Slide 1

Report
PROGRAM LITERASI DAN
NUMERASI (LINUS), NKRA
OBJEKTIF PEMBENTANGAN
Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri kepada JPN
dan PPD dalam pelaksanaan program LINUS 2.0
Menggariskan bidang tugas FasiLINUS di PPD mengikut keutamaan
dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid Tahun
3 menguasai asas literasi dan numerasi.
Memastikan pelaksanaan program LINUS 2.0 dapat diselaraskan di
seluruh negara berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan.
Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah
ditetapkan.
Great leaders
are made,
not born
Elemen penting kepada pentadbir
1. Mengurus perubahan
2. Kreatif dan inovatif
3. Penyelesaian masalah
4. Membuat keputusan
5. Mengurus penambahbaikan
NKRA – Memperluaskan Kemampuan Mendapatkan Pendidikan Berkualiti dan Termampu
Pengenalan Literasi dan Numerasi sebagai sub-NKRA
NKPI 3.2:
Semua murid * akan boleh menguasai
kemahiran asas literasi dan numerasi selepas
tiga tahun mendapat pendidikan rendah
sebelum berakhir tahun 2012.
* Bagi murid berkeperluan khas – meliputi murid-murid bermasalah
pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan , masalah
penglihatan, terencat akal, masalah kepelbagaian deria dan masalah
fizikal - kurikulum. yang khusus telah dibina bagi murid- murid
berkeperluan khas ini,
5
PROGRAM
LINUS
6 Strategi
Pelaksanaan Program
LINUS
1
Saringan Murid
(Tahun 1, 2 dan 3)
2
Pembinaan Bahan/ Modul
3
Peningkatan Kemahiran
Pedagogi Guru
4
Program Kesedaran Sekolah
dan Komuniti / Jerayawara
5
Pemantauan, Penyeliaan
& Penilaian
6
Mewujudkan FasiLINUS
90
%
100
Sasaran Literasi 2010-2012
87 88 90
91 93 95
97 99 100
Saringan 1(Mac)
Saringan 2 (Julai)
80
Saringan 3(Sep)
60
40
20
0
2010
IPeringkat Permulaan (Tahun 1)
▪ Kadar sederhana pada
perningkatan 3% menjadikan
87% pada tahun 2009 ke 90%
2011
2012
Program Stabil (Tahun 2)
▪ Dijangka kemajuan yang lebih
besar dan dan disasarkan
untuk mencapai 95%
(peningkatan 5% ) sebelum
berakhir 2011
Tahun 3
▪ Dijangkakan semua murid
boleh menguasai kemahiran
literasi dan mencapai sasaran
100% menguasai literasi
(peningkatan 5% ) sebelum
berakhir 2012
3
Sasaran Numerasi 2010-2012
%
100
90
85
80
95
91 93
100
96 98
Saringan 1 (March)
77
Saringan 2 (June)
Saringan 3 (Sept)
60
40
20
0
2010
Peringkat Permulaan (tahun 1)
▪
Peningkatan 13% dari 77% dalam
tahun 2009 ke 90% sebelum
berakhir 2010
▪ Dijangka satu jangkauan yang
signifikan dalam menguasai
kemahiran numerasi pada tahun 1
yang merupakan satu perkara yang
kurang kompleks
2011
Program Stabil (tahun 2)
▪ Kemajuan dan sasaran untuk
mencapai 95% (peningkatan
5% ) sebelum berakhir 2011
2012
Tahun 3
▪ Dijangka semua murid mampu
menguasai kemahiran
numerasi dan mencapai
sasaran 100% numerat
(peningkatan 5%) sebelum
berakhir 2012
PENCAPAIAN LINUS (KEBANGSAAN) AKHIR TAHUN 2012
LITERASI
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
TAHUN 3
TAHUN 2
TAHUN 1
MENGUASAI
99.84
96.31
82.14
PERDANA
TIDAK MENGUASAI
0.13
3.18
15.05
LINUS
TIDAK MENGUASAI (K1K2)
0.02
0.51
2.81
TEGAR
PENCAPAIAN LINUS (KEBANGSAAN) AKHIR TAHUN 2012
NUMERASI
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
