Kick-off gebruikerspanel van KD> /

Report
Wegwijs in de BKS
Presentatie 13 november 2013
Annemarie de Mooij
Rob Tuin
Programma
• Korte intro
– Aanleiding verandering
– Algemene opbouw van de beroepsgerichte
kwalificatiestructuur
– Tijdstraject
– Vertalen dossier naar opleiding
• Achtergrond en opbouw per dossier
Aanleiding verandering
• Bedrijfsleven:
breed aanbod gekwalificeerden met
ontwikkelpotentie
• Onderwijs: vraaggericht onderwijsaanbod
• Leerling: mobiel op de arbeidsmarkt
Opbouw van de kwalificatiestructuur
Basis (min. 50% onderwijstijd)
- gemeenschappelijke werkprocessen;
- per niveau en context in te vullen;
- 35% beroepsgericht;
- 15% AVO.
Profiel (ca. 35% onderwijstijd)
- meer specifieke invulling naar niveau en context.
Keuze (ca. 15% onderwijstijd)
- keuzedelen zijn vastgesteld door PAC per dossier;
- school kiest een keuzedeel.
Geen volgordelijkheid in de opleiding!
Opbouw BKS (1)
• 7 werkvelden
– Plant & dier: productie en keten
– Dier: recreatie, sport en gezelschap
– Groene ruimte: groen en recreatie
– Groene detailhandel, natuurlijke vormgeving
– Voeding
– Toezicht leefomgeving
– Entree
Opbouw BKS (2)
• Dossiers:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Agrocluster
Dierverzorging
Paard
Gespecialiseerde dierverzorging (hoefsmid)
Groene ruimte
Bloem & styling
Voeding: technologie, ambacht en advies
Toezicht leefomgeving
Entree
Tijdstraject
•
•
•
•
Dossiers: oplevering 1 december 2013
Vaststelling minister: juni 2014
Implementatie: vanaf 2015/2016
Verplicht aanbieden per 2016/2017
Van dossier naar opleiding
• Regionale en/of sectorale inkleuring
• Slim kiezen basis/profiel/keuze:
– (Regionale) arbeidsmarkt
– Onderwijsorganisatie/uitvoerbaarheid:
• Samenwerking in de regio
• Deelnemersaantallen & clusteren
Agrocluster
Opbouw
Basis
- Kennis over kwaliteit van het product
- Kennis over machines/apparatuur/installatie
- Verzorgen/onderhouden van machines apparatuur/installaties en
gebouwen en terreinen
- Informatie en communicatie in de keten
Profiel
Medew. Teelt
Medew. prod.
dieren
Medew. product in
de keten
Medew. techniek
en teelt
Vakb. medew. teelt
Vakb. medew.
prod. dieren
Vakb. medew.
product in de keten
Vakb. medew.
techniek en teelt
Specialist teelt
Keuze
-
Specialist
productiediere
n
Zorg
Cultuurtechnisch loonwerk
Gewasbescherming A
Gewasbescherming B
Gewasbescherming C
Melken/melkverrijking
Specialist
product in de
keten
-
Specialist
techniek en
teelt
AVO
Specialist bdlandbouw
(groot)Winkelbedrijf
Fokkerij/erfelijkheidsleer
Teeltspecialisatie
Dierhouderijspecialisatie
Ondernemerschap
veredeling
Dierverzorging
Opbouw
Basis
-
Voeren en verzorgen dieren
Verzorgen leefomgeving
Informeren collega’s, klanten, publiek
Uitvoeren publieksgerichte activiteiten
Profiel
Medewerker dierverzorging
Dierverzorger
Bedrijfsleider
dierverzorging
Keuze
- Organiseren
evenementen/educatie
- Toiletteren
gezelschapsdieren
- Zorg
- Ondernemerschap
AVO
Proefdierverzorger
Dierenartsassistent paraveterinair
-
(groot)Winkelbedrijf
Primaten
Microchirurgie kleine dieren
Praktijkmanager
Landbouwhuisdieren
Paard
Opbouw
Basis
