Elimistön tasapaino

Report
Elimistön tasapaino
Elimistö pyrkii palautemekanismien avulla fysikaaliseen (mm.
ruumiinlämpö) ja kemialliseen (mm. pH, happipitoisuus)
tasapainoon = homeostasiaan.
1. Autonominen hermosto
• Huolehtii tahdosta riippumattomista, nopeasti säädeltävistä
elintoiminnoista (sydänlihas, sileät lihakset ja rauhaset).
• Toiminta hermostollista, vaikutukset muistuttavat hormoneja.
• Sympaattinen hermosto kiihdyttää.
• Parasympaattinen hermosto rauhoittaa.
2. Munuaiset ja kehon osmoottinen arvo
• Veren, imunesteen ja kudosnesteen
osmoottinen arvo vastaa 0,9 % NaCl-liuosta.
• Munuaiset säätelevät kuona-aineiden poistoa
sekä veden ja suolojen määrää.
• Aivolisäkkeen takalohkon antidiureettinen
hormoni (ADH) eli vasopressiini: vähentää
munuaisten tuottamaa virtsaa.
• Lisämunuaiskuoren aldosteroni: estää
natriumin karkaamista, kasvattaa veren
tilavuutta, lisää kaliumineritystä virtsaan (→
kohottaa verenpainetta).
3. Verensokerin säätely
• Glukoosia ohutsuolesta vereen – insuliinin
(Haiman Langerhansin saarekkeiden β-soluista)
vaikutuksesta verisuonten epiteelisolut
siirtävät sen kudoksiin.
• Glukagoni (α-soluista) lisää tarvittaessa
glukoosia takaisin vereen.
• Saarekkeiden vajaatoiminta → diabetes.
•
•
Keholla vähemmän sokeria energiantuotantoon
Ketoasidoosi = elimistöllä ei sokereita → poltetaan
rasvoja → elimistön pH:n lasku.
• Aikuisiän diabetes yleistymässä.
Lue teksti aikuistyypin diabeteksestä (tyyppi II).
Miten tyyppi II eroaa tyypin I diabeteksestä?
4. Ruumiinlämmön säätely
• Optimilämpötila noin 37oC
• Korkeampi: proteiinit denaturoituvat
• Kylmempi: reaktiot hidastuvat
• Lämpötilareseptorit: hypotalamuksessa,
ihossa verinahassa, selkäytimessä,
sisäelimissä, suurten laskimoiden lähellä.
Säätely kylmässä
Säätely kuumassa

similar documents