Tələblər və şərh

Report
Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universiteti
Enerji İdarəetməsi
Binaların Enerji İdarəetməsinə (Audit) dair pilot universitet mühazirəsi
Magistr proqramı
Albin Zsebik, PhD, CEM,
(AHEF AZ-66)
BUILDING PARTNERSHIPS FOR ENERGY SECURITY
www.inogate.org
Enerji idarəetməsi
Təqdimatın mündəricatı:
Enerjinin İdarə edilməsinin tərifi və
məqsədləri
ISO - Standartaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat
ISO 50001 - Enerji İdarəetməsi Sistemi
Enerjinin İdarə edilməsi üzrə rəhbər göstəriş
Enerji İdarəetməsi
Tərifi:
Enerjinin idarə edilməsinin əsas məqsədi məhsulların
istehsal edilməsi və az xərc tələb edən və ətraf mühitə az
təsiri olan xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir.
Mənfəəti artırmaq (xərcləri azaltmaq) və
rəqabətədavamlılıq qabiliyyətini artırmaq üçün enerjidən
məntiqli və səmərəli şəkildə istifadə etmək.
Enerji İdarəetməsi - İxtisasların yaxınlaşması
Enerji İdarəetməsi
Enerjinin idarə edilməsinin məqsədi:
Təşkilat boyu optimal şəkildə enerjinin satın
alınması və istifadəsinə nail olmaq və təmin
etmək və:
İstehsalata və keyfiyyətə təsir olmadan enerji
xərclərini / tullantıları azaltmaq
Ətraf mühitə təsiri azaltmaq
ISO - Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
ISO müstəqil, qeyri-hökumət təşkilatıdır
162 ölkənin milli standartlar orqanlarından olan üzvlər
tərəfindən yaradılıb
1947-ci ildə təsis edilib
Mərkəzi Katibliyi İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir.
ISO dünyanın ən iri standartlar yaradan təşkilatıdır.
Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm
ISO - Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
“ISO” qısaltması Yunan sözü isos-dan götürülmüş və
“bərabər” deməkdir (Ölkədən, dildən asılı olmayaraq
təşkilatın qısa adı ISO-dur).
ISO texnologiya və biznesin demək olar ki, bütün sahələrini
əhatə edən 19,500-dən artıq Beynəlxalq Standart dərc
etmişdir.
Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm
ISO Brendi
ISO - Beynəlxalq Başqalarından fərqli nədir
ISO standartlarının əksəriyyəti yüksək dərəcədə
konkret məhsul, material və ya proseslərə aiddir.
ISO 9001 (keyfiyyət),
ISO 14001 (ətraf mühit) və
ISO 50001 (enerji)
"ümumi idarəetmə sistemi standartlarıdır"
Mənbə: http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm
"Ümumi" nə deməkdir?
"Ümumi" eyni standartın iri və kiçikliyindən asılı olmayaraq, təqdim etdiyi
məhsul və ya xidmətdən asılı olmayaraq, fəaliyyətin istənilən sektoruna aid
olub-olmamasından asılı olmayaraq və biznes müəssisəsi, dövlət
administrasiyası və ya hökumət orqanı olub-olmamasından asılı olmayaraq
təşkilata tətbiq edilə bildiyini göstərir.
ISO 9001 Keyfiyyətin İdarə edilməsi Sistemi
ISO 14001 Ətraf Mühitin İdarə edilməsi Sistemi
ISO 50001 Enerjinin İdarə edilməsi Sistemi
" Yerinə yetirilməli olan tələblərin ümumi dəstidir"
ISO 50001 Sizə nəyi göstərir?
Əsas diqqətini işin məhsuldarlığına yönəldən “MƏLUMAT”
yönümlü idarəetmə təcrübələrinə aiddir
Enerjiyə qənaəti idarəetmə təcrübələrinə tətbiq edən yaxşı
tanınan hüquqi bazaya malik təşkilat və şirkətləri müəyyən edir.
Dayanaqlı biznes inkişafına rəvac verən operativ idarəetmə
sistemini lazımi qaydada tətbiq edir. Enerjinin idarə edilməsi
biznesin inkişafı deməkdir
Az enerji sərfiyyatı sayəsində ən keyfiyyətli məhsulu təqdim edir
ISO 50001 Sizə nəyi göstərir?
Enerjinin idarə edilməsi əməliyyatına cəlb edilən və onlara rəhbərlik
edən güclü yüksək rəhbərliyə malikdir
Daha yüksək rəhbərlik səviyyəsindən tutmuş çarpaz təşkilata qədər
rəhbərlik nümayəndəsinin təyin edilməsi üçün yüksək rəhbərliyə
malikdir.
