Document

Report
TAKLIMAT DASAR DAN PRESTASI
SIRE
( STRONG IMPLEMENTATIONS, RAPID EXECUTIONS )
PELAKSANAAN YANG MANTAP, TINDAKAN YANG PANTAS
EURO
(EXCELLENCE, THE ULTIMATE REACH OF AN ORGANIZATION)
SENTIASA BERUSAHA MENJADI YANG TERBAIK
3
VISI
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
4
MURID
YANG CEMERLANG
KEBOLEHPASARAN
TENAGA KERJA
5
SEMUA KOMITMEN DAN USAHA
YANG DITUNJUKKAN OLEH
SEMUA GURU, GURU BESAR,
PENGETUA DAN SEMUA
PEGAWAI PENDIDIKAN NEGERI
BAGI TAHUN 2014
PENCAPAIAN YANG
DITUNJUKKAN DALAM
USAHA MENCAPAI
ASPIRASI KEDAH TOP 5
2015
Setinggi - Tinggi Penghargaan dan Terima Kasih
Sesungguhnya kita telah berada
dilandasan yang betul
KEJAYAAN YANG TELAH
DITUNJUKKAN DALAM
PENCAPAIAN KOKURIKULUM,
SUKAN DAN BADAN UNIFORM DI
PERINGKAT NEGERI,
KEBANGSAAN DAN
ANTARABANGSA
USAHA DAN PENGLIBATAN SEMUA
DALAM PERTANDINGAN DAN
KARNIVAL PENDIDIKAN ISLAM DAN
PENDIDIKAN KHAS DI SEMUA
PERINGKAT NEGERI, KEBANGSAAN
DAN ANTARABANGSA
6
Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan?
GELOMBANG
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
9
10
11
11 ANJAKAN PPPM
12
Memastikan Pencapaian Gred Purata Peperiksaan
Awam Negeri Kedah berada pada kedudukan 5
teratas menjelang 2015
NEAR
MISS
TERAS
ISU
BAHASA
INGGERIS
SUBJEK
KRITIKAL
PENCAPAIAN
NEGERI
MELEBIHI
NASIONAL
ASPIRASI
NEAR-MISS
(LULUS/A)
TIDAK
MELEBIHI
5.0%
TOP 5
PERATUS
LULUS BI
MELEBIHI
80.0%
14
KEHADIRAN MURID
DISIPLIN MURID
KEHADIRAN GURU
KUALITI GURU
KUALITI MURID
MENINGKAT
MELALUI
PENINGKATAN
GRED PURATA
KUALITI KEPIMPINAN
15
SASARAN
UTAMA DTP
Merapatkan Jurang Bandar & Luar Bandar
Kepada Tahap 16%
Sekolah Band 1 / 2 melebihi 35%
Mengurangkan Sekolah Band 6/7
sebanyak 1.5%
Mengurangkan Jurang (Julat) Pencapaian
Akademik Antara Negeri
Peningkatan Enrolmen Peringkat Menengah Atas
Peningkatan Prestasi UPSR / SPM
16
JPN
• PPD Bersama Pengarah
• Pembentangan prestasi daerah
PPD
• PGB bersama PPD
• Pembentangan prestasi sekolah
• Ketua Panitia Bersama PGB
Sekolah • Pembentangan prestasi subjek
Ketua pada setiap peringkat
bertanggungjawab ke atas
prestasi peringkatnya
17
DIALOG PRESTASI
AGENDA DIALOG PRESTASI
1.
KEHADIRAN MURID
2.
PENCAPAIAN PEPERIKSAAN
PROGRAM-PROGRAM INISIATIF
a.
KBAT
b.
PIBKS
c.
PISA
d.
PEDAGOGI ABAD KE 21
3.
DISIPLIN MURID
e.
PLC
4.
KEBERADAAN GURU
f.
WAVES OF ENGLISH
g.
LINUS
h.
SKPM
5.
SKPM STANDARD I DAN IV
6.
LAWATAN PPD
i.
AMALAN GURU PENYAYANG
7.
ProELT
j.
FIZIKAL ASAS
k.
PRESTASI PERBELANJAAN
l.
BIMBINGAN SIP+ & SISC+
m.
MS ISO
n.
EZ LEARNING 4U
8.
1BESTARINeT
9.
