Predstavitev projekta Promocija Pomurske regije da bi privabili tuje

Report
PROMOCIJA
POMURSKE
REGIJE, DA BI
PRIVABILI TUJE
IN DOMAČE
INVESTITORJE
Predstavitev
projekta
Predstavitev projekta
•
Skupna vrednost projekta je 498.500
EUR + DDV.
•
Projekt bo trajal 18 mesecev; od
06.11.2010 do 06.05.2012.
•
Projekt je razdeljene na 4 obsežnejše
dele:
•
•
•
•
Informiranje in obveščanje javnosti,
Promocija regije,
Privabljanje investicij,
Sklad za izvajanje trženjske strategije.
Projektna
skupina
Konzorcij Pristop
• Konzorcij Pristop predstavljajo:
• Pristop, d.o.o., Ljubljana – vodilni partner,
strokovnjaki za trženje
• Frontal, d.o.o., Murska Sobota – partner,
strokovnjaki za komunikacijo
• Oxford Intelligence, Ltd., London – partner,
strokovnjaki za pridobivanje investicij
• Pristop Europe, sprl, Bruselj – partner,
strokovnjaki za črpanje evropskih virov in iskanje
partnerjev
• Poleg teh podjetij bo pri projektu sodelovala
obsežna skupina podizvajalcev, v večini iz
Pomurja (skupaj 10 podizvajalcev).
Podizvajalci
• Ecoris (Nizozemska)
• Inqua
• FrontLab
• Tiskarna S-tisk
• ZR Grafika
• R8 inženiring
• Podjetje za informiranje (Vestnik, Murski val)
• Kanal 10
• TV AS
• Kliping
Konzorcij Pristop
•
Nosilci konzorcija so:
• Andrej Drapal – vodja projekta
• Petra Lapajne – namestnica vodje projekta
• Paul Wright – strokovnjak za tuje investicije
• Aljoša Bagola – strokovnjak za kreativne rešitve
• Kristjan Magdič – strokovnjak za komuniciranje in
lokalno okolje
• Miha Klančar – ključni sodelavec
• Matjaž Hribar – ključni sodelavec
•
Pri projektu bo v celoti sodelovalo skupaj 19
strokovnjakov, od tega 6 tujcev iz Anglije, Belgije in
Nizozemske.
Vsebina
in
rezultati
Glavni cilj projekta
Promocija regije
Generirati privlačnost investiranja v
Pomurju za slovensko poslovno javnost
in podjetnike – predvsem pa generirati
interes tujih investitorjev ali
soinvestitorjev za nove gospodarske
iniciative ali za podjetniško
plemenitenje obstoječih.
Cilji projekta Promocija
regije
•
Ustvariti pozitivno klimo za tuje investicije znotraj regije
(v Pomurju).
•
Spodbuditi vključevanje regionalnih deležnikov v
aktivnosti razvoja regije.
•
Spodbuditi vključevanje potencialnih upravičencev v
aktivnosti razvoja regije.
•
Uskladiti interne sposobnosti regije s pričakovanji trga.
•
Zasnovati strateški pristop k trženju regije in pridobivanju
investicij.
•
Poenotiti nastop regije na vseh trgih in pri vseh
aktivnostih.
•
Pridobiti nove investicije.