Təşkilatları enerji qurğularından daha yaxşı istifadə etməyə, beləliklə
də əməliyyat xərclərini azaltmağa və / və ya biznes imkanlarını
artırmağa sövq edir.
Təchizatçıların və müştərinin öz enerjilərini daha yaxşı idarə etməyə
sövq etmək üçün hüquqi bazaya malikdir, beləliklə də təchizat zənciri
boyu enerjiyə qənaət etməyə sövq edir.
ISO 50001 Enerji İdarəetməsi nə üçün bu
qədər cəlbedicidir?
(1)
“MƏLUMAT” yönümlü İdarəetmə Sistemi!!
Enerjini1(İCRASININ” qiymətləndirilməsi “MƏLUMATLARLA” ölçülə və miqdarı
müəyyən edilə bilər.
Enerjinin İdarə edilməsinin təmin edilməsi
Enerjinin İdarə edilməsi icrası aşağıdakı A+B- bəndlərdən ibarətdir:
A.Enerjinin İdarə edilməsinin icrası: standart idarəetmə icrası
B.Energetika: Energetika kimi məlumatlarla idarə edilən icra
Praktiklik
Təşkilatın ölçü və növündən asılı olmayaraq, sizin milli və yerli tələblərdən xəbərdar
olub-olmamanızdan asılı olmayaraq, “məlumatlara” və “icraya” əsaslanan
idarəetmə metodu sizin əməliyyata lazımi qaydada tətbiq edilməlidir.
Davamlı Təkmilləşdirmə Prosesi (PDCA)
Davamlı Təkmilləşdirmə
Enerjinin İdarə edilməsi Sistemi - EnMS
Planlaşdırmaq
Etmək
Yoxlamaq
Hərəkət etmək
ISO 50001
Mənbə: http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm
ISO 50001
Mündəricat
Qeydlər
Ön söz . . . . . . . . . . . . . . ISO və sənədlərin yerləşdirilməsi haqda
Giriş . . . . . . . . . . . .......... Hazırkı sənəddə standartların xülasəsi
1. Əhatə dairəsi . . . . . . . . . . . . . . . Enerjinin İdarə edilməsi üzrə tələblərin
müəyyən edilməsi
2. Normativ istinadlar . . Hər hansı istinad hazırkı sənədə hüquqi qüvvə
verir
3. Termin və təriflər . . Hazırkı sənəddə verilən termin və təriflər
4. Enerjinin İdarə edilməsi tələbləri . . . ISO 50001 tələblərinin müəyyən
edilməsi
Əlavə A 4-cü maddənin istifadəsi ilə bağlı göstəriş
Əlavə B ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001 və ISO 22000 Müqayisə Cədvəli
ISO 50001-in "Enerji Təhlili" Meyarları üzrə Enerjinin İdarə edilməsinin
Əsas Standartlarına dair Müqayisə Cədvəli
ISO 50001
Yaratmaq
Müəyyən etmək Enerjinin İdarə edilməsi
Əhatə dairəsi və Sərhədlər
Müəyyən etmək
Sənəd
Bu tələblərə necə cavab verəcək
energetikanın davamlı təkmilləşdirilməsinə
nail olmaq
Yerinə yetirmək
Təmin etmək
Enerjinin idarə edilməsi tələbləri
Enerjinin İdarəetmə Sisteminin Konseptual Sxemi
Davamlı təkmilləşmə
Rəhbərliyin
təhlili
Enerji siyasəti
Planlaşdırma
Həyatakeçirmə
və İstismar
Yoxlama
Eİ-nin daxili
auditi
Mənbə: ISO 50001
Monitorinq,
ölçülmə və
təhlil
Qeyri-uyğunluq, düzəltmə,
düzəldici və qabaqlayıcı
tədbirlər
Eİ-nin Praktik Sxemi
“ISO 50001 Uyğunluğu” nə deməkdir
Eİ-nin tətbiqi üçün rəhbər göstərişin və müddəaların yaradılması
Maddə 4, Bənd 4.1 - 4.3
ISO 50001 tələblərinə əməl etməklə yaradılmış Eİ üzrə biznesin idarə
edilməsi
Maddə 4, Bənd 4.4 & 4.5
Əgər Siz ISO 50001 tələblərinə əməl etməklə yaradılmış Eİ üzrə biznesini
idarə edirsinizsə, təsdiq edin
Maddə 4, Bənd 4.6
Təsdiqin nəticəsini nəzərdən keçirməsiüçün Rəhbərliyə təqdim edin
Maddə 4, Bənd 4.7
Təsdiq yazılı rəhbər göstərişlər və müddəalar, prosedur və planlar
müqabilində hesabat və sənədlərdə yazılı faktiki nəticə ilə aparılır.