PROGRAM – PROGRAM INISIATIF
18
KEBERHASILAN : AKSES : KEHADIRAN
RENDAH
KMY
2014
KEDAH
93.55
SASARAN 2014
95%
93.29
SASARAN 2015
96%
MENENGAH
KMY
2014
SASARAN 2014
KEDAH
89.62
95%
89.37
SASARAN 2015
96%
LINUS2.0
(Literasi Bahasa Malaysia)
2013
TAHUN
2014
2015
S1
S2
S1
S2
S1
S2
SASARAN
87
90
87
90
87
90
CAPAI
63.90
83.70
66.21
81.02
SASARAN
92
95
92
95
92
95
CAPAI
84.28
94.16
87.59
92.49
SASARAN
97
100
97
100
97
100
CAPAI
94.92
99.51
94.84
98.49
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
20
LINUS2.0
(Literasi Bahasa Inggeris)
2013
TAHUN
2014
2015
S1
S2
S1
S2
S1
S2
SASARAN
59
67
59
67
59
67
CAPAI
45.28
69.07
58.13
73.22
SASARAN
75
83
75
83
75
83
72.25
81.60
95
100
TAHUN 1
TAHUN 2
CAPAI
SASARAN
TAHUN 3
CAPAI
21
LINUS2.0
(Numerasi)
2013
TAHUN
2014
2015
S1
S2
S1
S2
S1
S2
SASARAN
87
90
87
90
87
90
CAPAI
78.19
88.01
76.94
88.59
SASARAN
92
95
92
95
92
95
CAPAI
91.33
95.41
91.31
95.51
SASARAN
97
100
97
100
97
100
CAPAI
92.67
99.73
96.80
99.05
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
22
LINUS2.0
BIL
AKTIVITI
1
Perjumpaan bersama Pegawai FasiLINUS bagi penyelarasan aktiviti
LINUS2.0 JPN/PPD .
2
Taklimat berterusan pelaksanaan LINUS2.0 dan Pentadbiran Saringan.
3
Bimbingan berfokus pegawai FasiLINUS ke sekolah-sekolah seliaan
masing-masing.
4
Kursus Kelestarian LINUS2.0 kepada semua guru Literasi Bahasa
Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi
5
Mesyuarat Pelaporan LINUS2.0 Akhir Tahun
23
KEBERHASILAN : KUALITI : UPSR
KRITERIA / TAHUN
PRESTASI
SASAR
2013
2014
BEZA
2015
GRED PURATA
2.21
2.26
0.05
2.06
% LULUS SEMUA MP
66.4
68.15
1.75
80.10
% A SEMUA MP
10.16
8.68
1.48
20.10
% GAGAL SEMUA MP
3.51
3.23
0.28
1.00
ANALISIS PENCAPAIAN UPSR
2014
ITEM
KEDAH
DAERAH
NASIONAL
BEZA
KEDUDUKAN
Peratus Lulus
Semua MP
68.13
68.15
66.92
1.23
10 (2013 – 12)
Gred Purata
Negeri (NKRA)
2.29
2.26
2.29
0.03
11 (2013 – 12)
Peratus
Mencapai A
Semua MP
8.18
8.68
7.89
0.79
9 (2013 – 12)
Gred purata 2014 melepasi
peringkat Nasional(2.29) dan
berlaku peningkatan kedudukan
di peringkat nasional
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
25
ANALISIS PENCAPAIAN UPSR
2014
UPSR
KRITERIA /
TAHUN
Prestasi
Sasaran
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peratus Lulus
Semua MP
63.52
63.91
65.77
66.41
68.15
80.10
Gred Purata
Negeri (NKRA)
2.30
2.32
2.31
2.21
2.26
2.06
Peratus
Mencapai A
Semua MP
11.09
9.05
9.18
10.16
8.68
20.10
Peratus Gagal
Semua MP
3.75
3.30
3.76
3.51
3.01
1.00
26
KEBERHASILAN : KUALITI : SPM
PRESTASI
KRITERIA / TAHUN
SASAR
2012
2013
SASARAN
2014
GRED PURATA
5.31
5.10
4.50
4.36
% LULUS SEMUA MP
52.37
58.63
63.09
65.09
% A SEMUA MP
2.13
2.03
4.00
4.5
% GAGAL SEMUA MP
2.11
1.12
0.30
0.00
2015
ANALISIS PENCAPAIAN SPM
2014
SPM
KRITERIA /
TAHUN
Prestasi
Sasaran
2012
2013
Sasaran
2014
2015
48.46 50.11
52.37
58.63
63.09
65.09
Gred Purata
Daerah(NKRA)
