Sammanställning val 2014

Report
Sammanställning
Valresultat, supervalåret 2014
riksdag, landsting, kommun
Resultat fördelat på (189) valdistrikt
•
•
•
•
•
Grått = Under 4%
Därefter stigande skala från ljust till mörkt
Mörkare färg indikerar hög andel röster
Jämförelsetal Malmö och Sverige för varje parti
Baserat på ”onsdagsräkningen”
Jämförelser fördelat på (149) valdistrikt
40 förändrade valdistrikt sedan val 2010,
13 nytillkomna. Vid ändringar av valdistrikt tar man
hänsyn till att behålla röstsammansättningen intakt.
Skala med rött till grönt används för att visualisera
valvinden 2010-2014 per valdistrikt
Minskning /negativ valvind
Ökning /positiv valvind
Förändrade valdistrikt
Valdeltagande
Riksdagsvalet, Malmö
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
76.1%
77.6%
79.6%
79.7%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
År 2002
År 2006
År 2010
År 2014
Valdeltagande, geografiskt
Sverige: 85,8 % (+1,2)
Malmö: 79,7 % (+0,1)
Högst: Djupadal N – 93,71%
Lägst: Hermodsdal-Gullviksborg – 48,21%
Valdeltagande 2010-2014
(+0,1 i Malmö)
Valdeltagande 2010-2014
(+0,1 i Malmö)
Andel röster per politisk nivå
riksdag, landsting, kommun
35.0%
Riksdag
30.0%
Landsting
Kommun
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Riksdag
Landsting
Kommun
M
23.2%
22.3%
21.9%
C
2.7%
4.2%
1.7%
FP
5.6%
5.9%
5.5%
KD
2.6%
3.3%
1.5%
S
29.3%
32.4%
32.9%
V
7.6%
5.3%
8.5%
MP
8.6%
6.7%
8.6%
SD
13.5%
14.5%
13.1%
FI
5.6%
1.6%
3.2%
Valresultat Riksdag, Malmö
Andel röster jmfr 2010-2014
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Andel 2010
Andel 2014
Valresultat riksdag, Malmö
Andel röster
32.6%
35.0%
30.0%
28.7%
25.0%
20.0%
29.3%
23.2%
15.0%
10.0%
2.8%
7.0%
0.0%
2.7%
8.8%
6.0%
3.1%
5.0%
5.6%
2.6%
7.6%
8.6%
7.8%
13.5%
0.7%
Andel 2010
5.6%
Andel 2014
Fördelning röster per parti och valdistrikt
Moderaterna
Sverige: 23,3% (-6,7)
Malmö: 23,2% (-9,4)
Valvind Moderaterna
Herrgården, enda (jämförbara)
valdistriktet där moderaterna ökat
+0,4 procentenheter
Centerpartiet
Sverige: 6,1% (-0,4)
Malmö: 2,7% (-0,1)
Valvind Centerpartiet
Folkpartiet
Sverige: 5,4% (-1,6)
Malmö: 5,6% (-1,4)
Valvind Folkpartiet
Kristdemokraterna
Sverige: 4,6% (-1,0)
Malmö: 2,6% (-0,5)
Valvind Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Sverige: 31,0% (+0,3)
Malmö: 29,3% (+0,6)
Valvind Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverige: 5,7% (+0,1)
Malmö: 7,6% (+1,6)
Valvind Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverige: 6,9% (-0,4)
Malmö: 8,6% (-0,2)
Valvind, Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Sverige: 12,9% (+7,2)
Malmö: 13,5% (+5,7)
Valvind Sverigedemokraterna
Almhög Ö, enda (jämförbara) distriktet där SD
backade. -0,1 procentenheter
Feministiskt initiativ
Sverige: 3,1% (+2,1)
Malmö: 5,6% (+4,8)
På grund av att FI
hade så lågt
valresultat vid förra
valet visas ingen
valvind.
Val till landsting, Malmö
Valdeltagande
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
75.92%
77.63%
79.00%
80.50%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
År 2002
År 2006
År 2010
År 2014
Valresultat landsting, Malmö
Jämförelse 2010-2014
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Andel 2010
Andel 2014
SPI Välfärden: 0,5% (-0,7)
Piratpartiet: 0,5% (-0,1)
Skånepartiet: 0,3% (-0,1)
Valresultat landsting, Malmö
Jämförelse 2010-2014
35.0%
30.9%
30.5%
30.0%
32.4%
25.0%
20.0%
22.3%
15.0%
10.0%
7.8%
4.5%
3.5%
5.0%
0.0%
4.2%
6.6%
3.9%
9.3%
14.5%
5.9%
3.3%
5.3%
6.7%
0.5%
1.6%
Andel 2010
Andel 2014
Valresultat till kommunfullmäktige
Valdeltagande
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
72.5%
73.5%
74.3%
År 2014:
75,1%
År 2010:
74,3%
År 2006:
73,5%
År 2002:
72,5%
75.1%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
År 2002:
År 2006:
År 2010:
År 2014:
Valresultat kommunfullmäktige
Jämförelse 2010-2014
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Andel 2010
Andel 2014
Valresultat kommunfullmäktige
Jämförelse 2010-2014
34.9%
35.0%
27.4%
30.0%
25.0%
20.0%
32.9%
21.9%
15.0%
6.4%
10.0%
1.3%
0.0%
5.2%
1.6%
5.0%
1.7%
8.5%
5.5%
7.5%
10.4%
13.1%
8.6%
1.1%
1.5%
Andel 2010
3.2%
Andel 2014
Kartor över valresultatet till
Kommunfullmäktige i Malmö
Moderaterna
Folkpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Malmö stads Valatlas
Malmö stads valatlas innehåller resultat från samtliga val som
genomförts under Supervalåret 2014.
För mer kartor besök Valatlas
www.xyz.malmo.se/mkarta/valatlas/
För mer information kontakta:
Charlotte Malmborg
[email protected]

similar documents