TAHUN 3
TAHUN 2
TAHUN 1
MENGUASAI
99.92
97.76
89.82
PERDANA
TIDAK MENGUASAI
0.07
1.92
9.30
LINUS
TIDAK MENGUASAI (K1K2)
0.01
0.32
0.88
TEGAR
KPI : LITERASI TAHUN 2013
120
100
80
90
93 96
97 100
75
APRIL
OKTOBER
60
40
20
0
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
KPI : NUMERASI TAHUN 2013
120
100
80
90
93 96
97 100
75
APRIL
OKTOBER
60
40
20
0
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
DIBAWAH 96%
1)PERLIS – 95.17%
2)KELANTAN –
94.75%
3)PAHANG –
95.16%
TAHUN 3 (2013) -LITERASI
100
80
60
MENGUASAI
40
TIDAK MENGUASAI
20
LABUAN
JOHOR
SARAWAK
PERLIS
TERENGGANU
K.LUMPUR
KELANTAN
SABAH
P.PINANG
PERAK
KEDAH
MELAKA
N.SEMBILAN
SELANGOR
PUTRAJAYA
PAHANG
0
TIDAK MENGUASAI
(K1K2)
*Sumber data dari Portal NKRA
1
TAHUN 3 (2013) -NUMERASI
120
100
DIBAWAH 97%
1)PERLIS -96.87%
2)KELANTAN –
96.81%
80
60
MENGUASAI
40
TIDAK MENGUASAI
20
LABUAN
JOHOR
SARAWAK
PERLIS
TERENGGANU
K.LUMPUR
KELANTAN
SABAH
P.PINANG
PERAK
KEDAH
MELAKA
N.SEMBILAN
SELANGOR
PUTRAJAYA
PAHANG
0
TIDAK
MENGUASAI(K1K2)
TAHUN 3 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
JOHOR
97.53
98.63
97%
100%
PERLIS
95.17
96.87
97%
100%
TERENGGANU
97.87
99.12
97%
100%
TAHUN 3 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
K.LUMPUR
97.75
98.97
97%
100%
KELANTAN
94.75
96.81
97%
100%
PULAU
PINANG
97.23
98.33
97%
100%
TAHUN 3 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
PERAK
96.72
97.97
97%
100%
KEDAH
96.34
97.80
97%
100%
MELAKA
96.57
97.79
97%
100%
TAHUN 3 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
NEGERI
SEMBILAN
97.44
98.50
97%
100%
SELANGOR
97.40
98.62
97%
100%
PUTRAJAYA
99.58
99.64
97%
100%
PAHANG
95.16
97.00
97%
100%
TAHUN 2 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
KPI UNTUK LITERASI
DAN NUMERASI
LITERASI
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
PUTRAJAYA
93.32
94.93
93%
96%
K.LUMPUR
86.10
93.54
93%
96%
SELANGOR
85.36
92.51
93%
96%
TAHUN 2 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
TERENGGANU
85.06
92.93
93%
96%
PULAU
PINANG
84.95
92.22
93%
96%
JOHOR
84.91
92.08
93%
96%
TAHUN 2 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
N.SEMBILAN
84.91
90.87
93%
96%
PERAK
84.73
91.62
93%
96%
KEDAH
83.22
90.75
93%
96%
TAHUN 2 (2013) –LITERASI DAN NUMERASI
DATA
TERKINI
DATA
TERKINI
LITERASI
NUMERASI
KPI UNTUK LITERASI DAN
NUMERASI
KPI
APRIL 2013
KPI
OKT 2013
MELAKA
80.82
87.19
93%
96%
KELANTAN
79.28
88.74
93%
96%
PERLIS
78.67
86.45
93%
96%
PAHANG
81.99
88.93
93%
96%
Katakan anda memimpin suatu perjalanan…!
Persoalan yang perlu diberi pertimbangan:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dari mana?
Ke mana?
Dekat/jauh?
Bila?
Bagaimana?
Sumber yang ada?
Halangan/cabaran?
Sentiasa muhasabah!
Perbezaan antara hanyut dan belayar ditentukan oleh matlamat.
(Danial Z Abidin, 2005)
FASILINUS
PEGAWAI MEJA
BERADA DI PPD DENGAN JAWATAN YANG HAKIKI
MEMASTIKAN PPD MASING MASING MENCAPAI SASARAN
YANG DITETAPKAN
Fahami Masalah
APA YANG
DICAPAI
ISU KRITIKAL
(PROBLEM)
APA YANG
DIHARAPKAN
(Target)
Masalah = apabila wujud perbezaan di antara apa yang dicapai dengan apa
yang dihajatkan
Mengapa matlamat tidak dicapai?
