Katsed siduda olnu olevaga

Report
I “Jevgeni Onegin” A. S. Puškin





Juhitud lugemine (igaühele ülesanded: a) nimitegelase
karakteri avamine, b) suhted Tatjana Larinaga)
Ülevaade autori elu- ja loomeloost, luulet lähivaates (GTR,
tv lk 42- 45, ilmekas lugemine), J. Družnikov “Vene
müüdid” (San Francisco, nr 0803172)
nn Onegini stroof
Aegruum, tegelaskond
Ilmeka lugemise ülesanne (I- VI rühm à kaks stroofi)
Kodulugemist toetavad küsimused


A. Puškin “Jevgeni Onegin”
NIMITEGELASE KARAKTERI AVAMINE:







kasvatus, haridus (I ptk, 3.–8. salm);
tema päev (Fikseeri kellaajad. Alusta I ptk 35.–36. salmist ja jätka 15.–17, 21.,
25);
hinnang linna-aadli elule;
“haigus”, mis tapab Oneginit. Miks? (I ptk, salmid 37–38);
Milles otsib Onegin väljapääsu? (*42 miks?, *43 miks?,
*44 miks?, *53–54
ja II ptk, salmid 4–5);
Miks sõbruneb Onegin Lenskiga? (II ptk, salmid 13–15, 19);
Miks ei vasta Onegin Tatjana tunnetele? (IV ptk, salm 9)
SUHTED TATJANA LARINAGA
1. Tatjana kiri Oneginile (III ptk) on väga JULGE ja
OTSEKOHENE pihtimus. Millest Tatjana kirjutab? Miks ta julgeb
nii aus olla?
2) Onegini vastus neiu armastusavaldusele (IV ptk, salmid 13–
16). Milliseks kujuneks nende abielu? Miks? Millise “sõbraliku
soovituse” annab Onegin Tatjanale?
3) Möödub kaks aastat. Tatjana kuulub abielu tõttu ühiskondliku
hierarhia tippu. Milline on vürstinna Tatjana? (VIII ptk, salmid 14–
15, 18–19)
4) Onegin armub. Kiri Tatjanale (VIII ptk)
5) Tatjana vastus (VIII ptk, salmid 42–47). Miks püüab Onegin
(Tatjana arvates) tema armastust? Mida arvab Tatjana oma
elujärjest? Miks ta loobub Oneginist?
Tegelaskujude käsitluse lõpetuseks cinquain














Onegin
moekas kriitiline
lõbutsemine jahtimine igavlemine
“luksuse ja lõbu laps”
frant
Vladimir
noor haritud
luuletamine armastamine sõbrustamine
saab elult karmi õppetunni
nooruk
mf “Onegin”















Film “ONEGIN”
Kirjelda XIX ja XXI sajandi dändit e franti e moemeest (hoiak, välimus).
XIX
XXI
Milline roll on filmis kahel mukitud vanapoisil?
Võrdle pealinna- ja maa-aadlit.
pealinna-aadel
maa-aadel
PIDU/BALL
ABIELU
SUHTUMINE NAISTESSE
MEELELAHUTUS(ED)
VÄLIMUS
PÄEVAREŽIIM
Miks Tatjana ei tantsi?
Kuidas klaariti auhaavamised XIX sajandil, kuidas klaaritakse XXI sajandil?
Milline on Tatjana mees, tema abielu, ühiskondlik positsioon Onegini
Meediaõpetus



Delfi artiklid “Kas teie üldse teate kedagi, kes ei ole oma
kallimat petnud?” ja “Mida teevad ööklubides inimesed, kel
on kodus pere ja lapsed?” + kommentaarid
Mille pärast valutavad autorid südant? Milline on
kommentaaride toon? Mida inimesed arvavad? Kas üldse
nähakse probleemi? Kas Sinu arvates on midagi valesti?
Tee märkmeid.
Klassikirjand







Mis annab elule sisu?
Vaba aja tegevused (E. Fromm “vaba aja tegevusetused”)
Aega pole – millele see kulub?
Surmav igavus ehk spleen, sellest ülesaamise
võimalused/katsed
Loo seos(ed) a) Delfi artiklite ja kommentaaridega; b)
“Jevgeni Oneginiga”; c) kaasaja elustiili ja d) iseendaga.
Pealkirjasta tekst ise
TAGASISIDE- RE kirjutamisülesande hindamisjuhend
(meeldetuletus)
Millest tunned ära kasvatatud inimese?
Kuidas ennast kasvatada? Mida muuta?



