Hjerneslag kasuistikk

Report
Kasuistikk
• Kvinne født på 40-tallet
• Tidligere sykdommer:
– ACB- operert -04 ,fibromyalgi, spinalstenose, varice- og
lyskebrokk-operert, operert for asymptomatisk carotisstenose
ve. side i -05.
• Medikamenter: Albyl-E og Lipitor
• Røyker
• Sykehistorie:
– Økende smerter i hø. hofte, kort gangdistanse og nattesmerter.
– Coxartrose hø side – indikasjon for kirurgi
– Vurdert av karkirurg som finner arteriosklerose i bekkenkar, ikke
kontraindikasjon for operasjon
– Operert med totalprotese hø hofte 08.04.13
– Ukomplisert inngrep, operert i spinalanestesi
1
• Postoperativ sykehistorie:
– Pas merker et par timer etter operasjonen at hø
arm ikke lystrer og operasjonsbeinet er tyngre
– Pas rapporterer igjen symptomene til sykepleier
på post kl 21.30 , 5 timer postoperativt
– Sykepleier kontakter vakthavende ortoped
• Ortoped undersøker pas kl 24
• Noe nedsatt kraft i hø bein
– Videre observasjon, ikke mistanke om hjerneslag
2
• Neste dag us v/turnuslege; nedsatt kraft og
tempo hø arm samt nedsatt sensibilitet hø bein
– Mistanke om hjerneslag og anmodning om
nevrologisk tilsyn
• Nevrologisk tilsyn: facialisparese, dysartri, hø
sidig parese i arm og bein, invertert hø.
plantarrefleks
• CT caput: lavattenuasjons forandringer i ve
nukleus lentiforme med mistanke om lakunært
infarkt
3
CT caput 1. postopr dag
CT caput 2. postopr dag
4
• Overflyttet til slagavdeling
– NIHSS 8
• Årsaksutredning
– Doppler halskar: åpne forhold i precerebrale kar
– EKG/telemetri: sinusrytme
• Profylakse
– Oppstart med Persantin retard
– Fortsetter med Albyl-E og Lipitor
• Komplisert forløp
– Stigende CRP, medtatt, diare
– Infeksjon av ukjent fokus, oppstart Zinazef
5
• Utskrevet til videre rehabilitering 26.04.13
– NIHSS 4 ( uttalt lammelse i hø underekstremitet)
• Utskrevet etter 1 mnd til hjemmet med
hjemmesykepleie og lokal fysioterapi
– Går med rullator men trenger hjelp til stell og
påkledning, problemer med trappegange
• 3 mnd postoperativ kontroll ortopedisk avdeling:
– Går med rullator, gjennvunnet mye kraft i
u.ekstremiteten. God funksjon i hofte og ingen
smerter
6

similar documents