Apakah proses yang membolehkan matlamat dicapai?
Apakah halangan dalam proses?
Bagaimana hendak mengatasi jurang?
Mengenal Pasti Sebab Masalah
Alat
Manusia
AKIBAT
(Masalah)
Sebab
Bahan
Kaedah
PERANAN DAN FUNGSI
FASILINUS
PERANAN FASILINUS
FasiLINUS bertanggungjawab kepada sekolah-sekolah di daerahnya
berdasarkan nisbah 1:30.
Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat
pelaksanaan di sekolah melalui :
1) Media cetak
2) Media elektronik
3)Taklimat / kursus / bengkel / mesyuarat
Mengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah / PKG / premis
kerajaan), kepada guru LINUS sekurang-kurangnya 18 jam setahun
1) Amalan terbaik P&P dilaksanakan di bilik darjah.
2) Bengkel penyediaan media pengajaran dilaksanakan secara bersiri
3) Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama dalam kalangan guru
PERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN
Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan
berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional.
1) Perbincangan bersama guru LINUS, beri cadangan penambahbaikan.
2) Menentukan pendekatan/kaedah/teknik P&P yang sesuai.
Mencerap dan membimbing pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS
di sekolah.
1) FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran
dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas.
Membantu pelaksanaan LINUS dari segi:
1) Sistem Fail
2) Pentadbiran Saringan
3) Media Pengajaran Dan Pembelajaran
PERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN
Mengumpul dan menganalisis data:
1) Keputusan Saringan
2) Data guru LINUS dan guru Pemulihan Khas
Membantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid LINUS Tegar di kelas
Pemulihan Khas.
Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk
menyediakan pelan tindakan LINUS.
Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS
selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan
Murid LINUS
INTEGRITI
PERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN
Mengumpul dan menganalisis data:
1) Keputusan Saringan
2) Data guru LINUS dan guru Pemulihan Khas
Membantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid LINUS Tegar di kelas
Pemulihan Khas.
Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk
menyediakan pelan tindakan LINUS.
Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS
selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan
Murid LINUS
INTEGRITI
Carta Alir Pemantauan Program LINUS
Mula
Menentukan fokus pemantauan
Menyediakan instrumen pemantauan
Pemantauan
Penyediaan Laporan
Post Mortem/ Tindakan Susulan
Tamat
Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan
Mula
Pengumpulan data
Menyediakan laporan berdasarkan analisis data
menyediakan laporan berdasarkan analisis rancangan pemantauan tahunan
Tindakan susulan
Merangka Pelan Tindakan
Tamat
FAIL FASILINUS
Fail Pengurusan LINUS :
1) Struktur Organisasi
2) Minit Mesyuarat/ Minit Curai
3) Maklumat Penyelaras, Guru LINUS dan Guru Pemulihan
Khas sekolah
4) Pelan Strategik
Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS di peringkat
sekolah
Fail Instrumen Pemantauan LINUS dan senarai semak
murid
AKTIVITI FASILINUS
JADUAL
AKTIVITI
TEMPAT LATIHAN
SETIAP HARI
(ISNIN – JUMAAT)
Membimbing 5 org guru
seminggu selama 2-3jam
sehari.(Dalam proses PdP)
Dalam Kelas
SETIAP BULAN
(Diluar waktu persekolah)
Sesi pertemuan dan
perbincangan dgn semua
guru LINUS
Di sekolah/PPD/PKG
Setiap Bulan
Semua FasiLINUS
berkumpul di PPD untuk
membincangkan isu
pelaksanaan dan strategi
dan pendekatan
PPD
JUN-DISEMBER
Melaksanakan kursus di
PPD/Sekolah selama 3 hari
bagi semua guru di bawah
pengurusannya.
PPD/SEKOLAH
PELAPORAN DAN TINDAKAN ADALAH
BERTERASKAN KEPADA 6 FOKUS UTAMA :
FOKUS
PROGRAM
PENTADBIRAN
AUDIT LINUS
FASILINUS
BIMBINGAN BERFOKUS
GURU
MENTOR MENTE
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LESSON STUDY
MURID
CELIK KONSTRUK
IBU BAPA
CELIK LINUS
FOKUS PENTADBIRAN
AUDIT
LINUS
OBJEKTIF: Memastikan semua PPD dan sekolah mencapai
sasaran 100 % pada Saringan 2
Fokus Tindakan Seterusnya
•
Kualiti Guru Besar, kualiti guru, dan keberadaban guru.
