GAZ KROMOTOGRAF*S*N*N YA* ENDÜSTR*S*NDE KULLANIMI

Report
124240043-TUĞÇE NUR KURT
124240044-HACI KENAN ÇELİK
124240045-NURAY TURHAN
124240046-KÜBRA KOÇDEMİR
124240049-RABİA ERBAY
124240050-AYŞENUR DOĞRU
GC-Cihazı
GC-Çalışma Prensibi
Dedektör Türüne Göre Kullanılması
Önerilen Taşıyıcı Gaz Türü
Yağlar ve İnsan Sağlığı İçin Önemi
 Yaglar, biyolojik membranlarda gerekli
yapısal kısımları olusturan ve hücrede
enerji depolama görevini yapan
moleküllerdir. Yag asitleri ise yagların
hidrolizi ile olusan alifatik karboksilik
asitlerdir.
 Dogal yaglarda bulunan yag asitleri farklı
zincirler ve siklopropan halkalarından
olusmaktadır.Yagların özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak için yag
asitlerinin yapılarının kalitatif ve
kantitatif olarak aydınlatılması
gerekmektedir. Özellikle tükettigimiz
çogu yagda bulunan palmitik asit, stearik
asit, oleik asit, linoleik asit ve linolenik
asit miktarlarının oranlarının bilinmesi
insan saglıgı açısından önemlidir.
GC’nin Yağ Endüstrisinde
Kullanım Alanları
1. YAĞ ASİTLERİ METİL ESTER
KOMPOZİSYONU ANALİZLERİ
2. STEROL ANALİZLERİ
3. AROMA BİLEŞİKLERİ ANALİZLERİ
1. YAĞ ASİTLERİ METİL ESTER
KOMPOZİSYONU ANALİZLERİ
 Yağ asitleri genellikle ester formunda kromatografik
olarak tayin edilirler. Çok nadir olarak serbest
durumda tayin edilirler.
 Ayrıca diyet içeriklerinin belirlenmesi ve gıda
endüstrisinde yapılan AR-GE çalışmalarına yön
vermesi açısından yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi
oldukça önemlidir.
 Yağ asitleri kompozisyonu kromatografik cihazlarla
belirlenmekte ve ağırlıklı olarak Gaz Kromatografi
(GC-FID (Alev İyonlaştırma Dedektörü) sistemi
kullanılmaktadır.
 Yağ asitleri bileşimi,örneğe göre farklılık
göstermektedir. Her bir yağ asidinin, o bitkiye has
referans aralıkları incelenerek; yağın saflığına karar
verilebilmektedir.
Kullanılan Gaz Kromatografi Sistemi
ve Çalışma Şartları
ALIKONMA SÜRELERİ
15 cm/saniye Akış Hızı ile
Elde Edilen Kromatogram
Bitkisel Yağların Yağ Asidi Metil Ester
Kompozisyonu
2. STEROL ANALİZLERİ
 Sterol tayini zeytinyağının saflığını belirlenmesinde ve
tağşişin saptanmasında en önemli yöntemdir.
 Zeytinyağına başka bitkisel yağların karışıp karışmadığının
belirlenmesi için toplam sterol miktarı ve sterol
kompozisyonu belirlenmelidir.
 Zeytinyağına çok düşük oranlarda bitkisel yağ ve
prina yağ katılsa bile sterol analiziyle bu durum tespit
edilebilmektedir.
 Sterol tayini kromatografik cihazlarla gerçekleştirilmekte
ve ağırlıklı olarak Gaz Kromatografi (GC-FID -Alev
İyonlaştırma Dedektörü) sistemi kullanılmaktadır.
GC Çalışma Şartları
Sterol kompozisyonu ve
alıkonma zamanları
Fındık Yağı GC-FID Kromatogramı
Fındık Yağı Sonuç Tablosu
Keten Yağı GC-FID Kromotogramı
Keten Yağı Sonuç Tablosu
3. AROMA BİLEŞİKLERİ ANALİZLERİ
 Yemeklik yağların yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve tekrar
tekrar kullanılması oluşan aroma bileşiklerinin yapısını
değiştirmektedir.
 Sıcaklık artışına bağlı olarak toksik veya kanserojen etkileri
bulunan aldehit, keton ve benzeri bileşiklerin oluşumu
bilinmektedir.
 Aşağıda yer alana araştırmada farklı tür yağlar üzerinde
farklı sıcaklık koşulları ve uygulama süreleri denenerek
oluşan aroma bileşikleri incelenmiştir. Aroma
bileşikşerinin analizinde Gaz Kromatografi Kütle
Spektrometri (GCMS) sistemi kullanılmış, numune
ekstraksiyonu için SPME (Katı Faz Mikroektraksiyon)
yönteminden yararlanılmıştır.
Zeytinyağı Örneği
 Zeytinyağı numunesinde 75 um Carboxen/PDMS
SPME fiberi ile farklı sıcaklıklarda elde edilen GCMS
kromatogramlarının karşılaştırması .
(siyah: 90 °C,pembe: 180 °C, mavi: 240 °C)
 Sıcaklık artıkça aldehit ve keton türü bileşenler ve
miktarları artış göstermektedir. En yoğun değişim 240
°C örneklerde elde edilmiştir.

similar documents