Barn-Ont i magen och enures Fredrik Cederblad Aleris Barncentrum

Report
Ont i magen hos barn
• En hårdsmält betraktelse
Mag-tarmsystemet
•
•
•
•
•
ca 7 meter
Yta som 3 tennisplaner
10 ton mat passerar under en livstid
Lika många nervceller som ryggmärgen
Ett av immunsystemets viktigaste organ
Varningstecken hos ett barn med ont i magen
Akuta besvär
• Kraftig smärta eller
allmänpåverkan
• Blod i avföring
• Smärta vid rörelse
• Stark törst
• Litet barn
Långvariga besvär
• Långvarig diarré
• Blod i avföring
• Viktnedgång
Ont i magen
20
18
16
14
12
10
Föräldrar
8
6
4
2
0
r
Fö
ing
ppn
sto
Alle
rgi
La
ans
le r
o
t
n
si
kto
IBD
n
ktio
e
f
In
?
y ki
Ps
s
k
rs a
ko
rigt
Öv
Ont i magen
20
18
16
14
12
10
Föräldrar
Diagnos
8
6
4
2
0
F
ing
ppn
o
t
ör s
Alle
rgi
La
ans
le r
o
t
sin
kto
IBD
ion
ekt
Inf
?
ak
ors
k
s
y ki
Ps
rigt
Öv
Grad av förvåning
Förstoppningssymtom som orsakat
besök
Förstoppningssymtom som orsakat
besök
Vid vilken ålder söker man
Förslag på utredning
•
•
•
•
•
Ingen alls
Överväg hypothyreos eller celiaki
Överväg spinal orsak
”Kirurgisk orsak”
Analfissur och Stjärtfluss
Behandlingsförslag
• Kost: Öka vätskemängd, frukt men undvik banan, fibrer
(inte för mycket), Mjölk?
• Fysiologi: Viktigt att gå när man har trängning även i
skola/förskola. Tid efter frukost.
• Fysisk aktivitet
• Medicin: Laktulos 15ml/d alt. Importal 1p/d i minst
2v+Klyx 120ml upprepas efter 2 dagar. Alt: Movicol JR
3-1p/d
Laktosintolerans
• Primär laktosintolerans förekommer i princip
inte innan skolåldern
• Ytterst ovanligt hos etniska nordbor
• Laktasgen-luring!!!
• Sekundär laktosintolerans vanligt efter
magsjuka och vid annan inflammation i tarm.
• Om klar anamnes på laktosintolerans hos
yngre barn måste celiaki uteslutas
Celiaki
• Klassisk bild hos små barn med
avplanande vikt, diarre, uppblåst buk.
• Hos äldre barn ofta mer subtila symtom:
dålig längdtillväxt, sen pubertet, trötthet,
humörförändringar
• Transglutaminas Ig-A ganska pålitligt på
barn>2 år
• Normalkost till skopi
Födoämnesallergier
• Snabba reaktioner lätt och
pricktest/allergiblodprov oftast
positivt
• Långsamma reaktioner svårtallergitest både falskt positivt och
negativt
• Hos barn vanligast med:
mjölkprotein, ägg, sädeslag, soja
• Elimination-provokation enda vägen
framåt.
Akuta tillstånd
• App!
Ofta otypiskt förlopp, ha alltid i åtanke
• Invagination
• Diabetes
Andra tillstånd man ser
•
•
•
•
•
Gastrit
”Bukmigrän”
Hydronefros
IBD
Sätt däremot inte diagnos IBS på barn
Enures hos barn
• Ibland lika hårdsmält
Enures
•
•
•
•
•
•
”tokvanligt”- ca 3 barn i varje förskoleklass
Något vanligare hos pojkar
God spontanutläkning-ca 15% årligen
Ofta ärftligt inslag
Skilj mellan primär och sekundär enures
I princip helt somatiskt orsakat
Enures uppkomstmekanism
Detrusor överaktivitet
Polyuri
Daginkontinens
Nocturi
Enures
Enures
Urgency
Enures
Djup ostörd sömn
Svårväckt barn
Sömnen
• Oftast normalt/konstitutionellt
• Fråga efter annat som kan orsaka patologiskt
sömndjup t.ex. hög obstruktion med apné
eller klåda av underbehandlat eksem.
Hög nattlig urinproduktion
• Låg nattlig utsöndring av ADH (vasopressin)
• Starkt ärftligt inslag och vanligast hos pojkar
• Inga dagbesvär och ej associerat till andra
endokrina rubbningar
• Mottagligt för behandling med Minirin
Irritabel blåsa (detrusoröveraktivitet)
• Oftast även dagbesvär (inkontinens eller
urgency)
• Uteslut och behandla förstoppning!
• Upprätta goda kissvanor-kissa varannan-var
tredje timme, sitt gärna ned, kissa färdigt
Utredning
•
•
•
•
Bukpalpation och ev rektalpalpation
Genitalia
Neurologi i nedre kroppshalva
Urinsticka för att utesluta diabetes (ovanligt
men viktigt) och UVI
Behandling
• Primärt för att motverka dålig självkänsla hos
barnet men också då de praktiska problemen
sliter mycket på familjen
• Sällan aktuellt innan skolstart
• Förstahandsbeh är larm (remiss till barnläkare)
• Inte fel starta behandling med p.o. Minirin.
Upplys om vätskekarens kvällstid (framförallt
läsk o saft)
• 60-70% blir torra på respektive behandling

similar documents