5.47
5.38
5.31
5.10
4.50
4.36
Peratus
Mencapai A
Semua MP
1.58
1.97
2.13
2.03
4.00
4.5
Peratus Gagal
Semua MP
1.47
1.79
2.11
1.12
0.30
0.00
2010
Peratus Lulus
Semua MP
2011
28
KEBERHASILAN : KUALITI :
SKOR KOMPOSIT / BAND
2012
2013
SASARAN
2014
R
71.86 %
73.33 %
78.61%
M
60.12 %
63.09 %
68.34%
R
39
48
60 (45.11%)
M
4
4
7 (16.28%)
R
1
1
0
M
0
1
0
KUALITI
SKOR KOMPOSIT
BAND 1 / 2
BAND 6 / 7
KEBERHASILAN
EKUITI
MURID TIDAK MELEPASI TAHAP MINIMUM (UPSR)
SUBJEK
2013
(%)
2014
(%)
BM PEMAHAMAN
9.88
9.30
BM PENULISAN
12.41
12.41
BAHASA INGGERIS
26.62
22.49
MATEMATIK
13.54
15.53
SAINS
11.79
14.79
PRESTASI
=
KEBERHASILAN
EKUITI
MURID GAGAL MATAPELAJARAN (SPM)
SUBJEK
2012
(%)
2013
(%)
BAHASA MELAYU
10.93
9.95
BAHASA INGGERIS
28.14
22.56
MATEMATIK
22.85
21.61
SAINS
10.31
7.88
SEJARAH
22.19
14.40
PRESTASI
INPUT : MURID: DISIPLIN
KES RINGAN
SEKOLAH
JUMLAH
KESALAHAN
KES BERAT
JUMLAH
KESELURUHAN
KESALAHAN
PERATUS
PERATUS
KESALAHAN
JUMLAH
KESALAHAN
PERATUS
KESALAHAN
0.49
215
0.45
450
0.94
0.045
99
0.17
125
0.21
MENENGAH
235
(47451)
RENDAH
26
(56747)
SASARAN MENENGAH
0.56%
SASARAN RENDAH
0.1%
KES RINGAN
KES BERAT
TIDAK TEPATI MASA
TINGKAH LAKU MUSNAH
KEKEMASAN DIRI
PONTENG
ROKOK
LUCAH
KENAKALAN
BULI
JENAYAH
INPUT : GURU: KEBERADAAN
KEBERADAAN GURU
TAHUN
KEDAH
2013
98.20
2014
98.50
2015 (SASARAN)
98.70
BIL
AKTIVITI 2015
1
Pemantauan dan bimbingan MMI
i.
Fasa 1 (Mac – April, Jun – Julai))
ii.
Fasa 2 – Susulan (Mei dan Ogos)
2
Kutipan data keberadaan PGB dan Guru Januari hingga Nov. 2015
3
Kutipan data kehadiran PGB mengikuti kursus kepimpinan
4
Pemimpin sekolah dikehendaki memastikan guru melaksanakan PdP
berkualiti berlaku di dalam bilik darjah
5
Pemantauan profil kepimpinan sekolah ( PGB ) dan guru
INPUT : GURU: SKPM STANDARD 4
RENDAH
MENENGAH
PPD
2012
2013
2012
2013
KMY
92.68
94.39
98.29
98.17
Sasaran 2014:
100 %
INPUT : KEPIMPINAN: SKPM STANDARD 1
RENDAH
MENENGAH
PPD
2012
2013
2012
2013
KMY
86.26
90.91
87.80
95.12
Sasaran 2014:
100 %
INPUT : KETUA PPD: LAWATAN PPD
SEKOLAH DILAWATI OLEH PPD
2013
2014 (NOV)
SASARAN
2015
RENDAH
14/132
35/132
100%
MENENGAH
14/41
25/41
100%
Sekolah Band 5 & 6
• Lawatan dibuat 2 bulan sekali
Sekolah band 1 - 4
• Lawatan sekurang-kurangnya 1 kali setahun
KEHADIRAN IBU BAPA DALAM
6 AKTIVITI DI SEKOLAH
PELIBATAN IBU BAPA DALAM
PEMBELAJARAN ANAK DI
RUMAH
PELIBATAN IBU BAPA DAN
KOMUNITI DI SEKOLAH
PENDAFTARAN
SEDIA SUASANA
PEMBELAJARAN DI RUMAH
IKLIM SEKOLAH
PENETAPAN TARGET
INTERAKSI SOSIAL DENGAN
ANAK
KOMUNIKASI BERKESAN
MESYUARAT AGUNG PIBG
KOMUNIKASI DENGAN ANAK
SOKONGAN TERHADAP
KEJAYAAN MURID
PELAPORAN
SOKONGAN TERHADAP
KECEMERLANGAN
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
SUKAN TAHUNAN
KEPUTUSAN BERSAMA
HARI ANUGERAH
KERJASAMA DENGAN
KOMUNITI
SKPM 2003
DIMENSI 1: HALA TUJU KEPIMPINAN
• ELEMEN 1 - VISI DAN MISI
• ELEMEN 2 - KEPIMPINAN
