Tilskudsportalenkurslagogforeninger

Report
Tilskudsportalen
Kurs Hitra kommune 31 januar 2011
Side 2
Fakta om portalen
Hamar kommune :
 kontakter Scan4news for å lage en oversikt over
tilskudd og ikke minst fristene.
 De antok at det var 50-80 tilskuddsordninger.
 Portalen inneholder nå over 1600 tilskudd.
 Over 150 organisasjoner og kommuner bruker i dag
tjenesten.
Kunnskap lønner seg !
Side 3
Fakta Tilskuddsportalen.
 Det finnes over 10 milliarder kroner dere kan søke
 De «faste» områdene er : Økt fysisk aktivitet, sunt
kosthold, forebygging rus og tobakk, samt psykisk
helse.
Kunnskap lønner seg !
Side 4
Fakta om portalen
 Nytt statsbudsjett : 200-400 ordninger endres ,
forsvinner, nye !
 2011 ekstra satsning barnevern.
 Kulturdepartementet overfører nesten 1 milliard til
Kulturrådet.
 NOU foreslår flere frivillige organisasjoner inn i
omsorgen (aktiv omsorg = bedre helse/rehab.
Tilskudd via Altinn ?
Kunnskap lønner seg !
Side 5
finsikting av prosjektene





Hvilke tilskudd kan vi søkes ?
Må prosjektet endres ?
Trenger vi samarbeidspartner ?
Skal vi eller de søke ?
Kan vi delfinansiere prosjektene ?
Kunnskap lønner seg !
Side 6
Søknadene




Hvem skriver ?
Samarbeid ?
Om mulig bruk bilder !
De som mottar søknader vet meget vel hva ting
koster !
Kunnskap lønner seg !
Side 7
Evaluering
 Hva gikk galt ?
 Hvorfor fikk vi ?
 Erfaringer som fellesskapet kan nyte godt av ?
Kunnskap lønner seg !
Side 8
Tilskudds-språket
 Hva heter nå ting da ?
 Tribune
 = fastmontert instalasjon for trening av styrke,
koordinasjon og spenst !
 Benk
 = hvilebenk
 Lekestativ
 = Instalasjon for trening av styrke , koordinasjon av øyehånd og bein
Kunnskap lønner seg !
Side 10
Ridabu Skole
I overkant av 200 elever. Ferdig oppusset 2001. FAU har bygget 3
gapahuker , lekeplass pluss støttet flere tiltak
Kunnskap lønner seg !
Side 11
Uteskole
Kunnskap lønner seg !
Side 12
Kunnskap lønner seg !
Side 13
Bygget på dugnad med materialer vi klarte å tigge oss til
Heddal ungdomsskole
Heddal ungdomsskole får 158.000 kroner til scene. (sparebankfondet)
Kunnskap lønner seg !
Side 14
Det er styret i Sparebankstiftelsen DnB NOR som vedtar de prioriterte formålene for
gavetildelingene. Det er to søknadsfrister: 15. februar og 15. september.
For 2011 prioriteres følgende formål:
Kulturminner
Ut i naturen (tiltak som oppfordrer til bruk av naturen)
Kunnskap lønner seg !
Side 15
Kunnskap lønner seg !
Side 16
Kunnskap lønner seg !
Side 17
Kunnskap lønner seg !
Side 18
Kunnskap lønner seg !
Side 19
FAU ved Hana skole
FAU ved Hana skole får 100.000 kroner til hinderløype.
Hana skole i Sandnes ønsker å tilrettelegge uteområdet med
ulike fysiske aktivteter for barn og unge. Arbeidet blir utført på
dugnad, og anlegget skal kunne brukes av idrettsgrupper og
andre på fritiden. Sparebankstiftelsen DnB NOR bidrar med gave
til hinderløype.
Parkourpark på Furuset
Friluftsetaten i Oslo får 400.000 kroner til apparater i
parkourpark.
Friluftsetaten planlegger opparbeidelse av en ny park på Furuset
i Groruddalen. Dette er planlagt som en parkourpark. Parkour
omtales som kunsten å bevege seg, hvor man mest mulig smidig
skal bevege seg fra sted til sted og benytte ulike hindre
underveis. Parkene består gjerne av elementer i betong, stenger
i stål eller store steiner. I Norge finnes det foreløpig ingen
områder tilrettelagt for parkour. Ungdom i området er svært
engasjert i å få en slik park. En spennende aktivitet som
Sparebansktiftelsen DnB NOR støtter med gave øremerket
konstruksjoner/apparater.
Kunnskap lønner seg !
Hvorfor har
ikke laget ditt
søkt penger her
? Og hvis dere
ikke fikk – prøv
igjen !
www.spareban
kstiftelsen.no.
Frist 15 februar
og
15.september
Side 20
Ikke lekestativ men ?
Kunnskap lønner seg !
Side 21
Kunnskap lønner seg !
Side 22
Nærmiljøanlegg
 Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent
kostnad, begrenset oppad til kr 200 000.
Tilskuddsbeløpet må være større enn kr 40 000.
 Det kan søkes om spillemidler inntil tre omganger
(tre byggetrinn). Maksimalt tilskuddsbeløp til ett
enkelt anleggssted er dermed kr 600 000 (godkjent
kostnad kr 1 200 000).
Kunnskap lønner seg !
Side 23
Nærmiljøanlegg












