Ympäristöystävällinen insinööri

Report
TULEVAISUUS – NYT
17.1.2015
Ympäristöystävällinen insinööri
TkT Ulla Häggblom
Tampereen ammattikorkeakoulu
1
Ympäristöystävällinen insinööri
Kuva: dreamstime.com
TkT Ulla Häggblom
2
Ilmastonmuutos on vakava uhka
Kuva: Tero Juuti
TkT Ulla Häggblom
3
Ympäristöystävällinen insinööri
1.
Insinöörikoulutus
2.
Biotalous
3.
Insinööritaitojen
ratkaisuja
TkT Ulla Häggblom
4
1. Ympäristöystävällinen insinööri
Kuva: Aamulehti
15.6.2012
Insinöörien koulutus alkoi Suomessa 1912 Tampereen teknillisessä opistossa
TkT Ulla Häggblom
5
1. Ympäristöystävällinen insinööri
Prosessi-insinööri
Rakennusinsinööri
Sähköinsinööri
Metsätalousinsinööri
Koneinsinööri
Laboratorioinsinööri
Ympäristöinsinööri
Automaatioinsinööri
Kuva: Aamulehti
15.6.2012
Insinöörien koulutus alkoi Suomessa 1912 Tampereen teknillisessä opistossa
TkT Ulla Häggblom
6
1. Ympäristöystävällinen insinööri
TkT Ulla Häggblom
7
Opinnäytetyöt
Puu ja Kuidut
Paperi,
Kartonki ja
Massat
Metsätalous
Oppimisympäristö
Puurakentaminen
Tekstiili
Kemia
ja
Laboratorioala
Ympäristö
Tuotantotalous
ja
Liiketoiminta
TkT Ulla Häggblom
Energia,
Kone ja
Automaatio
8
bening at TAMK
TkT Ulla Häggblom
9
2. Biotalouden mahdollisuudet
Biotalous
•
hyödynnetään luonnosta
saatavia uusiutuvia
materiaaleja
•
kehitetään ja otetaan
käyttöön niihin liittyviä
innovaatioita ja
teknologioita
Lähde: www.biotalous.fi
TkT Ulla Häggblom
10
2. Biotalouden mahdollisuudet
TkT Ulla Häggblom
11
2. Biotalouden mahdollisuudet
Ensimmäiset tuotteet
terva
rakentamisen raaka-aine
polttopuu
TkT Ulla Häggblom
12
2. Biotalouden mahdollisuudet
Perinteiset tuotteet
paperi- ja kartonkituotteet
pehmopaperit
pakkausmateriaalit
TkT Ulla Häggblom
13
2. Biotalouden mahdollisuudet
Uudet tuotteet
biohajoava
viljelykate
puupohjainen
kipsi
nanosellupakkaus
Kuvat:
uusipuu.fi
TkT Ulla Häggblom
älypakkaus
14
2. Biotalouden mahdollisuudet
Energia
•
•
sellutehdas
biojalostamot
massa- ja paperituotteet
biodieseliä
bioetanolia
bioenergiatuotteita
Metsäteollisuus tuottaa yhteensä 70 %
koko Suomen bioenergiasta.
TkT Ulla Häggblom
15
2. Biotalouden mahdollisuudet
puurakentaminen
komposiitit
TkT Ulla Häggblom
16
2. Biotalouden mahdollisuudet
Tekstiili
• ekologiset tuotteet
• koivusellu tekstiilissä
TkT Ulla Häggblom
17
2. Biotalouden mahdollisuudet
Biokemikaalit
• monissa arkipäivän tuotteissa
Kuva: Paperi ja Puu 1/2014
TkT Ulla Häggblom
18
2. Biotalouden mahdollisuudet
Resurssitehokkuus
•
resurssien tehokasta
hyödyntämistä ja ympäristön
huomioon ottamista
Kiertotalous
•
materiaalit sekä arvo kiertävät ja
tuotteille luodaan lisäarvoa
palveluilla ja älykkyydellä
Teollinen symbioosi
•
jäännösvirtojen prosessointi
uusiksi tuotteiksi
TkT Ulla Häggblom
19
Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas Äänekoskelle
Lähde: biotuotetehdas.fi
TkT Ulla Häggblom
20
3. Insinööritaitojen ratkaisuja
Historiaa
•
•
•
•
•
1783 Suomen 1. paperikone Tampereelle
1865 Suomen 1. puuhiomo Tampereelle
1880 Suomen 1. sellutehdas Valkeakoskelle
1950 paperikoneiden valmistus Suomessa
1980-luvulla nopea kansainvälistyminen
Nyt
•
•
•
•
n. 60 % tuotantokapasiteetista ulkomailla
Suomessa vieläkin 49 paperi-, kartonki- ja
sellutehdasta
työllistää suoraan tai välillisesti 16 0000 henkilöä
suuri nettoviejä, tuo 20 % vientituloista
TkT Ulla Häggblom
21
3. Insinööritaitojen ratkaisuja
Tuotannon kehitys
Päästöt tuotettua tonnia kohti
Lähde: Metsäteollisuus ry
TkT Ulla Häggblom
22
Metsäteollisuuden ympäristöinvestointien vaikutus
Päijänteen veden laatuun 1960-luvun lopulla ja 2000-luvulla
Lähde:
Keski-Suomen ympäristökeskus
Paperiteollisuuden ympäristönsuojelutavoitteissa maailman edelläkävijöitä
TkT Ulla Häggblom
23
3. Insinööritaitojen ratkaisuja
Esimerkkejä suomalaisista keksinnöistä
• paperinvalmistuksen tuotannon ja
ympäristösuojelukeksinnöt
• metsäteollisuuden tuotteet
• nestepakkauskartonki
• älytarrat ja älypakkaukset
• puulähtöinen biopolttoaine
• kolesterolia vähentävä Benecol-margariini
• ksylitoli-makeutusaine
•
•
•
•
•
AIV-rehu, Nobel v. 1945
Abloy-lukko
kannettava sykemittari
mobiili- ja tietoliikennesovellukset
säätö- ja automaatiokeksinnöt
TkT Ulla Häggblom
24
Yhteenveto: Ympäristöystävällinen insinööri
Haasteet
•
•
•
•
luonnonvarojen niukkuus
jätteiden määrä kasvaa
riskien ottaminen
kustannusten hallinta
Mahdollisuudet:
•
•
•
•
biotalous
kiertotalous, teollinen symbioosi
korkeatasoinen koulutus
monipuolinen osaaminen
TkT Ulla Häggblom
25
Ympäristöystävällinen insinööri
• ympäristöä säästäviä ja energiatehokkaita prosesseja
• uusia kestävän kehityksen tuotteita
• kilpailukyvyn ja liiketoiminnan mahdollistaminen
TkT Ulla Häggblom
26
Kiitos!
https://www.youtube.com/watch?v=Vic__A1fi5E
Lähteet:
•
•
•
•
•
TkT Ulla Häggblom
http://www.uusipuu.fi/uusi-puu-hanke
http://www.papermakerswiki.com
http://www.metsateollisuus.fi
http://www.co2-raportti.fi
http://www.dreamstime.com
27

similar documents