Sunum dosyası indir

Report
CPM MASTER ERP
Kalite Yönetimi
Kalite;
doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru fiyatla
müşterinin önüne koymaktır.
Charles A. Mills
CPM MASTER ERP
Kalite Yönetimi
Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi
karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan
karakteristiklerin tümüdür.
Kısaca "MÜŞTERİ MEMNUNYETİ" ve "SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME" olarak özetlenebilir.
SÜREÇ YÖNETİMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR
• Kalite süreçlerinin kontrol, revize ve takiplerinin yapılamaması,
• Belirlenen standartlara uygunluğun takibi, geriye dönük
sorgulanması ve raporlanmasında yaşanan zorluklar,
• Kullanılan cihazların zimmet ve kalibre takibindeki sorunlar,
• İç ve dış dokümanların takip, dağıtım, revize ve saklanmasında
yaşanan sıkıntılar,
• İç denetlemelerin planlanması ve takibindeki problemler,
• Personel Eğitim takip ve raporlamadaki zorluklar,
• Müşteri Şikayetlerinin takibinde yaşanan sıkıntılar.
Kalite Formu
Sistem tanımlı parçalarınız için
oluşturulan Kontrol Planlarınızı
MASTER üzerinde takip edebilir,
Yapılan tüm revizyonları sistemde
saklayabilirsiniz.
Bir Malzeme ve ya Malzeme grubu
için Ölçme ve Değerlendirme
Kriterlerinizi
Ölçüm, Onay veya Belirli Değer
aralıkları şeklinde parametrik olarak
tanımlayabilir,
Örnek alma tablosu ile sistemin
Giriş ve ya Final Kontrol sırasında
oluşturması gereken Kontrol
sayısını belirleyebilirsiniz.
Giriş Kalite Kontrol
Bu Modül ile
Sistem tanımlı parçalarınız için
oluşturulan Kontrol Planlarınız
üzerinden Girişi yapılan tüm
parçalar için Giriş Kalite Kontrol
gerçekleştirebilir,
İstenirse İdari Kabul Sürecini
devreye alabilir ve Giriş Kontrol’den
geçecek ve ya geçmeyecek parça
ayrımı yapabilir,
Kabul, Şartlı Kabul veya Red olan
parçaları takip edebilir,
Belirtilen onay doğrultusunda
Sistem de parçayı Giriş Ambarı veya
Red ambarına otomatik olarak
yönlendirebilirsiniz.
Bu Modül ile Sisteme girilen bir
lot’a ait tüm Hareketleri tek tuş ile
takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.
Çıkış Kalite Kontrol
Bu Modül ile
Sistem tanımlı parçalarınız için
oluşturulan Kontrol Planlarınız
üzerinden Üretimi yapılan tüm
parçalar için Çıkış Kalite Kontrol
gerçekleştirebilir,
Kabul, Şartlı Kabul veya Red olan
parçaları takip edebilir,
Belirtilen onay doğrultusunda
Sistem de parçayı Sevkiyat Ambarı
veya Red Ambarına otomatik olarak
yönlendirebilir,
Müşterilerinize otomatik olarak
Final Kontrol Raporu
oluşturabilirsiniz.
Ölçüm Cihaz Kalibrasyon
Bu Modül ile
Kalite Kontrol Süreçlerinde
kullanılan tüm ölçüm cihazlarının
Özelliklerini takip edebilir,
Hangi Departmanda olduğu bilgisini
tanımlayabilir,
Kime Zimmetli olduğu bilgisini
tanımlayabilir,
En son yapılan Kalibrasyon Bilgisini
takip edebilir,
Bir sonraki kalibrasyonun ne zaman
olacağı bilgisini saklayıp ve zamanı
geldiğinde sistemin otomatik uyarı
vermesini sağlayabilirsiniz.
