TURGUTLU* YA DE*ER - Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Report
TURGUTLU’ YA DEĞER
PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI
HOŞGELDİNİZ
ZAFER KALKINMA AJANSI
Vizyonu:
Bölgenin Kalkınması İçin,
• Dinamik Bir Takım Ruhuna Sahip,
• Kaliteli Hizmet Sunan,
• Öğrenen Ve Öğreten,
• Başlattığı Her Girişimi Zafer'le Taçlandıran Bir Ajans Olmak
Misyonu:
Tr 33 Bölgesinin Yaşam Kalitesini Arttırmak Amacıyla;
• Bölge Dinamiklerini Harekete Geçirmek Ve Paydaşlar Arası Koordinasyonu
Sağlamak,
• Bölgedeki Kaynakların Yerinde Ve Etkin Kullanımını Gerçekleştirmek,
• Girişimcilik Ve İnovasyonu Özendirerek Bölgeyi Cazibe Merkezi Haline
Getirmek Ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamaktır.
TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vizyonumuz:
Sanayi, Tarım ve Eğitim Kenti Olmak
• Kurumsallaşma
ve
hizmet
sunumunda
toplumsal
memnuniyeti
profesyonelliğimize artı değer katarak başaran,
• Her sektörde faaliyet gösteren sanayici-tüccarlarımızın takdirini kazanan bir
kurum olarak; öncelikle ilçemiz ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bir yöre,
dünya ile bütünlesen bir ilçe ve ülke hedefinin gerçekleştirileceğine olan
inancımızla, bu güne ve geleceğe güvenle bakıyoruz.
Misyonumuz:
• Üyelerimize; ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde hızlı ve doğru hizmet sunmak.
• Yöremizdeki is aleminin geliştirilmesi için aktif rol üstlenmek.
• Yöremiz, bölgemiz ve ülkemizin, ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına
yönelik etkinliklerde bulunmak ve projeler üretmek.
ZAFER KALKINMA AJANSI’ NA PROJE
YAZMAK
 İhtiyaçlarınızı ve Önceliklerinizi İyi Bilmek, bunları Ajansın öncelikleri ile
ilişkilendirmek,
 Mantıksal Çerçeve Oluşturmak,(Neden, Amaç, Faaliyet ve Sonuç İlişkisi)
 Özverili ve Çalışkan bir ekibe sahip olmak,
 Belli bir bütçeye sahip olmak,
 Düzenli ve güvenli bir takip sistemi kurmak,
 Ajansla sürekli irtibatta olmak,
 Belirli periyotlarda raporlama yapmak,
TURGUTLU’ YA DEĞER
• Projemiz; Zafer Kalkınma Ajansı’ nın 2011 Yılında
Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek
Programı (SÜKAP) kapsamında, Odamız tarafından
hazırlanmış ve Ajansımız tarafından desteklenmeye
uygun görülmüştür.
• Proje kapsamında TUTSO hizmet binası içerisinde
bulunan Çok Amaçlı Konferans Salonu yapım ve
tefrişatını tamamlamak; Odamız, Üyelerimiz ve
Turgutlu halkının kullanımına açmak hedeflenmiştir.
PROJEMİZİN AMACI
 Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Turgutlu ve çevre halkının
sosyokültürel açıdan gelişimine ve bilinçlenmesine katkı sağlamak.
 150.000 nüfuslu Turgutlu İlçemize ihtiyacı olan modern ve çok amaçlı
bir konferans salonu kazandırmak.
 Odamız üyeleri ile Turgutlu ve çevre halkı yararına sosyal, kültürel ve
tanıtım aktiviteleri başlatmak.
 TR33 bölgesinde yapılacak büyük organizasyon ve toplantılara ev
sahipliği yapmak.
 Turgutlu’ nun ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttıracak
faaliyetlerde bulunmak.
