253_Hormony_Prezentace - Obchodní akademie a Hotelová

Report
VY_32_INOVACE_05_PVP_253_Hol
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_05_PVP_253_Hol
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
RNDr. Ivana Holubová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví
Ročník
II. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Přírodní organické látky
Název vzdělávacího materiálu
Hormony
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace je určena pro výuku předmětu CHE a ZPV ve 2. ročníku
čtyřletých oborů. Je součástí sady „Přírodní organické látky“. Jejím cílem
je přehlednou a stručnou formou prezentovat základní poznatky o
hormonech. Uvádí charakteristiku hormonů, jejich složení, funkce v
organismu, přehled endokrinních žláz a hormonů, které tyto žlázy
produkují.
Únor 2013
Ověřeno
9. května 2013
Chemie, Základy přírodních věd
Co jsou hormony?
• biokatalyzátory, které vytvářejí endokrinní
žlázy (= žlázy s vnitřní sekrecí)
• specificky účinné látky
• regulují fyziologické procesy v buňce
• v těle se tvoří i odbourávají
• jsou vylučovány do krve, která je rozvádí do
jednotlivých orgánů v těle
Hormony (z řec. hormanein = pohánět)
• působí pomalu v malých množstvích jen na určité
orgány
• jsou různého chemického původu (odvozené od
aminokyselin, bílkovin, cholesterolu…)
• nejsou zdrojem energie
• nejsou stavebními částmi organismu
• nedostatek nebo nadbytek způsobuje
onemocnění
• společně s CNS a imunitním systémem řídí
procesy v těle
Co ovlivňují?
• celkový metabolismus
• hospodaření s ionty a vodou (udržují
rovnováhu vnitřního prostředí organismu)
• růst
• rozmnožování
Endokrinní žlázy
•
•
•
•
•
•
•
•
hypofýza (podvěsek mozkový)
epifýza (šišinka)
thymus (brzlík)
štítná žláza
příštítná tělíska
nadledviny
slinivka břišní (pankreas)
pohlavní žlázy
Obrázek převzat z
http://ms.gymspgs.cz:5050/bio/Sour
ces/Photogallery_Detail.php?intSour
ce=1&intImageId=307
Únor 2013
Řízení činnosti endokrinních žláz
Nadřazená centra CNS
Komplexní zpětná vazba
Nervové vlivy
Hypotalamus
Regulační hormony
Adenohypofýza
Tropní hormony
Periferní žlázy
Hormony
periferních žláz
CNS a hypotalamus řídí
hypofýzu a ta řídí produkci
periferních žláz s vnitřní sekrecí
Hypotalamus je shluk nervových
buněk sloužící jako hlavní spojení
mezi nervy a hormony. Vylučuje
tzv. liberiny – spouštěcí hormony
a tlumící hormony - statiny které
putují do hypofýzy. Dokáží
podporovat nebo tlumit tvorbu a
vylučování hormonů hypofýzy.
Hypofýza – podvěsek mozkový
• řídící endokrinní žláza (její hormony řídí
činnost ostatních endokrinních žláz)
• spojená s hypotalamem v mezimozku (ten
ovládá její činnost)
• má dva laloky - přední (adenohypofýza) a
zadní (neurohypofýza)
Adenohypofýza
• přední lalok hypofýzy, vylučuje šest základních hormonů
• je řízena z hypotalamu látkově pomocí regulačních hormonů
– vytvářeny nervovými buňkami v hypotalamu – snižují nebo
zvyšují produkci hormonů v adenohypofýze
– každý hormon adenohypofýzy má jeden regulační hormon
podporující tvorbu hormonu a jeho vylučování a druhý na
snižování tvorby hormonu
Hormony adenohypofýzy
HORMON
ÚČINEK
Somatotropní hormon (STH)
Ovlivňuje růst, působí především v dětství
a v dospívání, hyperfunkce (=
gigantismus), hypofunkce (= nanismus)
Prolaktin
Laktační hormon, řídí produkci mléka a
podporuje růst mléčné žlázy v poslední
fázi těhotenství, udržuje životnost žlutého
tělíska vaječníku
Thyrotropin
Řídí činnost štítné žlázy
Kortikotropin
Řídí kůru nadledvinek
Gonadotropní hormony
• Folitropin
• Lutropin
Řídí růst a činnost mužských a ženských
pohlavních orgánů, působí na vývoj
pohlavních buněk
Neurohypofýza
• zadní lalok hypofýzy
• nepravá endokrinní žláza (hormony netvoří, ty
tvoří se v hypotalamu, pouze je uskladňuje a
vydává do krve)
HORMON
ÚČINEK
ADH – antidiuretický hormon
Působí na činnost ledvin,