•
•
•
•
•
•
Infominutitel tõstatatud probleem elementaarse viisakuse
puudumisest
Merle idee edasiarendus
Rühmade moodustamine
bakenbardid, oktoober, lornjett, korsett
kaless, tõld, saan, troika
comme il`faut, laitmatu tantsu-, riietus-, prantsuse keele
oskus
masurka, kadrill, menuett, polonees
ööklubi, Facebook, arvuti, teler
flirt, duell, ball, teater
Võrdle 2007. ja 2014. aasta õpilaste
arvamusi (meediaõpetus)





Erinevused
Kokkulangevused
Mida eri aastatel rõhutati?
Mida veel lisada võiks (kuidas end kasvatada)?
Kirjuta 50- 100- sõnaline kokkuvõte/üldistus/järeldus.
KOJU: M. Raud kutsus Facebookis üles leidma selfie´le
sobilikuma sõna kui “endel” või “enekas”. Mõtle, mida
võiks pakkuda.
Pakkumised „enekas“ ja „endel“ asemele










mollik
profiilikas
isekas
selver
ihpo
selfeerik
näokas
piilu
selfer
suitsiidikas
* selvefoto
* urmet
* larhvikas
* e-autoportree
* enpi
I koht „urmet“
II koht „ isekas“
III koht „larhvikas“
4.-5. koht „mollik“ ja
„ihpo“
Õpetaja pakkumised: upi(upi), turgu(t),
MINE (ma ise näen end)
“Endelkindel enekas”, T. Jõgeda, EE 8. okt.
2014 (RE laadis lugemisosa ülesanne)








Tiina Jõgeda “Endelkindel enekas”
(EE rubriik “Õnne valem”, 8. okt 2014)”
Iga vastuse eeldatav pikkus on 50–100 sõna.
Autor ütleb, et enese pildistamine on võtnud epideemia mõõtmed. Mille
põhjal ta nii väidab? (5 punkti)
Millega põhjendab autor enese pildistamise plahvatuslikku levikut?
Leia tekstist 4 põhjust, miks selfie’sid tehakse. Mida pead neist
olulisimaks? Põhjenda oma seisukohta. (10 punkti)
Igal nähtusel on ka pahupool. Mis probleemi nähakse seoses reportaažlike
autoportreedega? Miks? Lisa oma arvamus. (10 punkti)
“Ja nüüd uurivad psühholoogid uudset nähtust selfie-esteem’i”, mida eesti
keelde võiks tõlkida näiteks “endelkindluseks”.” Selgita teksti põhjal, mida
tähendab selfie-esteem. (10 punkti)
Kuidas on seotud tekst pealkirjaga? (5 punkti)
II “Tõde ja õigus” 1. kd
* Kassiaru Jaska, Vihukse Anton, Hundipalu Tiit, Aaseme Aadu
• Andres Paas, Mäe Andres, Eespere peremees, Andres Paas
• lõhkus aia ja laskis põrsad rukkisse, päästis hobused
koplist valla, kastis oma “loodheinamaad”, tappis Matu
koera
• võsa, salakivid, kiuslik naaber, soo ja raba
• “lambasihver”, saunatädi, Krõõt, Mari
• “Tõde ja õigus”, epopöa, Tammsaare, 1926-1933
• Liisi, Maret, Anni, Andres j
Võrdle Tammsaare tegelaste ja tänapäeva
inimeste elulaadi

SIIA KANTIDA VÕRDLUSALUS
Mõisted “mats” ja “vurle” (individuaalne töö)

1. oma arvamus (ühine arutelu

2. A. H. T. “Avalik kiri …”

3. Oleksin tahtnud üles kasvada …… peres.
Langeta otsus, põhjenda oma valikut.
Üllatus – PAASIDE peres !!!


III Sugulasrahvad (9. klass)

Ajurünnak: nimetage eestlaste keelesugulasi
Mõiste „diasporaa“ (soome- ugri rahvaste elupaikade
kaart)
Semantiliste omaduste tabel PILLE- MAI
Lipud (värvid), riik, pealinn, riigipea, millised sugulasrahvad
seal elavad KAARI
35, 100, 200, 6000

Ringlevad küsimused




Ringlevad küsimused






Millised võisid olla muistsete eestlaste mured?
Millised võisid olla muistsete eestlaste rõõmud?
Millised on moodsa maailma mured?
Millised on moodsa maailma rõõmud?
Mida saan mina teha selleks, et häbistada Eestit?
Millega? Kuidas? Millal on minul võimalik välja näidata, et
olen Eesti patrioot?

similar documents