Urininkontinens hos barn

Report
Urininkontinens hos barn
Ulf Wike Ljungblad og Askild Elvestad
Barnesenteret SiV Tønsberg
Terminologi
• Kun våt om natten = Enurese (75%)
• Kun våt om dagen = Daginkontinens (10%)
– Ustabil blære
– Utsatte miksjoner/ ”infrequent voiders”
– Blære-sfinkter dyssynergi
– Psykogen dagenurese
– Latterinkontinens/ Giggle inkontinens
– Uretravaginal refluks
• Våt natt og dag = Kombinert (10-25%)
Normal utvikling av blærekontroll
• 0-1år
• 1år
• 2år
• 3-4år
• 4år
• 5-6år
Automatisk refleksmiksjon.
Bevissthet om at miksjonen har
skjedd/ kjenner ubehag av våte
bleier.
Kan utsette miksjonen en kort stund.
Flertallet holder seg tørre dag og natt.
Kan starte miksjonen uten full blære.
Kan knipe av urinstrålen.
80-90% holder seg tørre dag og natt.
Hvordan tisser barn?
• Friske skolebarn tisser 4-7ggr. pr. døgn.
• Morgenurinen størst volum.
• Friske barn kjenner vannlatningstrang og
tømmer blæren i en porsjon uten resturin –
sammenhengende stråle.
• Bruker ikke brukpress og bruker kort tid.
• Ikke nocturi.
• Blærekapasitet: (30ml x alder) + 30ml
– Eks:
6-åring: (30x6) +30= 210ml
Overaktiv blære (7% av 5-åringer)
• Lagringsforstyrrelse
– Strekkreseptorer i blæren gir beskjed om behov
for tømming før maksimalt blærevolum er nådd,
og hemmingen fra cortex cerebri er ”for sent ute”
til å stoppe den plutselige tissetrangen
• Plutselig tissetrang (urge) og gjentatt skvetting
samt pollakisuri (ofte >7ggr./ døgn)
• Normal flowmetri
Utsatt miksjon (infrequent voiders)
• Lagringsforstyrrelse
– Stor blære: ”Overflow incontinens” –renner over
– Sjeldent utv. til stor slapp blære –”Lazy bladder”
• Utsetter miksjonen og holder igjen. 2-3
miksjoner daglig, lite tissetrang, våte uten å
legge merke til det og uten tissetrang
• Resturin og evt. ureterohydronefrose
• Flowmetri: Maks- og middel flow subnormal
eller lav. Kurven normal eller avflatet.
Blæretømningsforstyrrelser
• Detrusorkontraksjonen ledsages ikke av
fullstendig og vedvarende sfinkteråpning.
• Svak og uregelmessig urinstråle og inkomplett
tømming. Bruk av bukpress.
• Oftest sekundært til ustabil blære eller utsatte
miksjoner.
• Flowmetri: Fraksjonert eller staccato mønster
Differensialdiagnoser
• Obstipasjon
• Diabetes mellitus, diabetes insipidus og kronisk nyresvikt
(hvis polyuri)
• Infravesikal obstruksjon hos gutter (urethraklaffer)
• Nevrogen blære (MMC, spinale- eller sacrale
misdannelser, CP)
• Medfødte utviklingsanomalier: Epispadi, ektopisk ureter
hos jenter
Enurese
• 15% av 5-åringer, 2,5% av 10-åringer
– Def.: Minst to ufrivillige vannlatinger under søvn per måned for
femåringer eller minst én slik hendelse per måned for
seksåringer og eldre barn
• Monosymptomatisk nattenurese (primær)
– Urinveispatologi (eller søvnforstyrrelser) ingen årsaksfaktor
– Normal blærefunksjon (evt. redusert kapasitet)
– Sterk fam. disposisjon (krom. 13;2 ”enuresefoci”) -Nattlig polyuri
• Mangler den fysiologiske vasopressinstigningen under
søvn; betydelig bedre beh.resultat med Minirin® på
”genetisk enurese”.
Enurese
• Sekundær enurese
– Symptomet har oppstått etter en tørr periode
(over 6 mnd)
• Lokal betennelse, cystitt, uretritt
• Diabetes insipidus, diabetes mellitus, nyresvikt
• Kombinert
– Ca. en tredjedel av barn med enuresis nocturi har
en blæredysfunksjon.
Utredning
• Anamnes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Familieanamnese
Primær eller sekundær?
Skvetting på dagtid?
Svært sjeldne miksjoner?
Kraftig stråle?
Imperiøs vannlatningstrang (urge) som evt. gir skvetting hvis
barnet ikke klarer å holde igjen? Forsøkes å hindres ved å for
eksempel krysse bena?
Mengde urin?
Urinveisinfeksjoner (alder ved første, antall)?
Obstipasjon og evt. encoprese?
”Ikke tid til å gå på do?”
Utredning
• Undersøkelser
• Rutineundersøkelse av abdomen med tanke på
differensialdiagnoser
• Inspeksjon av genitalia externa
• Rektal eksplorasjon utføres hvis barnet kan være
obstipert eller utvidet nevrologisk utredning er indisert
(analrefleks/ bulbo cavernosus-refleks)
• Inspeksjon av nedre del av ryggen
• Dype senereflekser iunderekstremiteter, Babinski,
benmotorik
• Urinundersøkelse
» Urin mikro, stiks og evt. dyrkning
Utredning
• Undersøkelser at vurdere
• Miksjonslister-bevisstgjøre vaner
• Resturinmåling
• Flowmetri
• Ultralyd urinveier
• Urin osmolalitet
Behandling ved kombinert dag og
nattinkontinens
• Obstipasjon? Behandle først
• Regelmessig tissing
– Knytt til de daglige aktiveteter for å huske på
– Jobbe mot å tisse med 3 h intervall
• Ta seg tid på do
• Sitte bekvæmt
• Få tømt blæren
– Dobbeltissing
• Tisse før og etter måltid
Behandling
• Isolert nattlig enurese uten andre symptomer
(Ikke resturin, normalt miksjonsmønster dagtid)
– Informasjon – er det indikasjon for behandling?
– Alarmapparat
• Betinget læring, økning i blærekapasitet
• Effekt hos 60-70%, 40% blir varig tørre
• Minst 6 uker, hvis bedring inntil 16uker. Brukes til 14
påfølgende tørre netter. Start på nytt ved residiv
– Minirin
Behandling
• Demopressin (Minirin®)
• Desmopressin er en syntetisk strukturanalog argininvasopressin
(ADH); forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt
ved klinisk dosering
– Økt vannreabsorbsjon i nyrene
• Best effekt ved nattlig polyuri, respons hos 60-70% initialt
• Langtidsbehandling tolereres godt
• Langtidsbehandling >1 år øker varig effekt, men behandlingen er
ikke helbredende
• Smeltetabletter

similar documents