5. Tilskuddsberettigede anleggstyper/elementer
Følgende anleggstyper/elementer er tilskuddsberettigede innenfor
nærmiljøanleggsordningen:
Flerbruksområde, inntil 2400 m². Alle typer underlag (tilrettelagt for f.eks.
ballspill, hopp, løp, kast og turnaktiviteter).
Skileikanlegg
Skateboard/rullebrettbane/inline hockey
Hoppbakker med mindre HS enn 20 m
Tursti/turløype lengre enn 500 m
Mindre skibakke med høydeforskjell under 30 m
Utendørs klatrevegg/buldrevegg
Ballvegg/Ballbinge
Streetbasketanlegg
BMX /Offroad/Trick/Ferdighetsløype
Kunnskap lønner seg !
Side 24
Nærmiljøanlegg










Kunstisflate (min 1200m², maks 2400 m²)
Nærmiljøkart
Vanningsanlegg/vannkum i tilknytning til balløkker/flater for islegging til
skøyteaktiviteter vinterstid
Sandvolleyball
Faste bordtennisbord
Godkjente minimålbur
Nettstativ
Stativ for basketball
Lysanlegg , Vant
Mindre golfanlegg (inntil 6 hull, lengde inntil 250m). Anleggene bør
tilrettelegges for f. eks. skileik om vinteren
Kunnskap lønner seg !
Side 25
Kunnskap lønner seg !
Side 26
Kunnskap lønner seg !
Side 27
Kunnskap lønner seg !
Side 28
Kunnskap lønner seg !
Side 29
Noen viktige tips om søknad
 Lag en enkel behovsanalyse.
 Lag gjerne forslag til driftsplan (forslag på
www.idrettsanlegg.no )
 Husk dugnadsinnsats – anbudet skal være fra proffe
aktører , men husk fratrekk av moms.
 Rabatter – få leverandør til å skrive gavebrev .
(forslag på www.idrettslag.no )
 50.000 skrives i søknaden, legg ved gavebrev
Kunnskap lønner seg !
Side 30
Tommelfingerregler for søknader.
 Les statuttene for tilskuddene ( les rettledningen)
noe uklart ? Ring dem !
 Ikke søk på andre formål enn det som er ditt behov
 som regel bare støtte til prosjekter som ligger fram i
tid.
 før du tallfester – hvor mye er det realistisk å få fra
ordningen ( sjekk utlagte lister )
Kunnskap lønner seg !
Side 31
Enova
Kunnskap lønner seg !
Side 32
Kunnskap lønner seg !
Side 33
Kunnskap lønner seg !
Side 34
www.frifond.no
 Her kan du søke hvis du driver med barne og
ungdomsarbeid.
 Hvis 1/3 av medlemmene er under 26 kan du søke
Kunnskap lønner seg !
Side 35
Kunnskap lønner seg !
Side 36
Kunnskap lønner seg !
Side 37
Kunnskap lønner seg !
Side 38
Kunnskap lønner seg !
Side 39
Kirken den største kulturarrangøren
Kunnskap lønner seg !
Side 40
http://www.kulturrad.no/soke_stotte/oversiktoverhvadukansokepa/
Kunnskap lønner seg !
Side 41
Kunnskap lønner seg !
Side 42
Kunnskap lønner seg !
Side 43
Registrer foreningen !
 Da får dere organisasjonsnummer
 Med organisasjonsnummer kan dere registrere dere
og få grasrotandelen
 Kor med 40 medlemmer fikk 10.000 i grasrot andel
 www.lottstift.no
Kunnskap lønner seg !
Side 44
Kunnskap lønner seg !
Side 45
Kunnskap lønner seg !
Side 46
Noen fylkesvise kulturtilskudd