DIMENSI 2: PENGURUSAN ORGANISASI
• ELEMEN 3 – STRUKTUR ORGANISASI
• ELEMEN 4 – PERANCANGAN
• ELEMEN 5 – IKLIM
• ELEMEN 6 – PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
• ELEMEN 7 – PENGURUSAN MAKLUMAT
DIMENSI 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
• ELEMEN 8 – PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HEM
• ELEMEN 9 – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• ELEMEN 10 – PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
• ELEMEN 11 – PENILAIAN PENCAPAIAN MURID
DIMENSI 4: KEMENJADIAN MURID
• ELEMEN 12 – KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
38
SKPM 2010
STANDARD 1: KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HEM
STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID
39
Pengisian Skor Penilaian Kendiri
Sekolah SKPM
sekolah Rendah
Sekolah
SKPM 2003
SKPM 2010
Sekolah
Rendah
1 Nov 2014 –
28 Dis 2014
1 Nov 2014 –
28 Dis 2014
** Pohon pihak sekolah melengkapkan data tersebut pada
atau sebelum 16 Disember 2014 untuk tujuan semakan dan
pengesahan oleh Tuan Pegawai Pendidikan Daerah
PISA
PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESMENT
Pogram sokongan dan intervensi ( Januari – April
2015)
Kem pecutan akhir (Mac – April 2015)
Ujian sebenar pada 26 – 30 April 2015
4 sekolah terlibat
41
NO KOD SEK
SEKOLAH KAJIAN UTAMA PISA
2015
1 KEA3106
SMK SUNGAI PASIR
2 KEE3105
SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
3 KEE9023
SMK GUAR CHEMPEDAK
4 KFT3001
SM AGAMA NAHDZAH
PPD
PPD KUALA MUDA/YAN
PPD KUALA MUDA/YAN
PPD KUALA MUDA/YAN
PPD KUALA MUDA/YAN
42
PROFESIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLC)
PROFESIONAL LEARNING COMMUNITIES
MATLAMAT
Memupuk budaya kolaboratif dalam kalangan guru sejajar
dengan Pedagogi Abad ke-21
PENGLIBATAN
Semua Sekolah telah diberi pendedahan ( 2013 – 2014)
MATA PELAJARAN
Bahasa Inggeris, Sejarah, Sains, Matematik
STRATEGI
Lesson Study
Peer Coaching
Learning Walks
Teacher Sharing Session
Video Critic
Data Analysis
43
PEDAGOGI ABAD KE-21
Membentuk
kemahiran
menyelesaikan
masalah (masalah
sebenar, kontektual)
Mengajar
menggunakan
pendekatan
“Projek based
learning”
Membentuk
kemahiran
maklumat, media
dan teknologi
Mengajar dan
membentuk
kemahiran
berfikir (KBAT)
Pedagogi
Abad ke
21
Menggalakkan
refleksi kendiri dan
refleksi rakan
Menggalakkan
kolaboratif
(teknologi,komunika
si, kemahiran
sepasukan)
Teknologi sebagai
pengupaya- alat
kolaborasi, alat
digital
Penilaian Murid –
jelas, telus, kendiri,
rakan, tugasan yang
bermakna, maklum
balas
44
PEDAGOGI ABAD KE-21
BAGAIMANA PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
Bilik darjah berasaskan mata pelajaran (MP) untuk MP teras atau MP
kritikal (Subject based Classroom –SBC)
ABM, BBM, BBM dan bahan pembelajaran lain di dalam bilik darjah
Makmal dan bengkel adalah/sepatutnya SBC
Bilik darjah
sebagai bilik