Teknik Resim Doküman
Yönetimi
Bu Modül ile
Bir Dokümanı Birden fazla Stok ile
yada bir stoku birden fazla
doküman ile ilişkilendirebilir,
Dokümanın tüm revizyon
süreçlerini takip edebilir, aktif ve
pasif olarak işaretleyebilirsiniz.
İstenir ise ilgili dokümanı Satın alma
Sipariş formu ile Tedarikçi Firmanıza
otomatik mail atabilirsiniz.
Stok Kartı ve ya Mamul Kart
üzerinden istenildiği anda
dokümana ulaşabilirsiniz.
Kalite Doküman Yönetimi
1.Tüm Önemli Belgeleriniz MS SQL
SERVER üzerinde saklanır. Başka bir
yerde yedek almak zorunda
kalmazsınız.
2.Dökümanı bulmak ve erişebilmek
için özelleştirebilecek birden fazla
alan sayesinde dokümanlarınıza
rahatça ulaşabilirsiniz.
3.Dökümanlarınızın kim tarafından
hazırlandığı, onaylandığı, iptal
edildiği vb. bilgileri saklayabilir ve
takip edebilirsiniz.
4.Dökümanlarınızın tüm revizyon
süreçlerini takip edebilirsiniz.
5.İptal Edilen Dokümanları sistem
üzerinde işaretleyebilir ve
saklayabilirsiniz.
Kalite Doküman Yönetimi
6.Dağıtım Listesi Özelliği ile
Yaratılan bir belgenin dağıtılması
gereken kişi listesini belirleyebilir.
7.Dağıtım Listesinde yer alan
kişilere eklenen belgenin otomatik
mail gitmesini sağlayabilirsiniz.
8.Dağıtım Listesindeki kişiler
Modülü kullanarak belgeyi
aldıklarına dair onay verebilirler.
İç Değerlendirme ve
Denetleme
Bu Modül ile
Firmanızı Genel ve ya Departman
Bazında Değerlendirebilir
Departmanlara Özel Soru Bankası
oluşturabilir.
Departmanlarınızın Durumu ile ilgili
puanlama yaparak belirlediğiniz
uygunsuzlukları ve uygunsuzluklar
ile ilgili alınacak önlemleri takip
edebilirsiniz.
Eğitim Takibi
Bu Modül ile
Firma içi ve dışı tüm eğitim
süreçlerini takip ve planlaması
yapılabilmektedir.
İlk işe giriş oryantasyon eğitimleri
ve diğer eğitim süreçlerinin takip ve
raporlaması yapılabilir.
Uygunsuzluk Yönetimi
Bu Modül ile
1.Firmanızın Satışını gerçekleştirdiği
bir Ürün hakkında Müşteriden
gelen şikayet ve uygunsuzluk
bildirimlerini takip edebilirsiniz.
2.Müşterinizin bildirdiği Şikayette
tespit ettiğiniz hata Tedarikçi
Kaynaklı bir hata ise Uygunsuzluk
Yönetimi Üzerinden Tedarikçi Hata
Bildirim Formu Oluşturabilir ve
Hata Bildirim Sonuçlarını Açılan
Uygunsuzluk ile
ilişkilendirebilirsiniz.
3.Firma içi karşılaşılan
Uygunsuzlukları takip edebilirsiniz.
4.Problem Çözme Ekibi oluşturabilir,
Departman ve ya kullanıcılara
Acil Olarak Soyutlama, Düzeltici
Faaliyet, Kalıcı Önlemler, Tekrarı
Önleyici Önlemler, Etkilenen
Dokümanlar ile ilgili aksiyonlar
açabilirsiniz.
Uygunsuzluk Yönetimi
Uygunsuzluk Yönetimi ISO 9001 ve 16949
standartlarına göre oluşturulmuştur.
Bu modül ile otomatik olarak 8D formu
oluşturulabilirsiniz
Raporlar
Müşteri Şikayet Takibi
Raporlar
Geciken Kalibrasyon Listesi
Raporlar
TEŞEKKÜR EDERİZ…

similar documents