Tasarım Projesi Posteri Hazırlama Kılavuzu

Report
Tasarım Projesi Poster Sunumu Nasıl
Hazırlanır?
Özel tasarım programlarından bazıları aşağıdadır.
– Quarkxpress,
– Latex,
– Illustrator,
– CorelDraw,
– Freehand,
–Microsoft Powerpoint.
Poster Sunumun Akademik ya da İş
Ortamında Avantajları
Sözlü olarak anlatabilecek fikirlerin şematik olarak
aktarılması işlemidir.
Pratiktir
 Bilimsel tartışma ortamı yaratır;
Poster başında, interaktif sunumlarda karşılıklı
bilgi alış verişi yoğun olarak gerçekleşir.
Daha rahat iletişim kurulur.
Asılı kaldığı süre daha uzundur.
İyi hazırlandığında sözlü sunumdan çok daha fazlası
verilebilir.
Kişi sözlü sunumda ,dinleyicilerin karşısında
sadece anlatan durumundadır.
Poster Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Poster boyutları?
Sayfa Boyutu örnek PowerPoint'te
yandaki gibidir
– Ebatlar?
– Dikey mi? yatay mı?
– Kaç sütun?
– Yazı tipi ve boyutu?
– Fotoğraf?
– Grafikler?
– Tablolar
Metin ve içerik?
• Giriş?
• Materyal metod?
• Bulgular?
• Tartışma?
• Sonuç?
• Referanslar?
Mevcut bilgiler örnek Powerpoint
üzerinden alınacaktır. Diğerleri
sonraki slaytlarda verilmektedir.
Yazı Tipi ve Boyutu
Gerekmiyorsa tek yazı tipi ve boyutu seçilmeli
ve rahat okunanlar tercih edilmelidir
– Arial,
– Helvetica
– Lucida,
– Tahoma,
– Times New Roman
Başlık
İlk göz temasının olduğu en etkili kısımdır.
– Vurgulayıcı olmalıdır
– En az 3 metreden okunabilmelidir
– 2 Satırdan fazla yer tutmamalıdır
Yazı Boyutu
Yazılar, 2 metre mesafeden rahatça
okunabilmelidir.
–30 punto olması uygundur.
– Daha küçük yazılar sıkıcıdır.
– Yazı içerisinde, 1,5 yada 2 satır aralığı olmalıdır
Yaygın Kullanılan Örnek Yazı Boyutları
 Font boyutu,
Daha büyük
yazılar (ve daha
az yazı)
hazırlanan posteri
daha ilgi çekici
yapacaktır.
Yazı Tipi ve Boyutu
Vurgulanmak istenen yerler (Alt başlıklar)
– Kalın ya da zıt farklı tek bir renkte olmalıdır;
– altı çizili olması okumayı zorlaştırır.
Posterin tümünün 800 kelimeyi geçmemesi
uygundur.
 Okunan ile ilgili olarak yaklaşık 1 dakikada fikir
sahibi olabilmek esastır.
KISACA; SADELİK posterde temel unsur olmalıdır.
Poster İçeriğinin Özellikleri -1
Poster hazırlarken temel kural :
daha çok görsel, daha az yazı
olmalıdır.
Posterin asıl amacı, aynı konuda çalışan kişilerle
bilgi alışverişinde bulunabilmenin kolaylaşmasıdır.
 Çalışmada yapılan tüm işleri postere sığdırmaya
çalışmak kesinlikle amaç olmamalıdır.
Vurgulanmak istenen tablo resim grafik varsa,
etrafına, altına ya da üstüne zıt renkli şerit
çekilebilir.
Poster İçeriğinin Özellikler-2
Hazırlanan poster, hangi konuda çalışıldığını,
kabaca neler yapıldığını bir bakışta
aktarabilmelidir.
Böylece konuyla ilgilenenlere daha kolay
ulaşabilmek mümkün olacaktır.
En fazla 3 farklı renk kullanılması uygundur.
 Benzer renkler yayana kullanılmamalıdır
 Zıt renklerin bir arada kullanılması ile daha
vurgulayıcıdır
Zıt renkler ile daha uzaktan okuma kolaydır.