sumber
Dilengkapi komputer yang dirangkaikan ( 2 atau 3 unit) – Instant
Access/ Interactive
Dilengkapi LCD dan/atau direct projector
Papan putih/soft board
Murid duduk dalam kumpulan (4 – 5 orang)
Hasil kerja murid dipamer
Rekod kerja murid / perkembangan murid
Bilik guru mata pelajaran
Peralatan ICT lain yang bersesuaian
Bil kelas terhad? Tempatkan diJabatan
lokasi
yang Negeri
strategik
Pendidikan
Kedah yang mudah diakses murid dan
terkawal
45
PEDAGOGI ABAD KE-21
BAGAIMANA RUPA BILIK DARJAH
1
Smart board / Touch screen/ LCD
besar dengan komputer
Mudah demonstrasi kepada murid,
bimbing murid
2
Satu kumpulan 1 komputer
Guna sama komputer agar murid
berkomunikasi melaksanakan tugasan
3
Netbooks / Buku Teks Digital
Untuk tugasan individu dan
ujian/peperiksaan
4
Bekalan elektrik
Bilangan soket elektrik yang mencukupi
5
Sambungan internet
Capaian yang baik membolehkan tugasan
dilaksana dengan baik
6
Papan kenyataan
Bahan atau hasil kerja murid dipamer
7
Susunan meja dan kerusi dalam
kumpulan
Murid berinteraksi untuk mencari
penyelesaian. Murid bekerjasama
46
WAVES OF ENGLISH (WOE)
PANITIA BAHASA INGGERIS
• Sediakan Perancangan WOE 2015
• Taklimat telah diberi pada 27 Ogos 2014
• Perancangan perlu dihantar kepada PPPD (BI) pada 15/12/14
PELANCARAN WOE PERINGKAT SEKOLAH
• Perhimpunan minggu ke-3 Januari 2015
PROGRAM INTERVENSI DAN PELAPORAN
• Laksana Intervensi untuk UPSR dan SPM
• Hantar laporan ke http://goo.gl/mGBZbk
47
WAVES OF ENGLISH
BIL
AKTIVITI DILAKSANAKAN
1
Perkongsian Amalan Terbaik – Best Practices
2
Program e-pocket Bahasa Inggeris
3
Program fun-learning MBMMBI
4
Program Peningkatan Prestasi Murid
5
Program Peningkatan Profesionalime Guru
6
Program Dasar Wajib Lulus SPM Bahasa Inggeris
7
Lawatan Bimbingan Waves of English UPSR dan SPM ke sekolah terpilih
8
Program Intervensi Bahasa Inggeris UPSR dan SPM
9
Program Pengurusan Panitia Bahasa Inggeris berkesan
10
Program Pemantauan Pelaksaan PBS Menengah dan Rendah
48
BILANGAN SEKOLAH RENDAH MENGIKUT
BAND PRESTASI NEGERI KEDAH 2013
BAND PRESTASI
JENIS
SEKOLAH
JUMLAH 2013
PERATUS %
JUMLAH 2012
PERATUS %
JUMLAH 2011
PERATUS %
JUMLAH 2010
PERATUS %
JUMLAH 2009
PERATUS %
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
> 85
75.00 84.99
65.00 74.99
55.00 64.99
45.00 54.99
35.00 44.99
< 34.99
7
41
73
8
0
1
1
131
5.34
31.30
55.73
6.11
0
0.76
0.76
100
7
32
79
11
1
1
0
131
5.34
24.43
60.31
8.40
0.76
0.76
0
100
4
30
75
20
0
1
1
131
3.05
22.90
57.25
15.27
0
0.76
0.76
100
3
25
76
20
1
2
1
128
2.34
19.53
59.38
15.63
0.78
1.56
0.78
100
3
13
76
28
6
1
0
127
2.36
10.24
59.84
22.05
4.75
0.79
0
100
JUMLAH
PURATA
SKOR
KOMPOSIT
73.33
71.86
70.78
69.57
67.93
49
SEKOLAH RENDAH BAND 1
NEGERI KEDAH 2013
SEKOLAH RENDAH BAND 1
1. SK FATHER BARRE'S CONVENT (M)
2. SK IBRAHIM
3. SK RANTAU PANJANG
4. SJK(C) PEI HWA
5. SK SUNGKAP PARA
6. SK TASEK APONG
