•
Finanse osobiste to układ naczyń połączonych –
czterech elementów, które wpływają na siebie
nawzajem:
•
praca (najważniejsze źródło zarobków, bez
których trudno mówić o finansowym sukcesie),
wydatki (nie da się w nieskończoność wydawać
więcej niż zarabiamy),
•
oszczędności (nasz kapitał powinien na nas
pracować)
•
inwestycje (warto podejmować przemyślane
ryzyko w nadziei na ponadprzeciętne zyski)
Gospodarstwo domowe –
jeden z podmiotów
gospodarczych, jedna
osoba lub ich zespół,
razem zamieszkujących
lub osobno, wspólnie się
utrzymujących (w
ogromnej większości
połączonych więzami
biologicznymi i
stanowiących rodziny).
Osoby samotne,
utrzymujące się
samodzielnie, to
jednoosobowe
gospodarstwa domowe.
Finanse gospodarstw
domowych – finanse dotyczące
pracy zarobkowej jak również
różnorakich transferów w tym
zasiłków, rent i emerytur.
Decyzje finansowe gospodarstw
domowych zawierają m.in.
decyzje odnośnie wydatków
na edukację, zakup dóbr takich
jak: nieruchomości czy samocho
dy, zakup ubezpieczenia (np.
osobowego czy majątkowego),
inwestowania (np. na giełdzie
papierów wartościowych lub
w funduszach emerytalnych).
Finanse prywatne obejmują wszystkie
osoby prowadzące działalność
gospodarczą na własny rachunek w
tym wszystkie przedsiębiorstwa
prywatne, spółki itd. Finanse
przedsiębiorstwa zajmują się
problematyką rozpoczęcia działalności
gospodarczej, sposobami pozyskania
kapitału (np. kredyt),
wyceną aktywów,
ograniczeniem ryzyka działalności
inwestycyjnych,
dokonywaniem konsolidacji kapitału
lub pozyskania kapitału obrotowego,
sposobami oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa oraz szacowaniem jej
wartości. Zarządzanie
finansami pozwala na zdobycie przez
przedsiębiorstwo niezbędnych środków
pieniężnych na prowadzenie
działalności gospodarczej, z kolei
zarządzanie ryzykiem pozwala na
zminimalizowanie ryzyka związanego z
np. konstruowaniem port folio lub
innymi inwestycjami.
Na Twoje przychody miedzy
innymi składają się:
• Wynagrodzenia z pracy na
etacie, z umów o dzieło i
zlecenie,
• Oprocentowanie lokat i z kont
oszczędnościowych.
• Wynajem lokali.
• Sprzedaż zbędnych rzeczy na
aukcjach.
• Cashback, czyli zwrot za
transakcje kartą płatniczą.
Na Twoje wydatki składają się:
• Opłaty za mieszkanie, czyli czynsz,
rachunki za prąd, wodę, gaz,
ogrzewanie, wywóz śmieci i
nieczystości.
• Opłata za wynajem mieszkania.
• Raty, za kredyt mieszkaniowy,
konsumpcyjny, raty za sprzęt AGD.
• Opłaty za telewizję kablową i
satelitarną, za Internet i telefon.
• Ubezpieczenia indywidualne (na
życie) i majątkowe (mieszkanie,
samochód).
• Opłaty za konto bankowe oraz karty
debetowe i kredytowe.
• Codzienne zakupy jedzenia.
• Zakup ubrań i środków higieny.
• Relaks, czyli kino, teatr, muzeum,
siłownia, SPA, basen, książki, itp.
• Paliwo i bilety na komunikację
miejską.
• Edukacja osobista i dzieci.
• Zdrowie.
• Oraz inne wydatki, zdarzające się
sporadycznie (remont, awaria, itp.).
Dzięki, prowadzeniu
ewidencji oraz
przygotowaniu planu
wydatków będziesz w
stanie się dowiedzieć:
• Ile naprawdę
zarabiasz?
• Jakie masz
comiesięczne koszty
stałe?
• Co pochłania
najwięcej Twoich
pieniędzy?
• Jakie masz koszty
nieplanowane?
• Ile mógłbyś
oszczędzać?
• Ile mógłbyś
inwestować co miesiąc?
Kontrolując swój budżet
zyskujesz pełną
świadomość swoich
finansów, nabierasz
nawyków dzięki, którym
będziesz w stanie lepiej
zarządzać swoimi
finansami. Kontrola
wydatków dzięki
ewidencji oraz
przygotowanemu
wcześniej planowi jest
duża łatwiejsza niż w
przypadku jego braku.
Gdy znasz już swoje przychody
i koszty, to posiadasz już
wszystkie dane potrzebne do
wyliczenia kwoty, jaką
będziesz mógł zaoszczędzać.
Jeżeli po analizie swoich
przychodów i kosztów widzisz,
że twoje zarobki są wyższe niż
wydatki to już wiesz już kwoty
jakie możesz co miesiąc
odkładać. Jeśli jednak jest
odwrotnie i Twoje koszty są
większe niż przychody to
doskonały czas aby się
zastanowić nad zmniejszeniem
swoich wydatków, a w
przypadku gdy nie będzie to
możliwe to musisz pomyśleć
nad zwiększenie przychodów.
Inwestowanie to główna
droga do zwiększenia swoich
przychodów, ale tylko
umiejętne inwestowanie, czyli
z pełną świadomością tego
co i jak inwestujesz. Tylko
rozsądnie inwestując jesteś w
stanie powiększyć swój
majątek netto, który będzie
zwiększał Twoje dochody.
Podstawowym celem
przygotowania
zestawienia finansowego
naszego budżetu jest
odpowiedź na pytanie
„czy wystarczy mi
pieniędzy aby zaspokoić
potrzeby moje i mojej
rodziny?”, dodatkowo
dobrze przygotowany
bilans naszych
wydatków będzie
dobrym punktem do
opracowania planu
zmniejszenia wydatków
i/lub zwiększenia
dochodów.
Literatura:
→ http://www.google.pl/search?q=finanse
+osobiste&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=4Bh5UtGZLMbZswaL4IHgCQ&sqi=2&
ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=90
7
→ http://pl.wikipedia.org/wiki/Finanse
osobiste
→ http://efinansowo.pl/

similar documents