AS*T YA*MURLARI

Report
GRUP C AY
ASİT YAĞMURLARI;
Ph’ sı 5.0’ ten az
olan yağmurlardır.
ASİT YAĞMURLARI
 Asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru
parçacıklar halinde düşmesine verilen isimdir.
 Yağmur, doğal olarak içerisinde CO2 ‘nin çözünmesi
nedeniyle hafif asidik özelliğe sahiptir. Bu nedenle
yağmur pH’ sı normalde 5.0 civarındadır.
 pH‘ sı 5.6'nın altındaki yağmur asit yağmuru olarak
nitelendirilir; ama, doğal asit kaynakları yüzünden
yağmurun pH‘ sı zaten 4.5 ile 5.6 arasında değiştiği
için asit yağmuru deyince pH ‘ sı 5.0 ‘in altında olan
yağmur anlaşılmalıdır.
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
Asit
yağmurları,
belli
gazların yağmur suyunda
çözülüp
asit
formlarını
oluşturmasıyla oluşur.
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
En bilinen asit oluşturabilen gaz
karbondioksit (CO2) (insan ve
hayvan kaynaklı) ve
klordur (tuz kaynaklı).
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
Karbondioksit ve klor
atmosferde yağmurda
çözününce karbonik asit
(H2CO3) ve hidroklorik asit
(HCl)oluşur.
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
CO2 + H2O → H+ + HCO32Cl2 + 2H2O → 4H+ + 4Cl- + O2
4HCl
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
 H2CO3 zayıf bir asittir ve klor gazının ortamda
nispeten az bulunmasından dolayı oluşan HCl
miktarı da çok azdır.
 Bu nedenle asit yağmurlarının gerçek sebebi
sülfürdioksitlerdir ve toplam asit yağmurlarının
%70’ inden sorumludur.
 Geriye kalan %30’ luk kısmından da azotoksitler
(NOX) sorumludur.
 Azotoksitler de yağmurda çözünerek nitrik asit
(HNO3) oluşturabilirler.
ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
2H2SO4
SO2 + 2H2O → 2H+ + SO4-2 + H2
2NOX + H2O → 2H+ + 2NO3 2HNO3
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
Azotoksitler - Kara taşımacılığı
Azotoksitler - Enerji santralleri
Azotoksitler - Endüstri
Azotoksitler - Diğer
Sülfürdioksitler - Katı enerji santralleri
Sülfürdioksitler - Endüstri
Sülfürdioksitle - Diğer
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
 Asit yağmurları, özellikle sanayi devriminden
sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla
birikmesiyle etkisini hissettirmeye başlamıştır. İlk
olarak ise 1852 yılında sanayinin beşiği olan
İngiltere’ de Robert Angus Smith adındaki bilim
adamı asit yağmurları ile hava kirliliği arasındaki
ilişkiyi fark etmiş ve sanayinin bu yağışları
tetiklediğini ortaya koymuştur.
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
 Bu yağışlar sadece oluştuğu bölgeyi
etkilememektedir. Çin, Doğu Avrupa, Rusya gibi
bölgelerde fosil yakıtların aşırı şekilde kullanılması
atmosfer hareketleri sonucunda bir çok ülkeyi
etkilemektedir. Bu nedenle 1997 yılında 160
ülkenin katılımıyla Kyoto Protokolü imzalanmıştır.
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
 Fabrika
 Motorlu taşıtlar
 Termik santraller gibi insan faaliyetleri,
 Yanardağ faaliyetleri gibi doğal olaylar sonucunda da
meydana gelebilir.
ASİT YAĞMURLARININ NEDENLERİ
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
 Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları,
sudaki asit dengesini bozar ve balıkları etkiler.
Balıkların bu durumdan etkilenmesi besin
zinciri yoluyla insanları da etkilemektedir.
 Göl ve nehirlerdeki kısa süreli pH düşmeleri
pek çok balığı öldürür. Ancak asıl tehlikeli olan
uzun süreli düşmelerdir; çünkü bu durumda
balıkların üremesi de durur.
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
 Ortamdaki ekstra asit daha önceleri kayalarda inaktif
halde bulunan toksik metallerin de serbest kalmasına
neden olur.
 Topraktaki alüminyumun çözülmesine neden olur.
Asit yağmurları ağacın ihtiyaç duyduğu kalsiyum,
magnezyum ve potasyum gibi pek çok besin
maddesiyle reaksiyona girer ve ağaç köklerinin
besinlerden faydalanmasını engeller.
 Özellikle kozalaklı ağaçlar çok etkilenirler. Sonuçta
iğne yapraklarını dökerler, fideler büyüyemez.
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
 Topraktaki toksik metallerin çözünüp göl ve nehirlere
ulaşması suların daha asidik hale gelmesine sebep olur.
Bu durum da kurşun ve bakırdan yapılan su
borularından bu metallerin içme sularına geçmesine
neden olmaktadır.
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
 Asit yağmurları yapıların kireç taşı ve mermerden
yapılmış bölümlerinde önemli tahribatlara neden olur.
 Asitler kireç taşı içindeki kalsiyum karbonatı çözer ve
bu çözelti sonradan gerisinde bir kristal form
bırakarak buharlaşır.
 Zaman içinde bu kristaller büyüyerek taşı parçalar ve
yapı da çökmeler olur.
 Tarihi eserler zarar görür.
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
ASİT YAĞMURLARININ SONUÇLARI
 Havada bulunan sülfat solunum yoluyla
alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi
çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.
ASİT YAĞMURLARININ ETKİSİNİ EN AZA İNDİRMEK
İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER :
 Enerji üretiminde kullanılan termik
santrallerin yerine, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır(güneş enerjisi,
jeotermal enerji, rüzgar enerjisi).
ASİT YAĞMURLARININ ETKİSİNİ EN AZA İNDİRMEK
İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER :
 Orman yangınları engellenmeli, yeşil
alanlar yaygınlaştırılmadır.
 Şehir içi ulaşımlarda özel araçların
yerine toplu taşıma araçları
kullanılmalıdır.
ASİT YAĞMURLARININ ETKİSİNİ EN AZA İNDİRMEK
İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER :
ASİT YAĞMURLARININ ETKİSİNİ EN AZA İNDİRMEK
İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER :
 Havayı olduğundan fazla kirleten kaçak
kömür kullanımının önüne
geçilmelidir.
 Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre
takılmalıdır.
 Araçların bakımı zamanında
yapılmalıdır.
TEŞEKKÜRLER…

similar documents