Liturgie - Lidwinakerk

Report
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Welkom in deze dienst
Voorganger: ds. K. Harmannij
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: ds. K. Harmannij
voorganger: ds. A. van Vugt
De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug
tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een
samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar
elkaar om te zien.
Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje
koffie/thee/fris te drinken.
Agenda
30 november
1930 Best Life
7 december
1930 gelegenheidskoor
Deze week zijn jarig:
30 november:
2 december:
3 december:
5 december:
6 december:
br Erik Gort
zr Tiny de Groot-Koelewijn
Wouter van Pijkeren
Rheanne Bruijn
zr Suus van Harten-Roos
zr Ditta Kramer-Leeffers
zr Angela Siesling-van den Berg
Karine Koelewijn
Robbert van de Riet
br André Verschelling
Mirjam Oosterhuis
Lotte van Harten
zr Marike Lukkien-Hoetmer
br Samuel van der Tempel
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Gezang 175C
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Psalm 90: 1, 2
1
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
Wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
Psalm 90: 1, 2
2
Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Spreuken 10: 4
Luie handen maken arm,
ijverige handen brengen rijkdom
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Psalm 90: 8
8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Gezang 27: 1, 2, 3, 4, 5
1
De mensen die gaan in het duister,
Die wonen in ’t land van de dood,
Zij zullen een licht zien stra-len,
Het hemelse morgenrood.
2
Zij zullen weer zingen van vreugde
de angst en de dood zijn voorbij
geen vijand marcheert door de stra-ten
de kinderen spelen weer vrij.
Gezang 27: 1, 2, 3, 4, 5
3
De stok die hen sloeg is gebroken
geen ,mens wordt vertrapt of verdrukt
Zij krijgen weer tijd van le-ven
er is een begin van geluk.
4
Want er is een prins geboren,
Met prachtige namen gekroond,
En Hij is de vorst van de vre-de,
De God die bij mensen woont.
Gezang 27: 1, 2, 3, 4, 5
5
Hij brengt het leven op aarde
Terecht in zij koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
Die worden de koning te rijk.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Gezang 165, NG 85
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Jesaja 9: 5
DE NIEUWSTE GENERATIE
Achaz (20 jaar)
gepasseerd door Immanuël (God met ons)
een kind = vol beloften
wie Jezus heeft, heeft de toekomst
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Lied: een kind is ons geboren
Vrouwen
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Mannen
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Opwekking 595
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.
Opwekking 595
Refrein
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Opwekking 595
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.
Opwekking 595
Refrein
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Opwekking 595
En nooit besef ik hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed.
Opwekking 595
Refrein
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Gezang 111, NG 58:1, 2
Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
1
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Gezang 111, NG 58:1, 2
Refrein
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Gezang 111, NG 58:1, 2
Refrein
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Gezang 182E 4-stemmig
Liturgie
ds. K. Harmannij
Psalm
90:
1, 2
Spreuken
10:
4
Psalm
90:
8
Jesaja
8:
23b - 9: 6
Gezang
27:
1 - 5
Gezang
165:
Lied: een kind is ons geboren
Opwekking
595:
Gezang
111:
1, 2
Gezang
182E:
Amen
Collecte: Stichting Present
Hé, spaar je mee? Voor
DCE!
Neem je zegels of doos mee naar de kerk!

similar documents