Buna görə də, sənədləşdirmə ISO 50001 tələblərinə uyğun gələn Eİ-nin
səmərəli şəkildə tətbiqi yolları arayan zaman nəzərə alınmalı olan ən
əhəmiyyətli məsələdir.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.1 Ümumi tələblər
Yaratmaq
Müəyyən etmək Enerjinin İdarə edilməsi
Əhatə dairəsi və Sərhədlər
Müəyyən etmək
Sənəd
Bu tələblərə necə cavab verəcək
energetikanın davamlı təkmilləşdirilməsinə nail olmaq
Yerinə yetirmək
Təmin etmək
Tələblər və şərh
4.2 Rəhbərliyin Rolu
4.2.1 Yüksək rəhbərliyin rolu
Tələblər və şərh
4.2 Rəhbərliyin Rolu
4.2.1 Yüksək rəhbərliyin rolu
Tələblər və şərh
4.2 Rəhbərliyin Rolu
4.2.2 Rəhbərliyin nümayəndəsi
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.3. Enerji Siyasəti
Tələblər və şərh
Tələblər və şərh
4.4 Enerjinin Planlaşdırılması
Enerji təhlilinin əhatə dairəsi
Tələblər və şərh
Tələblər və şərh
Tələblər və şərh
Tələblər və şərh
Fəaliyyətin adı
Məqsədlər
Məhsul xətti •Kompressor hava klapanının bağlanması
Dəyişməsi •Yuyulma dövrünün təhlili
•Yaxalama vaxtını qısaltmaq üçün
Artırılması yuyucu maddələri azaltmaq
Kim
Məramlar tərəfindən Nə vaxt
Enerjini 720,000kV-dək
azaltmaq
İstehsal #1
Xərc 3.3% azalır
Menecer
CO2 emissiyası azalır
400t – CO2
Mart 2012
ldə başa çatır
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.1 Ümumi
1) Planın hazırlanmasında 6 əlavə elementin tətbiqi
2) Hazırlanmış plana uyğun olaraq həyatakeçirmə və istismar
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq
Təcrübə
EİS enerji istifadəsi ilə bağlı onun üçün və ya onun adından çalışan
istənilən şəxsin və ya şəxslərin müvafiq təhsil, təlim, bacarıq və ya
təcrübə əsasında təcrübəli olmalarını təmin edir.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq
Məlumatlılıq
EİS onun üçün və ya onun adından şalışan şəxslərin aşağıdakılarla bağlı
məlumatlı olmalarını təmin edir:
1) Enerji siyasətinə, prosedurlara və EİS tələblərinə uyğungəlmənin
əhəmiyyəti
2) EİS tələblərinə nail olmaq üçün onların rolu, məsuliyyəti və səlahiyyəti
3) Təkmilləşdirilmiş enerji məhsuldarlığının faydası
4) Enerji məqsədləri və məramlarına nail olmağın əhəmiyyəti və müəyyən
edilən prosedurlardan kənarlaşmağın nəticələri
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.3 Kommunikasiya
a) Enerji məhsuldarlığı və EİS İstismarı Kommunikasiyası
b) Məlumatlılıq və Həvəsləndirmə Kommunikasiyası
 EİS sahəsi və şirkətin portal
sahəsindən monitorinq
sistemləri bağlantıları
 EİS-nin elan lövhələri
 Səhər toplantıları
 Təlim kursları
 Həvəsləndirmə və
mükafatlandırma proqramı
 Təkliflər qutusu
 və s.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.2 Təcrübə, təlim və məlumatlılıq
Təlim - EİS özünün enerji istifadələri və istismarına nəzarətlə
bağlı təlim ehtiyaclarını müəyyən edir:
 Seminar
Kənar təlim
Daxili təlim
Məşğələ
 və s.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.3 Kommunikasiya
c) EİS üzrə xarici kommunikasiya
 Mətbuat açıqlaması
 Şirkətin xəbərlər bülleteni
 Zavoda səfər
 MXN-nin hesabatı
 Veb sayt: bizimlə əlaqə saxlayın
 İcma fəaliyyətləri
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.4 Sənədləşdirmə
4.5.4.1 Sənədləşdlirmə Tələbləri
4.5.4.2 Sənədlərə Nəzarət
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.5 Operativ nəzarət
EİS Nizamnaməsi
Ümumi EİS əməliyyatı
üzrə ümumi göstəriş və
müddəaları müəyyən
edir
Göstərişlər,
Planlar,
Hesabatlar və s.
Prosedurlar
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.6 Dizayn
Enerjiyə qənaət üzrə dizayn
cəhdinin iki növü :
1. Obyektin dizaynı 2. İstehsal prosesinin dizaynı
Tələblər və şərh
Təchizatçılarla əlaqə
vacibdir
Maddə 4. EİS tələbləri
4.5. Həyatakeçirmə və istismar
4.5.7 Enerji xidmətlərinin, məhsul, avadanlıq, məhsulların, avadanlıq
və enerjinin satın alınması
 Təchizatçının qiymət təklifi
- Enerjinin növü və qiyməti üzrə
spesifikasiyalar
- İstismar müddəti ərzində
sərfiyyatın qiymətləndirilməsi
- İstismar müddəti ərzində texniki
xidmət xərcləri
- Qəza hallarında göstərilən xidmət
 Enerjiyə qənaətin
qiymətləndirilməsi
 Texniki xidmət xərcinin
qiymətləndirilməsi müqabilində
istismar müddəti ərzində enerji
xərcləri
 Xüsusilə də qəza hallarında
xidmətin çevikliyinin
qiymətləndirilməsi
 Təchizatçının qiymət təklif
- Yanacaq enerjisi tərkibinin
spesifikasiyası
- Suyun tərkibinin
spesifikasiyası
- Enerji qurğusu üzrə istiliyə
çevrilmə faktoru
- Enerji qurğusu üzrə CO2
emissiyasının çevrilmə
faktoru
 Hər altı aydan bir tərkib
sınağının aparılması
 Alış qiymətləri ilə müqayisə
etmək üçün müntəzəm
şəkildə enerji bazarı
qiymətlərinin yoxlanması
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.1 Monitorinq, ölçülmə və təhlil
Enerji məhsuldarlığının planlaşdırılmış intervallarda monitorinqi,
ölçülməsi və təhlil edilməsini həyata keçirən əməliyyatların əsas
xüsusiyyətləri aşağıda verilir.
a. enerjidən çox miqdarda istifadə edilməsi və enerji
təhlilinin digər nəticələri ;
b. enerjidən çox miqdarda istifadə edilməsi ilə bağlı
müvafiq göstəricilər;
c. EMG-lər
d. Məqsəd və məramlara nail olunmasında tədbir
planlarının səmərəliliyi
e. nəzərdə tutulan enerji sərfiyyatı müqabilində faktiki
göstəricilərin qiymətləndirilməsi.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.1 Monitorinq, ölçülmə və təhlil
 Göstəriş / prosedur aşağıdalarla bağlı faydalıdır:
a. İslənən sənədlər metodunun müəyyən edilməsi
b. Ölçülmə ehtiyaclarının necə təhlil edilməsinin
müəyyən edilməsi
c. Monitorinq avadanlıqlarının və sənədlərinin
keyfiyyətinin təmin edilməsi metodunun müəyyən
edilməsi
d. Enerji məhsuldarlığında kənarlaşmalara qarşı
fəaliyyət prosedurunun müəyyən edilməsi
e. davamlı monitorinq və fəaliyyət əməliyyatı üzrə
prosedurun müəyyən edilməsi
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin
qiymətləndirilməsi

EİS enerji sərfiyyatı ilə bağlı hüquqi
və digər tələblərə uyğungəlməni
planlaşdırılmış intervalda
qiymətləndirməyə hazır olmalıdır.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin qiymətləndirilməsi
 Qiymətləndirmənin yeniləmə və nəticələri aşağıdakı
məlumatlardan ibarət sənəddə bir yerə toplana bilərlər:
a. Onun enerjidən istifadə tələblərinə uyğun gələn hüquqi və digər tələblər
siyahısı
b. Uyğungəlmə üzrə qiymətləndirmə məsələlərinin xülasəsi və ya geniş
şəkildə işıqlandırılması
c. Uyğungəlmənin statusu
d. Tövsiyə olunan tədbir
e. Lazım gəldikdə, əlavə qeydlər
 Sənədləşdirilən məlumatlar EİS-in məqsədinə xidmət
etmək üçün rəhbərliyin təhlili zamanı təqdim edilə
bilər.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.2 Hüququ və digər tələblərə uyğungəlmənin qiymətləndirilməsi
 Qiymətləndirmənin yeniləmə və nəticələri aşağıdakı məlumatlardan
ibarət sənəddə bir yerə toplana bilərlər:
a. Onun enerjidən istifadə tələblərinə uyğun gələn hüquqi və digər
tələblər siyahısı
b. Uyğungəlmə üzrə qiymətləndirmə məsələlərinin xülasəsi və ya geniş
şəkildə işıqlandırılması
c. Uyğungəlmənin statusu
d. Tövsiyə olunan tədbir
e. Lazım gəldikdə, əlavə qeydlər
 Sənədləşdirilən məlumatlar EİS-in məqsədinə xidmət etmək
üçün rəhbərliyin təhlili zamanı təqdim edilə bilər.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.3 EİS-in daxili auditi
EİS auditi könüllü şəkildə sənədləşdirilmiş EİS audit
planına uyğun olaraq aparılır *.
Audit aşağıdakıları yoxlayır :
a. EİS-nin enerji məqsədlərinə və müəyyən edilmiş
məqsədlərə uyğun gəlib-gəlmədiyinin yoxlanması
b. EİS-nin lazımi şəkildə həyata keçirilməsi və
təkmilləşdirilmiş enerji məhsuldarlığı
Yüksək rəhbərliyə məlumat verilməli olan audit
nəticələrinin sənədləşdirilməsi.
*ISO 50001 audit planı və bununla bağlı hesabat tələb etmir, lakin
səmərəli və effektiv audit fəaliyyəti tələb olunur.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.4 Qeyri-uyğunluq, düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı
tədbirlər
 Təkmilləşdirmə fəaliyyətləri :
Düzəltmə, düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlər,
eləcə də uyğunsuzluğa qarşı mübarizə tədbirləri.
 EİS-nin Davamlı Təkmilləşdirmə Göstərişi
(Problemin Həll edilməsinin idarə edilməsi üzrə
Göstəriş)
Göstəriş təkmilləşdirmə tələb edən elementlərin
müəyyən edilməsi və qabaqlayıcı və düzəldici
tədbirlər üzrə vəziyyətlərin müəyyən edilməsi
üçün faydalıdır.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.6. Yoxlama (Məhsuldarlıq)
4.6.4 Qeyri-uyğunluq, düzəltmə, düzəldici və
qabaqlayıcı tədbirlər
 EİS-nin Davamlı Təkmilləşmə Proseduru:
Proseduru müəyyən edən sənəd davamlı
təkmilləşdirmə prosedurlarından imkanları
müəyyən etmək üçün düzəldici və qabaqlayıcı
fəaliyyətlər vasitəsilə faktiki və potensial qeyri-
uyğunluq məsələləri ilə məşğul olan tam işçi qüvvəsi
üçün faydalıdır.
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.7. Rəhbərliyin Təhlili


Rəhbərliyin təhlili ən mühüm EİS proseslərindən biridir
a. Yüksək rəhbərliyin vəzifə və öhdəliklərini yenidən təsdiqləyir
b. Davamlı təkmilləşmə üzrə EİS gedişatını sürətləndirir
c. Üzvlərin tərəddüdlərini aradan qaldırır
d. İnsanların cəhd və bacarıqlarını qiymətləndirir
e. Edilən dəyişiklikləri başa düşür
Logistikaların müəyyən edilməsi
• Məqsəd
• İştirakçılar
• Tezlik
• Prosedur
Tələblər və şərh
Maddə 4. EİS tələbləri
4.7. Rəhbərliyin təhlili


Rəhbərliyin təhlilinə daxil edilir
Rəhbərliyin təhlilindən əldə edilən
nəticələr
Energetika və ya EMG-yə
dəyişikliklər
Enerji siyasəti, məqsədlərinə/
 məqsəd və ya baza səviyyəsinə
dəyişiklik
Resursların ayrılması
Əlavələr və Şərh
Əlavə A EİS tələblərinə dair 4-cü maddədən istifadə üzrə göstəriş
Mənbə: “ISO 50001:2011 (E)” page 13
Əlavələr və Şərh
Əlavə B Ümumi idarəetmə sistemi standartlarının müqayisəsi
Aşağıdakı müşahidə qeyd edilə bilər:
3. Daha uzun tarixçə və təhlilə malik ISO 9001 bazar
ehtiyaclarına əsaslanan sistem tələbləri üzrə maddələrin
təkmilləşdirilməsi və ayrılması təcrübəsinə malikdir. Buna baxmayaraq,
verilən məzmun məhsul keyfiyyətinin müəyyən edilməsinə ehtiyacı
olan ISO 9001-dən fərqlənən ISO 50001 üçün eynidir.
4.4.3 Enerjinin təhlili --------------------> 7.2.1 Tələblərin müəyyən edilməsi . .
4.5.2 Təcrübə, təlim və -->
6.2.2 Təcrübə, təlim və . .
4.4.3 Sənədləşdirmə------------------> 4.2 Sənədləşdirmə tələbləri
4.4.3 Kommunikasiya ------------------> 5.5.3 Daxili kommunikasiaya
4.4.3 Enerji xidmətlərinin satın alınması --> 7.4 Alış
4.4.3 Monitorinq, ölçülmə --->
8.2.3 Monitorinq, ölçülmə
4.4.3 Rəhbərliyin təhlili----------->
5.6 Rəhbərliyin təhlili
4. Əsas diqqətin təhlükəsizliyin keyfiyyətinə yönəldilməsi ilə
bağlı fərq olmaqla ISO 22000 - ISO 9001 Maddə strukturunu davam
edir.
Əlavələr və Şərh
Əlavə B Ümumi idarəetmə sistemi standartlarının müqayisəsi
Aşağıdakı müşahidə qeyd edilə bilər:
1. Hamısı 3-cü maddəyədək eyni
başlığa / maddə strukturuna malikdirlər.
Ön söz
Giriş
Maddə 1 Əhatə dairəsi
Maddə 2 Normativ istinad
Maddə 1 Termin və təriflər
2. ISO 50001 və ISO 14001 bütün sistem təlbələrini 4cü maddədə toplayan eyni maddəyə malikdirlər.
Maddə 4
Maddə 5
Maddə 6
Maddə 7
Maddə 8
Kİ ümumi tələbləri
Rəhbərliyin məsuliyyəti
Resursların idarə edilməsi
Məhsulun satışı
Ölçülmə, təhlil və təkmiləşmə
Mənbə: “ISO 50001:2011 (E)” səhifə 13
EİS-də idarəetmə prinsiplərinin idarə
edilməsinin xülasəsi
Aşağıda ISO 50001-in nə tələb etməsindən asılı olmayaraq EİS
əməliyyatına nəzarət etmək üçün lazım olan vasitələrin siyahısı verilir:
1. Əməliyyat və İşin gedişatının idarə edilməsi
Əməliyyatın plana uyğun olaraq irəliləməsinin təmin edilməsi
2. İdarəetmənin dəyişdirilməsi
Əməliyyatın dəyişikliklərə uyğun gəldiyinin təmin edilməsi
3. Əməliyyat Probleminin Həllinin İdarə edilməsi
Əməliyyatın yaranmış problemdən tez bir zamanda azad olmasının
təmin edilməsi və təkmilləşmə imkanından istifadə edilməsi.
4. Riskin idarə edilməsi
Davamlı təkmilləşmənin təmin edilməsi üçün Risk faktorlarının
qiymətləndirilməsi
EİS-də İdarəetmə Prinsiplərinin idarə
edilməsinin xülasəsi
Aşağıda ISO 50001-in nə tələb etməsindən asılı olmayaraq EİS
əməliyyatına nəzarət etmək üçün lazım olan vasitələrin siyahısı verilir:
5. Qəza hallarına hazırlıq
Fövqəladə vəziyyət halında təhlükəsizliyin təmin edilməsinin nəzərə
alınması
6. Sənədin idarə edilməsi
Əsas sənədlərin müəyyən edilməsinin, təmin edilməsinin,
yenilənməsinin və lazım gəldikdə, istifadə edilməsinin təmin edilməsi.
7. Məqsəd və Məramlara Nail olunmasının Qiymətləndirmə Meyarları
Məqsəd və mərama nail olunmasının qiymətləndirmə meyarlarının
işin gedişatını və ya nəticəsini ölçmək və qiymətləndirmək üçün
müəyyən edilmələrinin təmin edilməsi.
Sənədlərin Xülasəsi
EİS əməliyyatı üzrə sənədlər əsas vasitədir
Enerji İdarəetmə Sisteminin Konseptual Sxemi
Xülasə
Enerji İdarəetməsi Sistemi - EİS

similar documents