SÜREÇLER
 Projemizin Hazırlanarak Ajansa Sunulması.(25.03.2012)
 Projemizin Desteklenmeye Hak Kazanması ve Ajansımızla Sözleşme
İmzalanması. (02.07.2012)
 Projemiz Kapsamında Çok Amaçlı Konferans Salonumuzun Yapım ve
Tefrişatının Tamamlanması (20.11.2012)
 Projemiz Kapsamında Çok Amaçlı Konferans Salonumuzda Gerçekleştirilen
Etkinlikler (27.11.2012 – 25.03.2013)
 Projemizin Sonlandırılması. (02.04.2013)
 Projemizin Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmesi. (08.04.2013)
 Projemizin Nihai Raporunun Hazırlanarak Ajansımıza sunulması (02.05.2013)
FAALİYETLERİMİZ
Çok Amaçlı Konferans Salonumuzun Yapım İşi ve Tefrişatı
FAALİYETLERİMİZ
Zafer Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısı
FAALİYETLERİMİZ
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Gösterimi
FAALİYETLERİMİZ
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni
FAALİYETLERİMİZ
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
FAALİYETLERİMİZ
Aydın/İzmir/Manisa Akreditasyon Ortak Akıl Platformu Toplantısı
FAALİYETLERİMİZ
Dış Ticarette Finansman ve Ticari İngilizce Eğitimleri
FAALİYETLERİMİZ
Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
FAALİYETLERİMİZ
İstihdam ve İnsan Kaynakları Eğitimi
FAALİYETLERİMİZ
Sağlık, Gençlik ve Genetik Semineri
FAALİYETLERİMİZ
Türk Sanat Müziği Konserleri
FAALİYETLERİMİZ
Tiyatro Gösterileri
FAALİYETLERİMİZ
Uluslararası Şiir Şöleni
FAALİYETLERİMİZ
Folklor Gösterileri
FAALİYETLERİMİZ
T.C. Manisa Valiliği Umutlar Çiçek Açsın Projesi Semineri
PROJEMİZİN SONUÇLARI
 Zafer Kalkınma Ajansı’ nın destekleriyle Odamıza, Üyelerimize, Halkımıza ve
Bölgemize 250 kişilik modern bir çok amaçlı konferans salonu kazandırdık.
 Çok Amaçlı Konferans Salonumuzda 50’ ye yakın sosyal ve kültürel etkinlik
gerçekleştirdik.
 Odamıza, Zafer Kalkınma Ajansı’ nın destekleriyle toplamda 500.000 TL
tutarında sabit yatırım gerçekleştirdik.
 Çok Amaçlı Konferans Salonumuzda yapılan etkinliklerde 2.500 e yakın
misafirimizi ağırladık.
 İlçemizde ve Bölgemizde Kaymakamlığımızın da büyük destekleriyle proje
kültürünün gelişmesine katkı sağladık.
 Salonumuzda düzenlenen etkinliklerde 10 dan fazla YENİ Kurum, Kuruluş ve
Sivil Toplum Örgütleriyle işbirliği yaptık.
 Kurum olarak proje kültürünü Odamıza yerleştirdik ve 2012-2015 Yılı Stratejik
Planımıza her yıl en az 2 proje yazma hedefi koyduk.
 …
TEŞEKKÜRLER
 Ajans Genel Sekreteri Sayın Yılmaz ÖZMEN nezdinde Zafer Kalkınma Ajansı
ve Değerli Uzmanlarına,
 Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut ALTAN, tüm Yönetim Kurulu
Üyelerimiz ve Meclisimize,
 Yaptığımız her organizasyonda bizden desteklerini esirgemeyen ve İlçemizde
Ajansımıza proje yazma konusunda teşviklerde bulunan; Turgutlu Kaymakamı
Sayın Nazmi GÜNLÜ’ ye,
 Odamız Genel Sekreteri Sayın Nevzat AVCI ve tüm Oda personelimize,
 Odamıza bu modern konferans salonunu inşa eden BÜYÜKDAĞLAR
şirketine ve Mimarı Sayın Mehmet Akif DURAN’ a,
 Etkinliklerimizde işbirliği yaptığımız tüm Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum
Örgütlerine,
 Etkinliklerimize katılan üyelerimiz, misafirlerimiz ve tüm Turgutlu Halkına,
SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

similar documents