Tilskudd til prosjekt
Tilskudd til kulturverntiltak
Tilskudd til større idrettsarrangement
Tilskudd til konsertarrangører
Tilskudd til flerkulturelle arrangement
Tilskudd til helseforebyggende tiltak
Tilskudd til kulturbygg
Tilskudd til private kirkebygg
Kunnskap lønner seg !
Side 47
Kunnskap lønner seg !
Side 48
Sponsing
 Viktig å tenke gjennom om hvilke verdier en selv har
og ikke minst hvilke verdier har sponsoren.
 Viktig å gjøre denne øvelsen FØR man søker.
 Etterpå : Søk i vei !
Kunnskap lønner seg !
Side 49
Kunnskap lønner seg !
Side 50
Skagen fondene
Kunnskap lønner seg !
Side 51
Kunnskap lønner seg !
Side 52
Kunnskap lønner seg !
Side 53
Kunnskap lønner seg !
Side 54
Coop
 Coop er en stor sponsor nasjonalt , regionalt og lokalt.
 I 2010 delte de ut 250 spillpakker til en verdi av 20.000 kr
– kontakt din lokale butikk for å starte søkingen. Frist i
2010 = 22.april
 Skal tilføre Coop verdier som ikke vanlig reklame gjør,
aktiviteter i butikk som skaper salg, skape engasjement,
stolthet og motivasjon blant egne ansatte, profilere Coop
på en positiv måte , gi positive assosiasjoner til Coop.
Kunnskap lønner seg !
Side 55
Kunnskap lønner seg !
Side 56
Kunnskap lønner seg !
Side 57
Kunnskap lønner seg !
Side 58
Kunnskap lønner seg !
Side 59
Statoil støtter ikke:
Søknader som ikke har
fulgt retningslinjene
eller som sendes via
andre kanaler
Enkeltpersoner eller
grupper som ikke
tilhører en
organisasjon/klubb
Kontant betaling
Reiser/turer
Religiøse organisasjoner
Politiske organisasjoner
Kunnskap lønner seg !
Side 60
Shell en stor sponsor





A/S Norske Shell
Sponser hvert år i millionklassen…
Send søknad innen: 1. oktober til hovedkontoret
A/S Norske Shell, Box 40, 4098 Tananger.
www.shell.no
Kunnskap lønner seg !
Side 61
Kunnskap lønner seg !
Side 62
Kunnskap lønner seg !
Side 63
Kunnskap lønner seg !
Side 64
Kunnskap lønner seg !
Side 65
Kunnskap lønner seg !
Side 66
Kunnskap lønner seg !
Gjenidige 200 millioner årlig …
Kunnskap lønner seg !
Side 67
Side 68
Kunnskap lønner seg !
Side 69
Kunnskap lønner seg !
Side 70
Kunnskap lønner seg !
Side 71
Kunnskap lønner seg !
Side 72
Kunnskap lønner seg !
Side 73
Kunnskap lønner seg !
Side 74
FRIVILLIGHETEN I NORGE
 • 5 millioner mennesker i Norge.
 • Organisasjonene har 10 millioner medlemmer.
 • 115 000 lag og foreninger med gjennomsnittlig 88
medlemmer.
 • Frivillig innsats tilsvarende 115 000 årsverk hvert år.
 • Aldersgruppa 25-49 mest aktiv (68%).
 • 64% av norske menn og 51% av kvinnene deltar
Kunnskap lønner seg !
Side 75
Kunnskap lønner seg !
Side 76
Kunnskap lønner seg !
Side 77
Kunnskap lønner seg !

similar documents