5. C# .NET Döngüler

Report
C#.NET 5.0
C# .NET 5.0 Eğitimleri
Volkan KANAT
Döngüler
for Döngüsü
- Bir ya da daha fazla kod satırının belirtilen şarta
göre, belirtilen artış ya da azalış değeri kadar
tekrarlanmasını sağlayan döngüdür.
for (sayac değişkeni ; şart ; artış ya da azalış
değeri)
{
Komutlar;
}
Uygulama
- 0 ile 10 arasındaki sayıları ekranda listeleyen
konsol uygulamasının kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int i;
for(i=0; i<=10 ; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}
Uygulama
- 0 ile 10 arasındaki sayıları 5 sayısının dışında
ekranda listeleyen konsol uygulamasının kodlarını
yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int i;
for(i=0; i<=10 ; i++)
{
if(i == 5) continue;
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}
Uygulama
- Kullanıcının dışarıdan girdiği sayının faktoriyelini
alan konsol uygulamasının kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int i, sayi, faktoriyel = 1;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 1; i <= sayi; i++)
{
faktoriyel = faktoriyel * i;
}
Console.WriteLine(sayi + " sayisinin faktörüyeli= " + faktoriyel);
Console.ReadKey();
}
foreach Döngüsü
- Listeler ya da diziler üzerinde işlem yapmak için
kullanılan döngü yapısıdır.
- Özellikle eleman sayısının bilinmediği
durumlarda kullanılabilmesi nedeni ile çok
kullanışlıdır.
foreach (Değişken Tipi Değişken Adı in Liste ya da Dizi)
{
Komutlar;
}
Uygulama
-foreach döngüsü ile bir dizinin elamanlarını
listeleyen konsol uygulamasının kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
string[] adsoyad={“Volkan KANAT”, “ Ali Osman Yeğin” , “Bahadır Cüre”,
“Yakup Taşdemir”};
foreach (string eleman in adsoyad)
{
Console.WriteLine(eleman);
}
Console.ReadKey();
}
while Döngüsü
- Döngü, koşul cümlesi sonucu true olduğu
sürece çalıştırılır ve sonuç false olduğundan
döngünün bitmesi sağlanır.
- Döngü artım ya da azaltım değeri döngü
içerisinde belirtilmelidir.
While (şart)
{
Komutlar;
Artım Değeri;
}
Uygulama
- while döngüsü kullanarak 0 ile 10 arasındaki
sayıları ekranda listeleyen konsol uygulamasının
kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int i;
while(i <= 10)
{
Console.WriteLine(i);
i++;
}
Console.ReadLine();
}
Uygulama
- Klavyeden 0 girilene kadar konsol ekranında
girilen sayıları toplayıp, 0 girildiğinde toplama
sonucunu ekrana yazacak konsol uygulamasının
kodlarını yazalım.
Uygulama
static void Main(string[] args)
{
int toplam =0, sayi=0;
do{
Console.Write(«Bir sayı giriniz: »);
sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam+= sayi; }
while(sayi != 0);
Console.WriteLine(«Sayıların toplamı= » + toplam);
Console.ReadLine();
}
ÖDEV
- Konsol ekranına 1’den 10’a kadar olan çarpım
tablosunu yazdıracak bir konsol uygulaması
tasarlayınız ve kodlayınız.
ÖDEV AÇIKLAMASI
- Ödev tüm dosyalarıyla beraber .zip uzantılı bir
klasör haline getirilip, en geç 28.03.2014 Cuma
23.59’da [email protected] adresine mail
atılacaktır.
Volkan KANAT
Web: http://volkankanat.com/
Mailito: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/VolkanKanatMuh
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

similar documents