Gyerekszobától az intergenerációs tudásmegosztás problémáig

Report
Gyerekszobától az intergenerációs
tudásmegosztás problémáig
Prof. Dr. habil Bencsik Andrea
egyetemi tanár
Széchenyi István Egyetem Győr
Súlypontok
„Gyerekszoba” jelentősége
 Intergenerációs problémák az
együttműködésben
 Tudásmegosztás korosztályos problémái
 Miért nem működik?
 Van kiút?

„Gyerekszoba” jelentősége
Kultúra a családban
 Hozott értékek
 Nyitottság
 Hagyományos vs. mozaik család

Intergenerációs problémák
az együttműködésben
Intergeneráció menedzsment, mint új
funkció a vezetésben

1925 -1945 Veteránok
1946 -1964 Baby boom
1965 -1979 X generáció (hírnöknemzedék)
1980 -1995 Y generáció (digitális bevándorlók)

1996 - Z generáció (digitális bennszülöttek)



Tudásmegosztás korosztályos problémái
tudásmegosztás életkori sajátosságai
óvodás életkor
Kommunikáció kialakulásának ideje –
természetes együttműködés, de
értelmes mondanivaló, szocializáció
versenyhelyzetben megjelenik a
tudásvisszatartás
általános iskola
Természetes közösségi lét, elfogadtatás
kölcsönös segítség természetes
Középiskola/ Z generáció
Tudatos taktikai megfontolások
csak, ha te is
Egyetem/Y generáció
Versengés
együttműködés mélypontja
(bizalmatlanság)
egyetem és munka szintézisben/ Y, X generáció
Versengő összetartás
ha szükséges, hát legyen! (de bizalom
hiányos)
Munkahely/Baby boom, X, Y, Z
Kényszerű együttműködés és bizalmatlanság
csoportmunka csúcsa
Miért nem működik?
Tudásmenedzsment rendszer kiépítésének
előfeltétele:
IT és bizalomra épülő tanuló
szervezeti kultúra
Kritikus probléma: tudásmegosztás
szemlélet
kapcsolat
cél
önmegvaló
sítás
csoportmunka
IT
értékek
egyéb
jellemzőik
lehetnek
baby - boom
közösségi, egészben
gondolkodik
x generáció
én központú és
középtávú
elsősorban
személyes
biztos egzisztencia
személyes és virtuális
hálózatok
multi környezetben
biztonságban,
pozícióban
gyors előre lépés
tudatos
karrierépítés
idegen
önképzésen alapul,
hiányos
türelem, soft skillek,
hagyományok
tisztelete, EQ,
kemény munka,
természetes közege
(multi cégek)
jól kezeli
kemény munka,
nyitottság, sokféleség
tisztelete, kíváncsiság,
gyakorlatiasság
y generáció
önző és rövid távú
z generáció
nincs elkötelezettség, örülni
annak, ami van, és élvezni a
jelent
elsősorban virtuális, hálózatok virtuális és felszínes
versengés, vezetővé válni
azonnal
megélni a jelent, szabadon
élni és közösségben
teljesíteni
biztos, hogy ez/így kell?
hisznek a közös erőfeszítések
sikerében
lételeme
virtuális szinten (csak ha
kényszer)
beleszületett
rugalmasság, mobilitás,
széleskörű, de felszínes tudás,
sikerorientált, kreatív,
információszabadság
elsőbbséget élvez
hierarchia tisztelete, szabálykövető,
szabadság vágy nem tisztelik a
túlzott szerénység
anyagias,
hagyományokat, tudáskeresés
vagy arrogáns
esélyegyenlőség,
új formái, fordított
rugalmatlanság,
hierarchiát kevésbé
szocializáció, szemtelenség,
passzivitás, cinizmus tisztelik, realitás érzék, távmunka, rész munkaidő,
és kiábrándultság
bizonyítási kényszer,
interim menedzsment,
képesek megújulni
alábecsüli a soft skilleket, EQ-t
jelenben élni, gyorsan reagál
mindenre, kezdeményező,
bátor, gyors információ
szerzés és tartalom keresés,
informális tanulás
eltérő világlátás, nem
gondolkodni, öröm, élvezet,
megosztott figyelem, nem
következetes gondolkodás,
nem keresi az értelmet,
összemosódnak a munka és
a szórakozás határai, bárhol
otthon van
Miért nem működik?
baby - boom
y generáció
tanuló szervezet
jól kezeli
lételeme
előfeltétel
Értékeik
rugalmatlanság,
és egyéb
türelem, kemény
jellemzőik munka,
soft skillek, EQ,
hagyományok
tisztelete, hierarchia
tisztelete, túlzott
szerénység vagy
arrogáns passzivitás,
cinizmus és
kiábrándultság,
hagyományos
tudásformákra épít
kemény munka,
nyitottság, sokféleség
tisztelete, kíváncsiság,
gyakorlatiasság
szabálykövető,
anyagias,
esélyegyenlőség,
hierarchiát kevésbé
tisztelik, realitás érzék,
bizonyítási kényszer
rugalmasság, mobilitás,
széleskörű, de felszínes
tudás, sikerorientált,
alábecsüli a soft skilleket,
EQ-t, szabadság vágy nem
tisztelik a
hagyományokat,
szemtelenség, távmunka,
rész munkaidő, interim
menedzsment, fordított
szocializáció,
tudáskeresés új formái,
kreatív
kreatív, egyéni és
közösségi célok,
értékek azonosak,
közös munka,
innovatív légkör,
bizalom mindenek
előtt
Tudásszívesen, önként,
megosztás szabály tiszteletből,
kölcsönösségen,
ellenszolgáltatáson
alapul
nem, vagy csak ha
érdekében áll vagy ha
kényszer, IT alapon
alapvető elvárás és
természetes viselkedés
IT
önképzésen alapul,
hiányos
x generáció
személyesen
Miért nem működik?
Gyakorlati vizsgálat:
 Cél: tanulószervezeti jellemzők és működési
problémák felmérése
 32 vállalat (kérdőív ~ 450)
 3 nagy kérdés csoport – 9 kérdéskör – 51
kérdés
 Értékelés: egyszerű statisztika és SPSS
 Nemzetközi referencia indexel összevetés
Miért nem működik?
A 3 nagy területen megfogalmazható
eredmények (válogatás):
 Pszichológiai biztonság: alacsony szinten
érvényesül
 Különbségek elismerése és tolerancia: alacsony
és közepes szintű
 Tanulást, tudásmegosztást megerősítő vezetés:
alacsony szintű
Van kiút?




A tudás átadását az életkor mellett a társadalmi helyzet, a
kulturális különbségek is befolyásolják, mely a későbbi
szocializációt, elfogadást, sikeres életet, a tudásmegosztás
hajlandóságát meghatározhatják.
Ezek a hozott értékek az intergenerációs különbségeket
felerősítik/gyengítik.
Sajátos módszerek segíthetik a viselkedés egyensúlyának
kialakítását, a bizalom építését és a kultúra formálását.
Speciális elvárások a menedzsmenttel szemben
folyamatosan, a HR-el szemben a munkahelyre történő
bekerülés esetén éleződnek ki.
Van kiút?
Részleteket lsd. a folytatásban……
HSZOSZ Tanácsadói Konferencia Budapest
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

similar documents