Zdeněk Dutý: Řešení společnosti AutoCont v oblasti rozvoje a

Report
Řešení společnosti AutoCont
v oblasti rozvoje a podpory
elektronizace státní
správy
Ing. Zdeněk Dutý
Ředitel pro eGovernment
Tel.: +420 910 972 131
[email protected]
Řešení pro kvalitní služby ve státní správě
 Elektronizace procesů a sdílení informací v rámci
úřadu – Portál úředníka
 Přehledné řízení porad - Pořízek
 Personalistika pro veřejnou správu – Magma HCM
 Řešení agend státní správy – AC eAGENDA
 Systematizace údajů a evidence oprávnění–
Křížovka
 Univerzální prohlížeč registrů - Kukátko
2
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Portál úředníka
Portál úředníka je modulární systém implementovaný
„na míru“ úřadu, určený pro:




Sdílení informací a dokumentů v prostředí úřadu
Podporu vnitřních procesů úřadu
Řešení dílčích aplikací a evidencí úřadu
Přehledné vyhledávání v informacích
Vybrané reference:




3
Kraj Vysočina
MÚ Sokolov
MÚ Lysá nad Labem
MM Karlovy Vary
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Portál úředníka – řízení procesů kvalitně
Portál úředníka umožňuje řídit WorkFlow :