Ključne vsebine projekta –
Informiranje in obveščanje javnosti
• Pripravilo se bo naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
Priprava komunikacijskih načrtov in
komunikacijske strategije
Organizacija 8 novinarskih konferenc
Priprava 8 govorov
Priprava in objava 6 biltenov
Komunikacijska podpora dogodkov
Spremljanje in analiza pojavljanja v
medijih
Ključne vsebine projekta –
promocija regije (I)
•
Pripravilo se bo naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
Analiza preteklih komunikacijskih aktivnosti
Analiza tržne pozicije regije
Zasnova znamke Pomurja (vključno z
delavnicami)
Priprava sistema sodelovanja med člani razvojne
mreže v regiji na področju trženja
Priprava predloga celovitega institucionalnega
okvira za upravljanje znamke in usposobitev
regionalne razvojne agencije za dolgoročno
delovanje
Priprava priročnika za upravljanje znamke
(vključno s CGP priročnikom)
Ključne vsebine projekta –
promocija regije (II)
•
Pripravilo se bo naslednje vsebine:
•
Zasnova trženjske strategije in načrta
•
Zasnova sistema za analiziranje in
spremljanje trženjskih aktivnosti
•
Izvedba merjenje trženjskih aktivnosti v
času projekta in analiza rezultatov
•
Predstavitev rezultatov in izvedba
izobraževanja za prenos sistema
•
Izvedba 20 motivacijskih srečanj v regiji
•
Trženjska podpora na razvojnem forumu in
rednih srečanjih RRA in razvojne mreže.
Ključne vsebine projekta –
privabljanje investicij (I)
•
Pripravilo se bo naslednje vsebine:
• Zasnova strategije in načrta za privabljanje investicij
• Komunikacijski načrt za podporo na tujih trgih
• Baza trenutne ponudbe za potencialne investitorje
• Zasnova ponudbe regije čez 3 leta in aktivnosti za uresničitev
ponudbe
• Predlogi za proaktivno trženje regije na področju pridobivanja
investicij
• Zasnova sistema upravljanja aktivnosti na področju investicij
• Izobraževanje regionalnih kadrov (v Pomurju)
• Usposabljanje na delu (stažiranje) 2 regionalnih zaposlenih (v
tujini)
• Identifikacija potencialnih partnerjev za privabljanje investicij
in izvedba 10 sestankov s potencialnimi partnerji
• Eno letno izvajanje aktivnosti iskanja potencialnih
investitorjev in izvedba 5 sestankov s potencialnimi investitorji
(„lead generation“)
• Svetovanje pri drugih aktivnostih, ki se izvajajo na področju
privabljanja investicij
Ključne vsebine projekta –
privabljanje investicij (II)
•
Pripravilo se bo naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predstavitvene brošure v slovenskem, angleškem in
nemškem jeziku
Katalog pomurskega gospodarstva
Predstavitveni prospekti posameznih naložbenih priložnosti
Popolna posodobitev spletnega mesta
www.investpomurje.eu
Tehnično vzdrževanje spletnega mesta
Scensko ozadje za sejme in dogodke
Roll-up panoji
Promocijska darila
Interaktivna predstavitev (CD, USB)
Udeležba na 3 mednarodnih sejmih
Organizacija mednarodne konference
Organizacija 2 dogodkov za privabljanje investicij
Ključne vsebine projekta –
Sklad za izvajanje trženjske strategije(I)
• Pripravilo se bo naslednje vsebine:
•
•
•
•
Lista prioritetnih trženjskih aktivnosti
za financiranje iz Sklada za izvajanje
trženjske strategije
Priprava do 5 javnih razpisov manjše
vrednosti za iskanje izvajalcev 5
najbolj pomembnih aktivnosti
Ocenjevanje prijavljenih na javne
razpise (sodelovanje v komisiji za
ocenjevanje)
Pripravljanje pogodb za izbrane
izvajalce
Glavna korist projekta
Promocija regije
Ustvarjanje novih priložnosti, ki
bodo spodbudile gospodarske
in podjetniške aktivnosti ter
povečale zaposlovanje v regiji.
Koristi projekta Promocija
regije
• Izboljšanje gospodarskega stanja
(večje število investicij v regiji)
• Ohranjanje kvalificiranega
prebivalstva v regiji (nove priložnosti za
prebivalce)
• Novi prihodki v regiji
(večje število
obiskovalcev)
• Razvoj in prepoznavnost Pomurja
(enoten in sodoben trženjski nastop)

similar documents