PPk_Zakladni_ziviny_Sacharidy

Report

Škola: Praktická škola dvouletá

Vzdělávací oblast: Odborné činnosti
Vzdělávací okruh: Výživa a příprava pokrmů
Vyučovací předmět: Příprava pokrmů
Ročník: 1.
Téma: Výživa člověka
Učivo: Základní živiny – sacharidy





Škola: Praktická škola dvouletá


Z čeho se skládají potraviny?
Potraviny obsahují hlavní a přídatné živiny. Mezi hlavní živiny patří
sacharidy, tuky a bílkoviny a mezi přídatné vitaminy, minerální látky a
voda.
Obr. 1
Obr. 2
ZÁKLADNÍ A PŘIDATNÉ ŽIVINY
SACHARIDY



jsou jednou ze tří základních živin (společně s bílkovinami a
tuky) a jsou nezbytnou složkou potravy
jsou pro nás velkým zdrojem energie
sacharidy jsou vlastně jednoduché nebo složité cukry
A. Jednoduché cukry
 /monosacharidy, tvoří je jediná molekula/

většinou chutnají sladce
Obr. 4
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 14
Nejdůležitější a nejrozšířenější jednoduchý cukr v
přírodě =
Glukóza (hroznový cukr)
- vyskytuje se ve sladkém ovoci a medu
- používá se jako pohotový zdroj energie pro všechny
buňky v těle
Další jednoduché cukry jsou:
Fruktóza (ovocný cukr)

Galaktóza
Ovocný cukr fruktóza se nachází v
mnoha potravinách, zejména
medu (38%), v ovoci, jako např. v
jahodách, ostružinách, borůvkách
a i v některé zelenině např.
sladkých bramborách, cibulích a
dalších.
Obr. 5
Obr. 6

Tento sacharid je jednou ze
základních složek laktózy, což je
hlavní cukr v mléku. Galaktóza se
nikdy nenachází v potravinách ve
volné formě.
Obr. 7
B: Složité cukry – jsou to zejména disacharidy
Disacharidy jsou tvořeny 2 monosacharidy /jednoduchými cukry/
Sacharóza (řepný/třtinový cukr)
- skládá se z glukózy a fruktózy
- vyskytuje se v řadě rostlinných druhů
- průmyslově se využívá cukrová řepa a cukrová třtina
- má dokonale sladkou chuť
Obr. 8
Obr. 9
Laktóza (mléčný cukr)



skládá se z glukózy a galaktózy
je nejdůležitějším cukrem v
mléce všech savců
je podstatně méně sladká než
sacharóza
Obr. 10
Maltóza (sladový cukr)


skládá se ze dvou molekul
glukózy
je přítomna ve sladu
/naklíčený ječmen/
Obr. 11

C. Nejsložitější cukry jsou polysacharidy

obsahují stovky až tisíce monosacharidů
nechutnají sladce a jsou ve vodě nerozpustné
1. škrob
nachází se především v bramborách, obilovinách, rýži
pudinkový prášek je prakticky čistý škrob




Obr. 12





Dalším polysacharidem je
2. glykogen
tzv. živočišný škrob, je rezervní látkou, která je uložena v játrech a svalech
je pohotovým, ale rychle vyčerpatelným zdrojem glukózy
Obr. 13
3. celulóza
je nejrozšířenější organická látka na Zemi






1. Jak rozdělujeme živiny?
2. Vyjmenuj všechny základní živiny.
3. Jaké známe sacharidy?
4. Co dodávají do organizmu?
5. Vyjmenuj zdroje cukrů, které znáš?
6. Co je to cukrovka?
Obr.13
Obr. 14
Otázky k procvičení učiva
Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Hana Kladnická
Použité zdroje :
http://www.lekarna.cz/ovocny-cukr-400g-krystal-fruktozadia/
http://www.countrylife.cz/cukr-ovocny-fruktoza-500-gcountry-life
http://www.abcdieta.cz/galaktoza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disacharidy
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://files.viaweb.c
z/image
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres
http://images.google.cz/imgres?q=ml%C3%A9ko&hl=cs&gb
v=2&biw=1920&bih=9
http://images.google.cz/imgres?
http://www.amylonshop.cz/bio-bramborovy-skrob
http://images.google.cz/imgres?q
http://images.google.cz/imgres?q=galaktoza
http://images.google.cz/imgres?q=galaktoza
Použitý software:
Microsoft Office PowerPoint 2010 (držitel licence ZŠPr a PrŠ, Vinohradská 54, Praha 2)


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze
státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl. m. Prahy
prostřednictvím Operačního programu Praha –
Adaptabilita.

similar documents