ADH + aldosteron řídí
rovnováhu mezi množstvím
vody a solí v organismu
Oxytocin
Působí na stahy děložního
svalstva při porodu
Štítná žláza
• největší endokrinní žláza člověka (u dospělého
váží 15-20 g)
• pro její funkci je třeba jód, proto štítná žláza
vychytává všechen jód přijatý potravou do těla
z krve
• její poruchy se mohou projevovat vznikem
strumy (vole)
• tvoří tři hormony
Hormony štítné žlázy
HORMON
ÚČINEK
Thyroxin
K jeho tvorbě nutný jód
Urychluje oxidační děje
nadměrná produkce thyroxinu :
 zvýšená látková přeměna, hubnutí,
zvýšená chuť k jídlu (pocit hladu),
nadměrné pocení, zrychlení srdečního
tepu, neklid, úzkost
nedostatečná produkce thyroxinu :
 útlum biologických oxidací => snížení a
zpomalení řady funkcí (hypotyreóza)
I
I
O
HO
I
I
H2N
COOH
Kalcitonin
Snižuje hladinu vápenatých (Ca2+) a
fosforečnanových iontů (PO43-) v krvi
Trijodtyronin
Urychluje oxidační děje
Příštítná tělíska
• 4 malé útvary uložené na zadní straně štítné
žlázy
HORMON
ÚČINEK
Parathormon
Udržuje stálou hladinu
vápníku a fosforu v krvi
hyperfunkce parathormonu dochází k odvápnění kostí
(osteoporóza)
hypofunkce parathormonu snižuje se obsah vápníku v krvi
=> zvyšuje se nervosvalová
dráždivost => vznik křečí
(onemocnění tetanie)
Slinivka břišní
HORMON
ÚČINEK
Inzulin
Reguluje a snižuje hladinu glukózy v krvi
(glykémii), má opačnou funkci než
glukagon, při jeho nedostatku vzniká
cukrovka (diabetes mellitus)
Glukagon
Zvyšuje hladinu glukózy v krvi (glykemii),
antagonista inzulinu, zvyšuje tvorbu cukrů
z tuků
Nadledviny
• párové žlázy nasedající na ledviny
• hormony se dělí podle místa vzniku – kůra ,
dřeň
HORMONY KŮRY
ÚČINEK
Glukokortikoidy
- nejvýznamnější je kortisol
Udržují hladinu glukózy v krvi
- zvyšuje hladinu glukózy v
krvi
- zvyšují pohotovost
organismu při zátěži,
léčebné účinky
Mineralokortikoidy
- aldosteron
Řídí zpětné vstřebávání sodíku
a současně vylučování draslíku
v ledvinách
HORMONY KŮRY
kortisol
aldosteron
Nadledviny
HORMONY DŘENĚ
ÚČINEK
Adrenalin
HO
HO
OH
Noradrenalin
Vylučuje se při fyzické a psychické zátěži
(odpověď na stresové situace)
CH3 • Působí na srdeční sval (zrychluje
frekvenci a zesiluje stah)
NH
• Rozšiřuje věnčité tepny srdce
• Rozšiřuje tepny svalů a mozku
• Játra uvolňují do krve glukózu (štěpení
glykogenu), zvyšuje se krevní tlak
• Rozšiřuje dýchací cesty
Podobné účinky jako adrenalin
Pohlavní žlázy
Mužské pohlavní žlázy - varlata
HORMON
ÚČINEK
Testosteron
•
•
•
•
rozvoj a růst
pohlavních
orgánů
vývoj druhotných
pohlavních znaků
podporuje tvorbu
bílkovin
urychluje zánik
růstových
chrupavek
Ženské pohlavní žlázy - vaječníky
HORMON
ÚČINEK
Estrogen
•
•
•
Progesteron
•
•
růst a vývoj
pohlavních
orgánů
vývoj druhotných
pohlavních znaků
vzrůst děložní
sliznice a její
obnovení po
předchozí
menstruaci
ovlivňuje průběh
těhotenství
umožňuje život
oplozeného
vajíčka
Hormony pohlavních žláz
testosteron
progesteron
Další endokrinní žlázy
Šišinka (epifýza)
– produkuje hormon melatonin
• vytváří se především v noci
• hraje roli při kontrole cyklu bdění a spánku
• ovlivňuje také pohlavní dozrávání u některých živočichů - zpomalení
Brzlík (thymus)
– v dospělosti zaniká
– produkuje látky působící na vývoj lymfocytů
Placenta
– produkuje hormony důležité pro těhotenství
Použitá literatura:
Karlson, Peter. Základy biochemie: vysokošk. učeb. 1. vyd. Praha: Academia,
1965
Kolář, Karel, Kodíček, Milan a Pospíšil, Jiří. Chemie II pro gymnázia: organická a
biochemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-7235-283-0.
Kotlík, B. Růžičková, K. Chemie II v kostce pro SŠ, organická chemie a
biochemie. Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. ISBN 80–7200–057–8.
Zdroje:
http://ms.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1
&intImageId=307
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents