t1 – t2

Report
T1 – T2 – TR
BEYANLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
VE
RİSK YÖNETİMİ
NE ZAMAN T1, NE ZAMAN T2
KULLANACAĞIM?
• T1 ve T2 bir rejim kodudur.
• Her iki transit beyannamesi de şekil ve içerik
olarak aynıdır.
• T1/T2 ayrımı, taşımaya konu olan eşyanın
Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda olup
olmadığına göre yapılır.
• Küçük bazı istisnalar dışında, Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye ihracatında T2, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne ihracatında T1 rejim kodu kullanılır.
NE ZAMAN T1, NE ZAMAN T2
KULLANACAĞIM?
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• T1 ve T2 işlemleri, bilgisayar sistemleri
üzerinden hareket, varış ve transit
gümrüklerinin birbiri ile elektronik mesajlar
aracılığı iletişim sağladıkları, beyanla ilgili her
türlü sürecin sistem üzerinde gerçekleştirildiği
işlemlerdir. Bu nedenle tescil aşamasında,
transit gümrüklerinde ve varış gümrüklerinde
en az sorunla karşılaşmak için aşağıdaki
noktalara özellikle dikkat edilmesi gerekir:
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Alıcının vergi numarası içerisine kesinlikle (*, ?,
!) gibi semboller ya da (Ş, Ö, ı, Ğ) gibi Türkçe
karakterler kullanmayınız. Türkiye’de beyanınız
serbest bırakıldığı halde transit gümrüklerine
ve varış gümrüğüne beyan bilgileriniz gitmez.
MRN numaranız bu ülkelerin bilgisayar
sistemlerinde görülmez.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Emniyet & Güvenlik bilgileri alanında
yükleme/boşaltma yeri alanlarını hep büyük
harflerle ve kısa yazmaya dikkat edin.
• Örneğin “KÜÇÜKÇEKMECE” yerine hiç Türkçe
karakter kullanmadan “ISTANBUL” yazmanız
yeterlidir.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Transit gümrüklerinizi, gideceğiniz güzergaha
göre doğru seçin. Sonradan güzergah
değiştirmenin mutlaka bazı maliyetleri
olacaktır.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Örneğin, BG-RO güzergahından Almanya’ya gideceksiniz. Transit
gümrüğü olarak sadece C.Andreevo seçmeniz yeterlidir.
• Ancak sonradan herhangi bir nedenle fikir değiştirir ve Sırp
güzergahından gitmeye karar verirseniz, şoförünüzün Bulgar
çıkışında, Hırvat girişinde gümrükte transit idaresi değişikliği
yapılmasını istemesi ve memurların da Türkiye’den MRN numarasını
tekrar istemeleri, MRN’nin onların sistemine sorunsuz olarak
Türkiye sisteminden gönderilmesi gerekecektir.
• Ama T1 üzerinde Sırp güzergahını seçmişken sonradan BG-RO
güzergahına dönerseniz ve Bulgar giriş kapınızı da değiştirmiyorsanız
bir sorunla karşılaşmazsınız. Beyanda yazılan diğer transit
gümrüklerinden geçmenize gerek yoktur.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
– Varış gümrüğünüzün NCTS’de varış gümrüğü yetkisi olup olmadığını
kontrol edin. Aşağıdaki linkten veya arama motoruna “Customs Office
List” yazarak varış gümrüğünün karayolu için varış gümrük idaresi
yetkisi olup olmadığını kontrol edin.
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?La
ng=en
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
– Varış gümrüğünüzün NCTS’de varış gümrüğü yetkisi olup olmadığını
kontrol edin. Aşağıdaki linkten veya arama motoruna “Customs Office
List” yazarak varış gümrüğünün karayolu için varış gümrük idaresi
yetkisi olup olmadığını kontrol edin.
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?La
ng=en
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Aracınızda farklı gümrüklerde boşaltılacak
birden fazla T1 varsa, beyanı yazmadan veya
yazdırmadan önce mutlaka her bir beyanın
kap-kilo-ihracat beyannamesi-varış gümrüğü
bilgilerini kontrol ediniz.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• T1 beyanına doğru ihracat beyannamesini bağladığınızdan
emin olunuz.
• Yanlış beyanname numarası yazılması halinde araç
Türkiye’den çıkış yapmamışsa derhal hareket gümrüğünüze
ve TOBB UND’ye bilgi veriniz.
• Araç Türkiye’den çıkış yapmışsa hareket gümrüğünce Bölge
Müdürlüğü kanalıyla yanlışlığın düzeltilmesi için Risk
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne (Elektronik
İşlemler Dairesi) konunun yazılı olarak intikal ettirilmesi
gerekmektedir. Gümrük veritabanından ihracat
beyannamesi numarası düzeltilmektedir. Bu işlem yaklaşık
7-15 gün sürmektedir.
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA T1 AÇTIĞINIZDA ZAMAN
KAYBETMEMEK VE EN AZ HATA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN NELERE
DİKKAT ETMELİSİNİZ?
• Türkiye’den Avrupa’ya olan taşımalarınızda varış
gümrüğüne kadar T1 beyanı açmışsanız Avrupa’ya
girişte (Bulgaristan, İtalya, Fransa) yeniden T1 beyanı
açmayınız. Yeni T1 beyanı açmanız durumunda
Türkiye’den açılan T1 beyanı açık kalacak ve gümrük
vergilerinin tahsilatı sürecine gidilecektir.
• Avrupa’dan Türkiye’ye T2 beyanı ile geldiğinizde
özellikle Ro-Ro dorse taşımalarında Pendik, Mersin
Yolcu Salonu, Haydarpaşa ve Çeşme gümrüklerinde
yeniden TR beyanı açmayınız.
GÜMRÜK KANUNUN 235/5 İNCİ MADDESİ
KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
• 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455
sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanununun
235 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim
beyanında bulunulan serbest dolaşımda
olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir
şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti
halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş
değerinin iki katı idari para cezası verileceği
hükme bağlanmıştır.
GÜMRÜK KANUNUN 235/5 İNCİ MADDESİ
KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
• Gümrük Yönetmeliğinin 278 inci maddesinde belirgin
şekilde farklı çıkan eşya tanımlanmıştır.
•
• “Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine
konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş
gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan
edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve
araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve
gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri
açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde
farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”
GÜMRÜK KANUNUN 235/5 İNCİ MADDESİ
KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
• Bu mevzuat düzenlemelerine göre aşağıdaki durumlarda 235/5 uyarınca
farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası
uygulanmaktadır:
• Türkiye’ye girişte açılan TR beyanında eşya tanımı ve 8’li GTİP numarasının
yanlış beyan edilmesi ve aynı zamanda gümrük vergileri ve/veya ticaret
politikası önlemleri açısından beyan sahibi lehine bir durum oluşturması.
– Ceza uygulanmaması için eşya tanımı veya GTİP numarasından en az birisinin
doğru olması ya da bu ikisi yanlış beyan edilmişse de yanlış beyan edilen GTİP
numarasının vergi oranının daha yüksek olması gerekmektedir.
• Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik açılan T1/T2 beyanlarında araçta beyan
edilmemiş farklı cinste eşyanın Türkiye’ye giriş gümrüğünde transit giriş
işlemi yapıldıktan sonra gümrükçe tespit edilmesi.
235/5 cezası riskini olabildiğince en aza indirmek için
alınması gerekli önlemler
• Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik açılan T2 beyanlarında beyanı yazan
spedisyonun mutlaka fatura numarasını T2 beyanındaki kalem
alanında yazmasını sağlayınız.
• Araçta T1/T2 beyanına dahil edilmemiş EX1 kalmadığından emin
olunuz. Bu amaçla, beyan yazılmadan önce araçtaki tüm eşyaya
ilişkin EX1, fatura, ATR ve CMR’nin spedisyona verildiğinden emin
olunuz.
• Türkiye’ye yalnızca dorse gönderildiği durumlarda, limanlardaki
muameleleri adınıza yapan kişilerin aracın Türkiye’ye transit girişi
yapılmadan önce dorsenin evrak çantasındaki tüm evrakları kontrol
ederek beyanı yapılmamış eşya kalmadığından emin olunuz. (kapkilo-kalem kontrolü)
235/5 cezası riskini olabildiğince en aza indirmek için
alınması gerekli önlemler
• Türkiye’ye giriş kapısında TR beyanı açacaksanız fatura,
CMR ve ATR de eşya tanımı ve GTİP numarasının
uygunluğunu kontrol ediniz. Özellikle “oto aksam ve
parçası”, “muhtelif mensucat”, “tekstil”, “kumaş” gibi
genel tanımlarla düzenlenmiş faturalarda ceza riski çok
yüksektir.
• Bu tür beyanların yazılmaya başlanmasından önce
mutlaka TOBB UND operasyon personeli ile irtibata
geçiniz. Beyanı sunmadan önce evraklarını mutlaka
operasyon personeline eposta ile gönderiniz.
235/5 cezası riskini olabildiğince en aza indirmek için
alınması gerekli önlemler
• Aynı eşyanın farklı malzemelerden imal edilebildiği
durumlar risklidir. (aynı eşyanın kağıttan ya da sentetikten
mamul olduğu durumlar)
• T2 ile gelen aracınıza mahrecinden başka bir araca
yüklenecek eşyanın yüklenmesi ve bu durumun Türkiye’ye
girişte tespit edilmesinde 235 uygulanmaktadır. Bu tür
yükleme yanlışlıklarını haberdar olduğunuz anda gümrüğe
bildiriniz.
• Göndericiden ve spedisyondan yurtdışından düzenlenen
evrakların olabildiğince doğru düzenlenmesini isteyiniz.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Öncelikle, hareket gümrüğünden aracın çıkış
işlemlerini yaptırırken güzergahınız ve varış
gümrüğünüze göre transit süresinin
olabildiğince uzun belirlenmesini isteyiniz.
• Almanya için 5 gün risklidir. 10 günden az
transit süresi veriliyorsa gümrüğe itiraz ediniz.
Uzak mesafe ülkeler için (İngiltere, Finlandiya
vb. ) 15 günden az transit süresi almayınız.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
•
Aynı araçta birden fazla varış gümrüklü T1 veya T2 varsa ikinci ve sonraki T1/T2’ler
için ilave 2 gün fazla transit süresi verilmesini isteyiniz.
•
Transit süresi dolan beyanlarda birçok ülke işlem yapmamakta, yüksek cezalar
uygulamaktadır.
•
Mücbir sebep durumlarında (kaza, yol kapanması, grev, sel) en yakın gümrükten
veya yetkili makamdan (polis, itfaiye, belediye vb. ) mücbir sebebe ilişkin kanıtlayıcı
yazı alınız.
•
Aynı araçta birden fazla varış gümrüklü T1 veya T2 varsa ikinci ve sonraki T1/T2’ler
için ilave 2 gün fazla transit süresi verilmesini isteyiniz.
•
Transit süresi dolan beyanlarda birçok ülke işlem yapmamakta, yüksek cezalar
uygulamaktadır. Mücbir sebep durumlarında (kaza, yol kapanması, grev, sel) en
yakın gümrükten veya yetkili makamdan (polis, itfaiye, belediye vb. ) mücbir
sebebe ilişkin kanıtlayıcı yazı alınız.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Açılan T1 ve T2 beyanlarının sonlanmasını
takip görevi öncelikle taşıyıcı firmadadır.
• Açılan beyanlarınızı MRN numarası üzerinden
Avrupa Birliğinin sorulama sayfasından
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
tra/transit_home.jsp?Lang=en) sorgulayınız.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
Sorgulama sonuçları şu anlama gelir:
• Released at departure
: Beyan hareket
gümrüğünce transit için serbest bırakılmıştır.
• Notification crossing frontier: Araç transit
idaresinden geçmiştir.
• Arrived at destination: Araç varış gümrüğüne
varmış ve varış bildirimi yapılmıştır.
• Control results send by office of destination:
Kontrol sonucu varış gümrüğünce girildi.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Kontrol sonucunun girilmiş olması beyanın kapandığı anlamına
gelmez. Eğer varış gümrüğünce kontrol sonucu “uygun değildir”
olarak girilmişse sistem otomatik olarak hareket gümrüğüne
uyuşmazlık mesajı gönderir. Uyuşmazlık çözülmeden beyanınız
kapanmaz.
• Varış gümrüğünce kontrol sonucunun girildiğini görüyor ve
uyuşmazlık açılmadığından da eminseniz beyanınız %99 kapanmıştır.
• Eğer hala kapanmamışsa teknik bir hata vardır. MRN numarası ve
plaka bilgisi ile birlikte TOBB UND personeline durumu bildiriniz.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Beyanınızın kapandığından emin olmak
istiyorsanız T1 çıktısının bir nüshasının varış
idaresi kontrol sonuçları bölümünü kaşe imza
yaptırıp muhafaza ediniz.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Beyanınız açık kalmışsa yapılacaklar:
– Beyanın neden açık kaldığı önemlidir.
– AB’ye girişte yeni bir T1 açılmışsa veya Türkiye’ye
girişte yeni TR beyanı açılmışsa açılan beyanı açtığınız
gümrükten o ülkenin dilinde «ALTERNATİF KANIT»
anlamına gelen ifade ile kaşe imza yaptırınız.
– Eğer hareket gümrüğünce araştırma başlatılmışsa ve
henüz araştırmaya varış gümrüğü cevap vermemişse
yeni açılan T1 veya TR beyanını gerekçe göstererek
varış gümrüğünün araştırmaya «mükerrer MRN»
seçeneği ile cevap vermesini sağlayınız.
BEYAN TAKİBİ VE AÇIK BEYANLARIN
KAPATILMASI
• Beyanınız açık kalmışsa yapılacaklar:
– Beyan için araştırma başlatılmışsa eşyanın ilgili
ülkede ithal edildiğine dair ithalat beyannamesinin
gümrükçe «Alternatif Kanıt» yazılarak kaşe ve imza
yapılması gerekir.

similar documents