Közép-Európai év - Két elnökség egy évben (V4, KEK) pptx

Report
A
„Közép-Európa Év 2013-14”
V4 és KEK elnökség
Prőhle Gergely
Gödöllő, 2013. április 19.
EU kétoldalú kapcsolatokért és kulturális diplomáciáért
felelős helyettes államtitkár
Külügyminisztérium
Tartalom
A régió meghatározása
II. A regionális együttműködés bemutatása
III. A Közép-Európa Év prioritásai
IV. V4 elnökségünk prioritásai
I.
I. A régió meghatározása
KEK tagállamok
Visegrádi Négyek
II. A regionális együttműködés bemutatása:
V4 a „kemény mag”
 Visegrádi Csoport (V4)
 1991.02.15., Visegrád: Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország


o
o






euro-atlanti integrációja érdekében.
2001 Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF)– civil dimenzió
2004 - hatékonyabb érdekérvényesítés az EU-ban
Elnökségek: 2009-2010. HU, 2010-2011 SK, 2011-2012 CZ, 2012-2013 PL
2013-2014 HU
Forma: nincs titkárság, 4 nemzeti koordinátor, elnökség, éves keret
programmal
Döntési forma: konszenzusos
Szakterületek közvetlen együttműködése: 200 találkozó/elnökség
Külső láthatóság – ismert és elismert márka
Nem bővíthető, de V4+ formátum működik (SLO, RO, BG, Japán)
Témák: EU-politika, kül-, és szomszédságpolitika, belső kohézió
Nemzetközi Visegrádi Alap
támogatási kategóriái
•
•
•
•
•
•
Kulturális Együttműködés (49%)
Tudományos Csereprogram & Kutatás (19%)
Oktatás (14%)
Ifjúsági Csereprogramok (10%)
Határon átnyúló együttműködés (7%)
Turisztikai Programok (2%)
100% = 3,240 projects approved in 2000–2011
www.visegradfund.org/grants
Közép-európai Kezdeményezés: KEK- CEI
 1989.11.11. Budapest, AT, YU, HU, IT -alapította az EU-hoz való
közeledés céljából.
 Ma 18 tagország - köztük valamennyi szomszédunk - 10 EU-tag
o HU elnökségek: 1989, 1993 és 2000, 2013 Troika rendszer UA,HU,AT
o Titkárság: Trieszt és EBRD CEI-iroda London
o Főtitkár: G. Caracciolo di Vietri IT,
 Projekt orientált
 Források: cca 2,6 M EUR/év , 1: 200 megtérülés
 Lefedi a dunai, fekete-tengeri, adriai és balti makro régiókat.
 Kapcsolat más szervezetekkel: COM, EP, ENSZ, AII, BSEC RCC stb.
III. A Közép-Európa Év Prioritásai
Stratégiai célok (vertikális
prioritások)
 A régió akadálymentesítése: fizikai és humán
infrastruktúra fejlesztése.
 Közös érdekérvényesítés
az EU-ban.
 Az Európán kívüli
tényezők régiós
szerepvállalásának
ösztönzése.
Értékek és Víziók
Kreativitás
 Centrális fekvés
 Hagyománytisztelet
 Kultúrák találkozása
 Szolidaritás
 Kohézió
 Fenntarthatóság
 Növekedés
 Kontinuitás
 Stabilitás
Horizontális prioritások
 Láthatóság
 Fenntartható gazdasági fejlődés
o Üzletfejlesztés
o Energetika
o Környezetvédelem-környezetipar
o Fenntartható agrárium
o Társadalmi kihívások
o Kultúra és kreatív iparágak
 Mobilitás
o Közlekedés
o Schengen, Vízumliberalizáció
o Turizmus
 Befogadás
IV. V4 elnökségünk prioritásai
Általános célok:
 Belső kohézió elősegítése
 Civil kapcsolatok fejlesztése
 V4 márka népszerűsítése, láthatóságának növelése
 Kezdeményezőkészség növelése
V4 – HU PRES „belső” prioritások
 Foglalkoztatás és társadalmi befogadás

kiemelten a roma kisebbségek befogadása társadalmainkba
 Megközelíthetőség/elérhetőség

regionális (É-D) vasúti és szárazföldi közlekedési hálózat,
illetve infrastruktúra fejlesztése
 Energiabiztonság

kereskedelmi korlátok infrastrukturális és neminfrastrukturális akadályainak legyőzése, belső energia-piac
fejlesztése, energiaforrások diverzifikálása, fenntarthatóság
V4 – HU PRES „külső” prioritások
 Nyugat-Balkán




közös V4-es politikák kialakítása a térség euro-atlanti
integrációjának elsegítésére
V4 & WB külügyminiszteri csúcstalálkozó 2013 őszén
Nyugat-Balkán Alap, Nyugat-Balkán szakértői hálózat
Horvátország csatlakozása jelentős előrelépés
 Keleti Partnerség




ENP részeként és földrajzi/történelmi adottságok miatt fontos
V4+EaP együttműködés mélyítése, szélesítése
„more for more” elv
V4 & EaP külügyminiszteri csúcstalálkozó 2014 tavaszán
Köszönöm figyelmüket!

similar documents