-
Profiel
Allround medewerker paard ( niveau 3)
Keuze
Paarden trainen en beoefenen paardensport
Instructie geven
Verzorgen paarden
Uitvoeren paardgerichte publieksactiviteiten
AVO
Bedrijfsleider paard ( niveau 4)
Instructeur paardensport (
niveau 4)
-
- Onderhoud en reparatie
harnachement
Zorg
Fokkerij
Extra discipline ( bijv Voltige)
Rijden en lesgeven
instructeursniveau
- Ondernemerschap
Hoefsmid
Opbouw
Basis
- Bekappen
- Beslaan
- Advies geven
Profiel
Hoefsmid
Keuze
- Verdiepen hoefkunde
- Ondernemerschap
AVO
Toezicht leefomgeving
Opbouw
Basis
-
Uitvoeren metingen leefomgeving
Rapporteren resultaten
Wet- en regelgeving leefomgeving
Ondersteunen zorgsystemen
Profiel
Onderzoeker leefomgeving
Keuze
- Watermanagement
- KAM
AVO
Inspecteur
leefomgeving
Groene ruimte
Opbouw
Basis
- Kennis over natuur, groen, water en grond;
- Werken met gereedschappen en veiligheid;
- Communicatie met klanten, gasten, omstanders;
- Werkzaamheden in de groene ruimte
AVO
Profiel
Medewerker hovenier
Medewerker groen en
cultuurtechniek
Medewerker natuur,
water en recreatie
Vakbekwaam medewerker hovenier
Vakbekwaam
medewerker groen en
cultuurtechniek
Vakbekwaam
medewerker natuur,
water en recreatie
Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Keuze
-
Agrarisch loonwerk
Dak- en gevelbegroening
Watermanagement
Duurzaamheid
-
Wijkbeheer
Sport en recreatie
Motorkettingzagen
Spuitlicentie
Voeding
Opbouw
Basis
-
Kwaliteit voedingsproduct
Voedselveiligheid
Interne en externe informatie-uitwisseling
Productkennis
AVO
Profiel
Medewerker voeding
Vakbekwaam medewerker voeding
Specialist voeding
Keuze
-
Verpakken
Procestechniek
Catering/hospitality
Specialist voeding en
kwaliteit
-
Specialist voeding en
voorlichting
Fooddesign/productontwikkeling
Voeding & bewegen
Handel/verkoop
Bloem & styling
Opbouw
Basis
- Maken van bloemwerk, groene decoraties en/of
presentaties
- Verzorgen groene producten
- Winkel- / productpresentatie
- Informeren / adviseren
AVO
Profiel
Medewerker bloem & styling
Vakbekwaam medewerker bloem & styling
Specialist bloem & styling
Keuze
-
Marketing
Grootwinkelbedrijf
Vormgeven / etaleren
Ondernemer/bedrijfsleider bloem & styling
-
Specialistisch bloemwerk (oa internationaal)
Specifieke technieken (oa ecodesign)
Entree
Stand van zaken
• 1 dossier toepasbaar in alle 4 sectoren
De 9 profielen zijn:
•
•
•
•
•
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
•
•
•
7)
8)
9)
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Kenwerk, SVO, Aequor
Assistent plant of (groene) leefomgeving - Aequor
Assistent installatie- en constructietechniek – Kenteq
logistiek - Kenniscentrum Handel, VTL, Aequor
zorg en dienstverlening - Calibris, Savantis, Kenwerk, KOC
procestechniek - PMLF, GOC
bouwen en wonen - Fundeon, SH&M, Savantis
verkoop/retail - Kenniscentrum Handel, Aequor
mobiliteitsbranche - Innovam, VOC
• keuzedelen generiek gericht op doorstroom of uitstroom
Meer info
• Voor de laatste concepten van dossiers:
www.aequor.nl/aocs-en-kwalificaties/nieuwekwalificatiestructuur
• Meer info: www.kwalificatiesmbo.nl
En nu ???

similar documents