•
Pemantauan dan pencerapan berkala dan berfokus.
•
Pengurusan panitia tumpuan ke arah pencapaian Program LINUS di sekolah
•
Headcount dan Postmortem
•
Lawatan Khidmat Bantu ke sekolah-sekolah yang masih ada murid yang
dikategorikan sebagai tidak menguasai
ISU
CADANGAN PENYELESAIAN
• Pentadbir sekolah lebih memberi • Komitmen pentadbir sekolah terhadap
tumpuan terhadap prestasi murid
Program LINUS adalah 100%.
tahun 6 (UPSR) berbanding
pencapaian murid di Tahap 1.
• Guru Besar kurang cakna dalam • Kekerapan pemantauan ke atas Guru
pentadbiran LINUS di sekolah.
Besar oleh JPN/PPD bagi memastikan
Program LINUS mencapai matlamatnya.
• Masih ada sekolah yang belum • Lawatan pengesanan dan bimbingan
capai 100% Saringan 8.
berfokus oleh Pegawai JPN, PPD dan
FasiLINUS ke sekolah-sekolah yang
belum mencapai 100% Saringan 8.
• FasiLINUS digerakkan dengan lebih aktif
dan agresif ke sekolah yang masih ada
murid yang tidak menguasai konstruk.
FASILINUS
BIMBINGAN
BERFOKUS
OBJEKTIF: Meningkatkan profesionalisme diri FasiLINUS
supaya dapat membimbing guru di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
Fokus Tindakan Seterusnya
•
Bertugas sehingga ke rumah murid-murid.
•
Memberi bimbingan kepada guru yang mengajar Linus terutama murid LINUS
tegar.
•
Melibatkan Guru Cemerlang bagi membantu sekolah-sekolah bermasalah.
•
Sesi Perkongsian Pintar Amalan Terbaik dalam kalangan FasiLINUS.
ISU
CADANGAN PENYELESAIAN
•
FasiLINUS kurang keyakinan diri tahap •
profesionalisme rendah dan kurang
mahir dalam bidang masing-masing.
•
FasiLINUS perlu dimantapkan dari segi keyakinan,
profesionalisme dan kemahiran dalam bidang
masing-masing.
Bengkel
Pemantapan
Pedagogi
LINUS
(Pendedahan Teknik Pemulihan Untuk Guru
Literasi )
•
Kekangan masa pegawai FasiLINUS •
untuk membimbing sekolah yang berada
di pedalaman.
Menetapkan jadual anjal untuk sekolah –sekolah
pedalaman dengan persetujuan pihak PPD.
•
Ada diantara pegawai FasiLINUS •
dibebani oleh tugas-tugas lain selain
daripada tugas hakiki.
PPD perlu memastikan bahawa pegawai
FasiLINUS tidak dibebani tugas-tugas lain selain
daripada tugas hakiki mereka.
•
Nisbah sekolah yang terlalu besar iaitu •
1:30 (Seorang FasiLINUS : 30 buah
sekolah)
•
Masalah
lojistik
dan
kewangan
(FasiLINUS
Pedalaman)
Nisbah sekolah perlu diperkecilkan lagi untuk
keberkesanan
bimbingan
dan
pemantaun
terutamanya di PPD yang mempunyai sekolah di
Pedalaman.
Perlu ada kemudahan pengangkutan bagi
memudahkan bimbingan ke sekolah-sekolah tepat
pada masanya.
peruntukan •
kawasan
GURU
MENTOR MENTE
OBJEKTIF: Memperkasa Program Mentor Mentee
Dalam Program LINUS
Fokus Tindakan Seterusnya
•
Kerjasama dan bimbingan Guru Pemulihan Khas NKRA
•
Kewibawaan guru
•
Guru Penyayang
•
Setiap guru dilantik sebagai guru pendamping untuk membimbing murid yang
dikategorikan sebagai tidak menguasai dalam kelompok kecil (1 hinga 3) orang.
ISU
•
CADANGAN PENYELESAIAN
Guru pendamping sukar membimbing •
secara
maksimum kerana masa
senggang
digunakan
untuk
melaksanakan tugas-tugas lain.
•
Murid tidak
akrab
dengan guru
pendamping yang dilantik semasa
proses
bimbingan.
Hal
ini
menyebabkan
kesediaan murid
terganggu.