7. SJK(C) YORK KHOON
50
BILANGAN SEKOLAH MENENGAH MENGIKUT
BAND PRESTASI NEGERI KEDAH 2013
BAND PRESTASI
TAHUN /
PERATUS
BAND 1
> 90
JUMLAH 2013
1
BAND 2
80.00 89.99
BAND 3
70.00 79.99
BAND 4
60.00 69.99
BAND 5
50.00 59.99
BAND 6
40.00 49.99
BAND 7
3
2
14
18
1
0
< 39.99
PURATA
JUMLAH
SKOR
KOMPOSIT
39
63.09
PERATUS %
JUMLAH 2012
2.56
7.69
5.13
35.10
46.15
2.56
0
100
1
3
1
11
22
0
0
38
60.12
PERATUS %
2.63
7.89
2.63
28.95
57.89
0
0
100
1
3
2
5
26
2
0
39
2.56
7.69
5.13
12.82
66.67
5.13
0
100
1
3
1
4
25
5
0
39
2.56
7.69
2.56
10.26
64.10
12.82
0
100
JUMLAH 2009
0
4
1
2
21
11
0
39
PERATUS %
0
10.26
2.56
5.13
53.85
28.21
0
100
JUMLAH 2011
PERATUS %
JUMLAH 2010
PERATUS %
60.58
57.01
56.57
51
SEKOLAH MENENGAH BAND 1
NEGERI KEDAH 2013
SEKOLAH MENENGAH BAND 1
1. SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
DAERAH
KUALA MUDA YAN
52
SEKOLAH MENENGAH BAND 6 / 7
DAERAH 2013
SEKOLAH MENENGAH BAND 6
1. SMK TELUK BAYU
SEKOLAH MENENGAH YANG TIADA SPM
1. SMK SUNGAI PASIR KECHIL
2. SMK TAMAN RIA
53
SEKOLAH RENDAH BAND 6 / 7
NEGERI KEDAH 2013
SEKOLAH RENDAH BAND 6
1. SK PENDIDIKAN KHAS SUNGAI PETANI
SEKOLAH YANG TIADA UPSR
DAERAH
KUALA MUDA YAN
DAERAH
2. SK BANDAR PUTERI JAYA
KUALA MUDA YAN
3. SK BUKIT KIARA
KUALA MUDA YAN
4. SK LAGUNA MERBOK
KUALA MUDA YAN
5. SJKC PEI ENG
KUALA MUDA YAN
* SEKOLAH BAHARU / ** TIADA CALON UPSR
54
BAI’AH (SEKOLAH RENDAH)
SEKOLAH PENERIMA BAI’AH (RENDAH) 2013
BIL.
NAMA SEKOLAH
1
SK SUNGKAP PARA
2
SK RANTAU PANJANG
3
SK FATHER BARRE'S CONVENT (M)
4
SK IBRAHIM
5
SJK(C) HOON BONG
6
SJK(C) PEI HWA
7
SJK(C) POAY CHAI
8
SJK(T) LDG HARVARD 2
55
BAI’AH (SEKOLAH MENENGAH)
SEKOLAH PENERIMA BAI’AH (MENENGAH) 2013
BIL.
1
NAMA SEKOLAH
SMA PEKAN GURUN
56
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)
BIL
NAMA SEKOLAH
1
SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
2
SK IBRAHIM
57
SEKOLAH KLUSTER
KECEMERLANGAN
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
BIL
SEKOLAH
1
SMK SIN MIN (CF)
2
SMK IBRAHIM
3
SJKC AIK MIN
4
SK TASEK APONG
58
1
2
3
4
• Visi jelas yang dikongsi
• Memberi keutamaan kepada program yang menjurus
kepada keberhasilan akademik
• Budaya prestasi tinggi berteraskan data
• Pembangunan profesional untuk pemimpin daerah dan
sekolah mengikut fasa
5
• Menggariskan standard minimum amalan terbaik
6
• Intervensi berbeza berdasarkan pencapaian
59
TIADA PEMBAYARAN DIKENAKAN DALAM TEMPOH AKB
(MESYUARAT KSU BIL.11 TAHUN 2014 BERTARIKH 12
NOV.2014)
PERKARA
TARIKH AKHIR
Penyerahan Nota Minta Ke Unit Kewangan
15.12.2014
Pengeluaran Pesanan Tempatan
15.12.2014
Penyerahan Pesanan Tempatan Ke Unit Kewangan
Untuk Tujuan Pembayaran
18.12.2014
Kaedah pembayaran bagi item kontraktual dan bayaran gaji pegawai kontrak akan
dimaklumkan kemudian
Baucar bayaran/tuntutan yang diterima selepas tarikh yang dinyatakan akan
60
ditolak.
61

similar documents