Slayt 1

Report
1.Kare , Dikdörtgen ve Üçgen
A
Uç noktaları A ve B olan doğru parçası [AB] veya [BA]
sembolü ile gösterilir.
Bu doğru parçasının uzunluğu ise │AB│ veya │BA│ ile
gösterilir.
B
ÖRNEK
N
[NM]
[ML]
[KN]
K
M
[KL]
L
KLMN dikdörtgeni
Yukarıdaki KLMN dikdörtgeni verilmiştir. Bu dikdörtgenin kenarları
[KL] ,[ML], [NM] ve [KN] doğru parçalarından oluşmuştur.
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları aynı zamanda birer doğru
parçasıdır.
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarının gösteriminde “[ ]” kullanılır.
ÖRNEK
G
[GF]
[FE]
[DG]
D
F
[ED]
DEFG Karesi
E
C
ÖRNEK
A
B
[AB]
ABC Üçgeni
ABC
Kare ve dikdörtgen sembol ile gösterilmez.
Üçgen sembol ile gösterilirken çizgi modeli olan
kullanılır.
Geometrik şekiller isimlendirilirken istenilen bir köşeden başlanır ve
sırası ile diğer köşedeki harfler atlanmadan yazılır.
İsimlendirme sırasında hangi köşeden başlayacağımız ve hangi
yönde sıralayacağımız önemli değildir.
ÖRNEK
Aşağıdaki dikdörtgeni değişik şekillerde isimlendirelim:
N
M
K
L
KLMN dikdörtgeni
KNML dikdörtgeni
LMNK dikdörtgeni
MNKL dikdörtgeni
NMLK dikdörtgeni
ÖRNEK
Aşağıdaki üçgeni değişik şekillerde isimlendirelim:
C
A
B
ABC Üçgeni
ACB Üçgeni
BCA Üçgeni
BAC Üçgeni
CAB Üçgeni
CBA Üçgeni
ÇÖZELİM ÖĞRENELİM
A
1. Yandaki üçgenin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABC
B) CBA
C) │BC│
D) [AC]
B
C
2. Yandaki CKLM dikdörtgenine ait kenarları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.
[CK]
[CL]
[LK]
[LM]
[MC]
[MK]
3. Yandaki kareyi isimlendirirken aşağıdaki ifadelerden hangisi
kullanılamaz.
A) TPRS karesi
C) PTSR karesi
C
K
M
L
T
P
S
R
B) SRPT karesi
D) SPRT karesi
egitimdunyamiz.com

similar documents