Pihak
pentadbir perlu memilih guru-guru
yang mampu memberi komitmen yang tinggi
terhadap program LINUS.
•
Terdapat murid yang tidak hadir ke •
sekolah dalam jangka masa yang
lama menyebabkan mentor (guru)
tidak dapat membantu/membimbing
murid-murid berkenaan.
Mentor
perlu
memastikan
punca
ketidakhadiran murid dan menyediakan modul
pembelajaran kepada murid tersebut agar
dapat dibantu oleh ahli keluarga murid
tersebut.
•
Sekolah kurang menggalakkan
Program Mentor Mentee
•
Konstruk yang sukar dikuasai
: •
Konstruk
7 (diftong), 8 (vokal
berganding) bagi Literasi, Konstruk 6
(Masa dan waktu) dan 8 (wang) bagi
numerasi.
•
•
Guru bimbingan dan kaunseling
perlu
memberi taklimat khusus tentang peranan
guru pendamping dalam program LINUS.
Guru menyediakan profil butir dan status
murid yang tidak menguasai konstruk
Guru menjejak penguasaan murid selepas
saringan dan melakukan intervensi
berdasarkan analisis item bagi konstruk yang
belum dikuasai.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
LESSON STUDY
OBJEKTIF: Guru Tahap 1 dapat melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran BM dan
Matematik dengan berkesan.
Fokus Tindakan Seterusnya
•
•
•
•
•
Pendekatan mengikut tahap murid.
Kelas LINUS di luar waktu persekolahan dikekalkan.
Latihan kemahiran berasaskan Konstruk diteruskan.
Mengadakan couching and mentoring kepada guru-guru LINUS oleh FasiLINUS.
Bina bahan untuk meningkatkan keberkesanan P&P guru dalam kelas
diperbanyakkan.
• Lembaran kerja berdasarkan konstruk yang belum dikuasai untuk latihtubi murid
diperbanyakkan.
ISU
•
•
CADANGAN PENYELESAIAN
Kualiti PdP kelas LINUS yang terdiri •
daripada pelbagai kategori murid iaitu
murid LINUS, murid bekas LINUS
(murid yang baru melepasi saringan)
dan
murid
Perdana
perlu
dipertingkatkan.
•
Menggunakan secara berterusan Lesson
Study berdasarkan Rancangan Pengajaran
dan Pembelajaran bagi kelas Model Kecil dan
bagi konstruk yang sukar diajar oleh guru dan
dikuasai oleh murid.
•
Memantapkan perancangan dan pelaksanaan
proses PdP agar lebih inovatif dan kreatif.
PdP yang kurang mantap dan menarik
minat murid
Bentuk Pasukan PLC – Lesson Study dalam
kalangan guru LINUS di setiap PPD.
MURID
CELIK
KONSTRUK
OBJEKTIF: Murid yang dikategorikan tidak menguasai
konstruk dapat menguasai semua konstruk dan
mengikuti kelas arus perdana.
Fokus Tindakan Seterusnya
•
Fokus bimbingan murid yang tidak menguasai konstruk
•
Kehadiran murid – kesihatan/ jarak/ daftar lewat/ keciciran.
•
Menyediakan soalan-soalan mengikut konstruk yang tidak dikuasai murid.
ISU
•
Murid tidak dapat dididik sepenuhnya
kerana masalah ketidakhadiran.
CADANGAN PENYELESAIAN
•
Peringatan dan bekerjasama dengan ibubapa
supaya anak mereka hadir ke sekolah setiap hari
persekolahan.
•
Memberi motivasi dan galakan secara berterusan
bagi meningkatkan kehadiran murid sama ada pada
waktu biasa atau pun pada waktu pelaksanaan
saringan.
•
Murid masih lagi tidak menguasai konstruk
walaupun telah dibimbing berkali-kali
(ingatan sementara)
•
Meneruskan bengkel yang menitik beratkan kepada
beberapa kunstruk yang menjadi masalah kepada
kepada pelajar.
•
Murid lemah konstruk terutamanya kontruk 7
dan 8 (Literasi), konstruk 6, 7 ,8, 9 dan 10
(Numerasi).
•
Bimbingan berfokus berasaskan konstruk kepada
murid berkenaan oleh guru BM, guru Matematik dan
Guru Pemulihan serta Guru Pemulihan Khas Linus
dijalankan secara intensif.
