Özel Öğretim Yöntemleri

Report
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
DİĞER KONULAR
Sosyal Ağlar
Podcastlar
Vikiler
Web Günlükleri
Web Quest
Sorgulayıcı Öğrenme
Bağlı Öğretim
Mobil Öğrenme
Thinkquest
Sosyal Ağlar
• İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, her
türlü paylaşımın tek yönlü veya çift yönlü
yapıldığı sitelerdir.
• Genelde üyelere açıktır.
PodCast
• Çoğunlukla dizi halindeki dijital medya
ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.)
internet üzerinden -genellikle feed (besleme)
yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep
telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde
yayınlanmasıdır.
• Bu şekilde indirilmiş dosyalara ise podcast
denir.
• Podcast sözcüğü 2000'li yıllarda "iPod"
sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve
"broadcast" (yayın) sözcüklerinden
oluşturulmuştur.
• Podcastlar ilk defa iPod için geliştirilmiş
olmakla birlikte podcast tabiri günümüzde
sadece iPod için kullanılmaz.
• Podcast sisteminin internetten bir programın
ses ya da video kaydını indirmekten farkı
beslemelerin (feed) kullanılması ve böylece
her yeni bölümü özel yazılımların izleyerek
otomatik olarak yükleniyor olmasıdır
• Podcast sistemi sayesinde amatör ya da
profesyonel radyo/televizyon programlarına
abone olunarak herhangi bir zamanda,
herhangi bir cihazla izlenebilir.
Wikiler
• Wiki; kullanıcıların büyük bir kısmını kolaylıkla
zenginleştirip biçimlendirebildikleri bir
internet sitesidir.
• Bir sözlükten ya da kaynaktan sürekli olarak
bulunamayacak bilgilerin kullanıcı katılımları
ile sürekli geliştirilip erişime açılır.
Web Günlükleri
• Blog: WeBLogger: Web Günlüğü
• Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri
şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan
insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen
web siteleridir.
• İsteğe bağlı olarak diğer kullanıcılar da katkı
yapabilir, yorum yapabilir.
• İçerik mutlaka tarihe göre sıralanmalıdır.
Web Quest
(Ağ Araştırması)
• Öğrencinin etkileşim içinde olduğu bilginin belli
bir ölçüde veya tamamen internet üzerindeki
kaynaklardan veya video konferans aracılığıyla
sağlandığı araştırma yönelimli bir aktivitedir
• Webquest teknolojisi büyük oranda yapısalcı
akıma dayanmaktadır.
• Diğer bir tanımla webquest ; Öğrencilerin
kullandıkları bilgilerin bir bölümünün veya
tamamının Internet kaynaklarından geldiği,
araştırmaya/sorgulamaya yönlendiren bir
etkinliktir.
Sorgulayıcı Öğrenme
(Sokratik Öğrenme: Inquiry Öğrenme)
• Bir olay, problem ya da durum hakkında
doğruya ulaşmak için sorgulayarak bilgi
edinme sürecidir.
• Aşamaları: Soru sorma, keşfetme, oluşturma,
tartışma, değerlendirme (yansıma)
• Özellikle Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılır.
Think Quest
• Think Quest, öğretmen ve öğrencilere eğitim
projeleri oluşturma, web sitesi yarışmasına
katılma ve öğrenci projelerinden oluşan bir
kitaplıkta gezinme olanağı sağlayan platformdur.
• Think Quest kapsamında, eğitim projeleri sınıf
müfredatına dâhil edilir. Konu öğrencilere atanır.
Atanan konuyla ilgili öğretmenler davet edilir ve
diğer Think Quest kullanıcılarıyla işbirliği
yapılabilir
Durumsal-Bağlı Öğretim
• Durumsal-Bağlı öğretim, öğrencilerin verilen
problem temelli bir öykünün içinde
öğrenmesini ön gören bir yaklaşımdır.
• Bu yaklaşım içinde öğrenciler verilen problemi
incelerken, problemin çözümü için gerekli olan
çözümü geliştirirken “gerçekçi bir rol” içine
girerler.
• Örneğin, öğrenciler temel uçuş bilgilerini, hava
akımı konusunu, yerçekimini, türbülansı ve
aerodinamik kuralları öğrenirken ve
araştırırken bir pilotu canlandırmak zorunda
kalırlar.
• Tüm öğrenme ve öğretme etkinlikleri bir
içeriğe göre hazırlanmış bir problem
durumu ya da durum çalışmasına dayanan
bir “olay” etrafında gerçekleştirilir.
Mobil Öğrenme
• Eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlar yardımıyla
karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitim
modelidir.
• İçeriğin PDA’ler, cep telefonları veya mp3
çalarlar vasıtasıyla sunulmasını hedefler.
• Öğrencilere, her an her yerde eğitim alma
şansını sağlamasıyla birlikte çok faydalı
olabilecek bir eğitim sunum modeli karşımıza
çıkmıştır.

similar documents