Sadece vurgu yapılan yerler hariç yazıların tümü tek
renk olmalıdır.
Tablo, Grafik ve Resimler
Resim çözünürlüğüne (dpi) poster baskısı için tavsiye
edilen oran 300-600dpi'dır.(1 inch'e (2.54 cm) 300-600 tane nokta
konulacaktır. )
En kötü ihtimalle 150 dpi olabilir; daha düşük olursa
baskıda resim kalitesi bozulur.
Çizim yada metin içeren resimler için uygun format
PNG olarak kabul edilir.
 JPEG ile sıkıştırıldıklarında bu resimlerdeki çizgi ve
metinlerin etraflarında halkalanmalar görülmektedir.
Poster İçeriğinin Özellikleri -3
Powerpoint ile poster hazırlarken yazıları
yerleştirmeden önce poster boyutları
ayarlanmalıdır.
 Posterin tamamı yazı ve şekillerle dolmamalı,
boş alanlar olmalı, bu okumayı anlamayı
kolaylaştırır.
Poster İçeriğinin Özellikleri -4
Okuyucular bir reklam panosunu yada afişi
genellikle yukardan aşağı ve soldan sağa
süzerler. Önemli mesajlar buraya yazılmalıdır.
Bu nedenle dik ve 3 sütunlu bir posterde ilk yazı
grubu sol üst köşeye konur,
Daha sonra eklenecek resim ya da grafikler
belirlenir.
 İlk sütun bitince 2. sütuna geçilir.
Tüm materyaller geçtikten sonra, sütunların
dağılımı anlam bütünlüğünü bozmadan
dengelenir.
Poster İçeriğinin Özellikleri -5
Resim grafik ve tablolar yazı içinde geçtiği
sıraya göre numaralandırılmalıdır.
Her görsel öğenin üst kısmında açıklayıcı başlık
olmalıdır.
Tüm şekiller benzer format ve boyutta olması
gerekir.
Poster Giriş Metninin İçeriği
Giriş metni 200 kelimenin altında olmalıdır. Bu
bölümde:
Hipotez açıklanmalı,
Çözümlenen problemin tanımı yapılmalı,
Çalışmanın önem ve amacı belirtilmelidir.
Posterde özet bölümüne gerek yoktur.
Bazı ayrıntılar verildikten sonra ,şekillerle
izleyicilerin postere odaklanması
sağlanmalıdır.
Poster Sonuç Metninin İçeriği
Sonuçlar Bölümünün ilk paragrafında,
kalitatif nitelik ile ilgili) ve tanımlayıcı değerlere
yer verilmelidir.
İkinci paragrafta ise ortaya atılan hipotezi
destekleyen bulgular değerlendirilmelidir.
Poster Metninin Özellikleri
Tüm posterde, en önemli kriter kelime sayısıdır.
Bu nedenle 800 kelimeden fazlası tavsiye
edilmez.
Aslında bu poster için gerek şart değildir;
Daha fazla kelime kullanılması okuyuculara panoya
asılmış makale hissi verebilmektedir.
Baskıya Hazırlama
Baskıya gitmeden önce:
A4 kağıda (mümkünse renkli) bir baskısı, kontrol
edilmelidir.
Koca bir ruloda hatalar bulmak moral bozacaktır.
Baskıyı yapılacak yerin, doğrudan Powerpoint'den
çıktı alınmasını desteklemesi gerekir.
Ayrıca:
Fotokopicinin Ofis sürümü başka olabilir.
Resim kaliteleri beklenenden kötü çıkabilir
Renk tonları tam istenildiği gibi çıkmayabilir.
ÇÖZÜM: Dosyanın önce PDF'ye çevrilmesidir.
Baskıya Hazırlama
Yazıcı özellikleri seçeneğinden, gelişmiş'i
tıklayarak, sayfa boyutunu sizin baskı
formatınıza ve çözünürlüğü 600 dpi'a (ya da en
kötü 300 dpi) ayarlamayı unutmayın

similar documents