4
Definice a sledování průběhu procesu v grafické podobě
Definované role, kompetence a zodpovědnosti v procesu
Zdokumentovaný průběh procesu, dohledatelnost
Vzorové procesy žádostí
Řešení dílčích aplikací a evidencí úřadu – žádanky, rezervace
zdrojů, helpdesk, tel. seznam…
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Portál úředníka – řízení dokumentů kvalitně
Portál úředníka umožňuje řízení dokumentů, jejich sdílení a
přehledné vyhledávání :
 Úložiště dokumentů různého typu – rada a zastupitelstvo,
smlouvy, směrnice a normy, šablony
 Spolupráce a sdílení informací díky týmovým webům (např.
webům odborů) - dokumenty, kalendář, oznámení, blogy,
diskuse ad.
 Dokumenty jako součást procesů – řízení jejich oběhu
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Pořízek – řízení porad kvalitně
 Formulářové řešení pro řízení porad - rada města,
zasedání…
 Příprava, průběh a zápis porad přehlednou formou
 Jasné úkoly, termíny a zodpovědnosti
 Propojení na úložiště dokumentů
„Cesta od papírových formulářů k
elektronickému oběhu dokumentů“
6
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Magma HCM - personální systém organizace
 Personální administrativa
 Platy a Mzdy
 Řídící personální moduly
www.magmahcm.cz
Podpora procesů
Podpora chodu organizace
Nábor a výběr zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Personální administrativa
základní personální agenda –
veškeré údaje o člověku
HCM
Hodnocení a řízení výkonu
Bezpečnost a ochrana zdraví
Péče o zaměstnance
Platy a Mzdy
výpočet a celá související
administrativa
Řídící
personální
moduly
Organizační struktury a pracovní
místa
Podpora rozhodování
Plánování personálních nákladů
Statistiky, controlling
7
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Význam personálního systému
 Personalistika je jediný IS, který poskytuje aktuální a
pravdivá data o tom:
 kdo v organizaci pracuje,
 jaké úkoly plní,
 komu je podřízený.
 Proto je de facto řídící pro všechny systémy pro správu
identit!
8
Organizační struktura
Personální a mzdová
administrativa
Pracovní místo:
role, pracovní náplň
Zaměstnanec - úředník
Katalog agend – poslání úřadu
Služby, činnosti
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
BYOD = Dny jednoho zařízení jsou pryč!
• 3 ze 4 zaměstnanců má více zařízení – PC, Notebook,
Smartphone, tablet,…
• 1 ze 3 zaměstnanců používá nejméně tři zařízení pro práci
• Generace Y věří, že zaměstnavatel jim umožní používat
vlastní zařízení pro práci
ANYONE
ANY DEVICE
ANYWHERE
ANYTIME
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nový životní styl
 Dožene Vás dříve či později, ať chcete nebo nechcete 
 Nedotýká se pouze technologií ale…
Nové pracovní prostředí
MOBILE
SOCIAL
Nové pracovní prostředí = nové „HROZBY“
10
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
VISUAL
VIRTUAL
Hrozby a způsoby řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
Krádež informací / dat
Ztráta identity
Distribuce SMS zpráv na prémiová čísla
Přístup k osobním / firemním bank. účtům
Sledování
Datové / hlasové odposlechy
Přístup k firemním systémům
BOT – zneužití výkonu, datových toků, …
Ochrana zařízení
Ochrana aplikací a obsahu
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Identita
AC řešení - oblasti
Správa přístupu
uživatelů a
aplikací
Ochrana aplikací
a dat
Správa
mobilních
zařízení
Ochrana před
útoky
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Bezpečné sdílení
souborů
AC eAGENDA – univerzální řešení pro podporu procesů úřadu
 Co typicky řeší státní a veřejná správa?
 Vedení svěřených agend
 Inspekční činnost
 Licenční činnost
 Archívní činnost
 Stížnosti
 Dotazy, …
 Vedení vlastního provozu
 Rozpočty
 Provozní nákupní činnost
 Účetnictví a mzdy, …
13
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Vedení svěřených agend – AC eAGENDA
 Řešení AC eAGENDA pro státní a veřejnou správu
Externí
rozhraní
vstupů/
výstupů
agend
Požadavek
na úřad
BI
DMS
Státní
pokladna
Rozhraní
spisové
služby úřadu
Agenda úřadu
Spis
případu
Řízení
činností
Vyhodnocení
agendy
manažerem
Datový model
agendy
Veřejnost
nebo jiný
úřad
Řízení agendy
referentem
Kroky řízení činností
14
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Vedení vlastního provozu
 Řešení AC pro vedení vlastního provozu
Externí
rozhraní
vstupů/
výstupů
agend
Objednávka
Faktura
Žádost
BI
DMS
Státní
pokladna
Rozhraní
spisové
služby úřadu
Vyhodnocení
agendy
manažerem
Finanční provoz
úřadu
Řízení
činností
Účetnictví
Rozpočty
Dodavatel,
FÚ
Řízení agendy
referentem
Kroky řízení činností
15
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Výhody řešení AC eAGENDA
 Ucelené řešení pro agendy státní správy
 Lze integrovat externí spisovou službu nebo jiný
finanční systém
 Rychlé přizpůsobení novým agendám a procesům
 Kompletně interaktivní procesní řízení
spravovaných agend
 Licence Microsoft Dynamics AX lze pořídit v rámci
Microsoft Enterprise Agreement
16
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Křížovka
 Systematizace údajů a evidence oprávnění kvalitně
 Organizace
 AIS (Agendový Informační Systém)
 Agendy
 Činnostní role
 Uživatelská role
 Uživatel
 Naplnění povinnosti úřadu oznámit svou působnost v rámci
agendy Registru práv a povinností
 Evidence a správa - kdo, jak a co nastavil a změnil?
 Napojení na AD, LDAP…
17
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Křížovka – evidence oprávnění kvalitně
18
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Kukátko
 Elegantní, jednoduché a kvalitní řešení pro bezpečné
nahlížení do základních registrů
 Needitační AIS naplňující potřeby úřadu ověřovat data
v ZR dle zákona č. 111/2009 Sb
 Rychlé nasazení, uživatelský komfort, dostupnost
 Dohledatelnost informací o tom, kdo a proč se do
registrů díval?
 „Multi OVM“ instance
19
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Kukátko – kvalita oceněna
 eGovernment THE BEST - KPMG 2012
 1. místo v kategorii projektů pro města
 „Kukátko aneb na registry snadno a rychle“
 Referenční implementace pro MM Brna
20
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Děkujeme za
Vaší pozornost
Ing. Zdeněk Dutý
Ředitel pro eGovernment
Tel.: +420 910 972 131
[email protected]

similar documents