•
Amalan P & P yang berkesan
didik hibur dan rekreasi
melibatkan aktiviti
IBU BAPA
CELIK LINUS
OBJEKTIF: Ibubapa dapat input yang terperinci
tentang Program LINUS dan dapat membimbing anakanak dalam menguasai konstruk-konstruk literasi dan
numerasi
•
Ibu bapa dapat menjadi guru LINUS secara tidak formal di rumah
•
Menghebahkan maklumat program LINUS dalam komuniti.
•
Memberi motivasi dan kesedaran kepada ibu bapa yang mempunyai anak
yang bekeperluan khas.
ISU
CADANGAN PENYELESAIAN
•
Terdapat segelintir ibu bapa yang tidak
memberi kerjasama untuk turut serta dalam
program untuk meningkatkan kefahaman
ibu bapa.
•
Perlu program yang menyeronokkan untuk ibu bapa
dan terlibat dengan semua program sekolah
tersebut.
•
Ibubapa tidak dapat menerima hakikat
anaknya mempunyai masalah kesihatan.
•
Penerangan yang lebih jelas perlu diberikan kepada
ibu bapa tentang anak-anak yang berkeperluan
khas.
•
Tahap pendidikan ibu bapa rendah terutama
di kawasan pedalaman.
•
Bekerjasama dengan ibu bapa membantu murid
belajar di rumah.
- Ibu bapa tidak berpendidikan
- Ibu bapa tidak ada masa
•
Ibu bapa tahu tentang tahap pendidikan
anaknya tapi tidak tahu menggunakan
kaedah yang betul untuk mengajar anaknya.
•
Program Celik Konstruk kepada ibu bapa yang
masih ada anak dalam kategori Linus Tegar dan
Linus dalam Saringan 8 perlu diteruskan.
•
Bengkel konstruk dan pembinaan ABM dan BBM
bersama ibubapa.
•
Ambil tindakan dengan berkunjung ke rumah dan
memberi khidmat nasihat kepada ibu bapa.
•
Dapatan pemantauan JPN Perak : Segelintir
ibu bapa sangat memanjakan anak dan
membiarkan mereka ponteng sekolah. ( SK
Kampong Poh, SK Slim River dan
kebanyakan ibu bapa SKMOA)
TARIKH SARINGAN TAHUN 2013
Saringan 1
Lisan / membaca : 10 Mac hingga 19 April 2013
Saringan Bertulis : 21 April hingga 30 April 2013
Kemasukan data : 6 Mei hingga 17 Mei 2013
Saringan 2
Lisan / membaca : 1 September hingga 27 September 2013
Saringan Bertulis : 29 September hingga 11 Oktober 2013
Kemasukan data : 16 Oktober hingga 25 Oktober 2013
Wajah-wajah generasi kita
Wajah-wajah penuh harapan
Adakah kita
mengumpul data?
atau
menganalisis data?
Apakah
perancangan anda
terhadap semua
sekolah di bawah
kawalan anda?
Apakah tindakan
susulan yang
telah anda ambil
selama ini?
Adakah anda sudah
mengkaji
kekuatan,
kelemahan,
peluang dan
ancaman terhadap
semua sekolah di
bawah kawalan
anda?
Adakah program/pelan
tindakan yg dibuat
memberi impak
kepada semua
murid?
TUGAS UTAMA SLPS MESYUARAT :
• SEMUA MAKLUMAT MENGENAI LINUS
2.0 SELAMA 3 HARI INI PERLU
DIBENTANGKAN DI PPD AGAR SEMUA
AHLI JAWATANKUASA LINUS DI PPD
MENDAPAT MAKLUMAT YG TERKINI
DAN TEPAT
• PPD PERLU HEBAHKAN MAKLUMAT
LINUS 2.0 DI SEMUA SEKOLAH
• ELAKKAN PENCAIRAN MAKLUMAT
TINDAKAN PPD DAN GURU BESAR
1) TASK FORCE PPD : BERAPA KALI
MESYUARAT BAGI SEKOLAH YANG BELUM
CAPAI KPI-FIKIRKAN TINDAKAN INTERVENSI
UTK CAPAI KPI MELALUI 6 FOKUS
2) LAPORAN TASK FORCE MAJUKAN KE
JPN
3) KPI SETIAP MURID YANG TIDAK MENGUASAI
KONSTRUK
4) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
HEADCOUNT DAN POST MORTEM.
5) ANALISIS ITEM BELUM MENGUASAI
SEKIAN TERIMA KASIH

similar documents