Predstavitev Zimske službe DARS 2013

Report
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V
REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.
Novinarska konferenca - zimska služba 2013/2014
(Vransko 13. 11. 2013)
+
DARS d.d.
DARS D.D. VZDRŽUJE IN UPRAVLJA

606,6 km AC in hitrih cest

cca. 195 km priključkov, razcepov in servisnih cest
+
Avtocestne baze

ACB Murska Sobota,

ACB Maribor (izpostava Ptuj),

ACB Slovenske Konjice,

ACB Vransko,

ACB Ljubljana (izpostava Dob),

ACB Postojna (izpostava Vipava in Logatec),

ACB Kozina ,

ACB Hrušica (izpostava Podtabor),

ACB Novo mesto (izpostava Drnovo).
+
Meje AC baz
+
Mehanizacija in oprema za
odstranjevanje snega
03
Ljubljana
04
Hrušica
05
Maribor
06
Kozina
07
Vransko
0 8 Novo
mesto
0 9 Murska
Sobota
Razdelitev po AC
bazah
02
Slovensk
e Konjice
Prikaz razpoložljive mehanizacije
01
Postojna
+
SKUPAJ
21
11
27
13
16
9
12
17
10
136
7
4
5
5
4
4
4
3
3
39
MEHANOOPREMA
Tovorna vozila v AC
bazah
Specialna vozila
(UNIMOG) v AC
bazah
Plužne skupine
9
3
12
4
6
4
4
6
5
53
Plužne enot e
Polt ovorna in
pregledniška vozila
Terenska vozila
5
4
1
4
2
2
2
2
0
22
7
11
17
6
10
8
12
13
8
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nakladalci
Posipalci – t ovorna
vozila
Posipalci – specialna
vozila
Plugi – t ovorna
vozila čelni
Plugi – spec. vozila
čelni
Plugi – st ranski
Rezkarji –
samohodni
Rezkarji – priključni
3
1
2+1y
1
2+2y
2
1+ 2y
1+1y
1+1y
14+7y
19
10
23
13
15
9
12
16
10
127
6
1
4
4
3
4
4
3
3
33
19
11
26+1y
14
15
9
11
14
11
130 +1y
7
4
5
6
3
4
6
5
2
42
9
6
13
8
8
4
5
11
5
69
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
3
3
5
2
1
3
2
3
24
04
Hrušica
05
Maribor
06
Kozina
07
Vransko
0 8 Novo
mesto
0 9 Murska
Sobota
DODATNA
OPREMA
Skladišča za sol
03
Ljubljana
Razdelitev po AC
bazah
02
Slovensk
e Konjice
Prikaz razpoložljive dodatne opreme
01
Postojna
+
SKUPAJ
3
1
2
1
2
1
1
2
1
14
0
2
3
4
3
1
2
2
3
20
2
0
2
1
1
1
1
1
1
10
Silosi za sol
Cist erna za CaCl2 z
mešalno napravo
Cist erna za CaCl2
brez mešalne
naprave
Snežni koli
1
1
0
1
1
0
1
3
0
8
4.600
2.600
2.200
1.400
3.600
2.000
1.400
3.000
2.500
23.30 0
Promet ni znaki
100
26
82
138
78
57
55
72
54
662
Palisade (m2)
2.000
0
0
0
0
500
0
0
0
2.50 0
SKUPAJ in povprečno
MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO
VRANSKO
KOZINA
MARIBOR
HRUŠICA
LJUBLJANA
ACB
SLOVENSKE KONJICE
Poraba posipnih materialov v sezoni
2012/13
POSTOJNA
+
Kilomet ri brez predorov
99,625 47,856
86,571 50,274
74,225
50,178
46,219
66,129
61,18
5 8 2 ,2 5 7
Poraba
posipnih
9.173.962 3.010.712 8.594.325 5.013.513 4.699.362 2.857.580 5.611.070 5.802.400 3.234.880 4 7.9 9 7.8 0 4
mat erialov (kg)
Poraba kloridov (l)
375.626 33.675
217.350 69.329
34.430
56.800 128.257
393.028
98.562 1.4 0 7.0 5 7
poraba pos. mat erialov
92.085
62.912
99.275 99.724
63.312
56.949
121.402
87.744
52.875
8 2 .4 34
na kilomet er (kg/ km)
poraba kloridov na
3.770
704
2.511
1.379
464
1.132
2.775
5.943
1.611
2 .4 17
kilomet er (l/ km)
Posip g/ m2
19,34
20,47
21,56
20,03
17,96
15,22
25,34
22,37
20,49
2 0 ,31
Poraba soli - v kg
Poraba kg/ m2
ŠT. VOZIL opremljenih z
GPS
SKUPAJ prevoženi KM
KM/ 1VOZILO
9.173.962 3.010.712 8.594.325 5.013.513 4.699.362 2.857.580 5.611.070 5.802.400 3.234.880 4 7.9 9 7.8 0 4
4,604
21
151.170
7.199
3,146
4,964
4,986
3,166
2,847
9
27
13
16
9
22.932
2.548
54.308
2.011
54.417
4.186
101.315
6.332
14.849
1.650
6,070
4,387
2,644
4 ,12 2
11
17
10
133
43.259
3.933
64.739
3.808
47.382
4.738
5 5 4 .371
4 .0 4 5
+
Poraba soli v zadnjih 10 letih
Tabela porabe soli
Graf porabe soli
Poraba v t onah
2003/ 2004
17.000
2004/ 2005
16.000
2005/ 2006
27.000
2006/ 2007
6.000
2007/ 2008
16.000
2008/ 2009
28.000
2009/ 2010
45.000
2010/ 2011
24.000
2011/ 2012
16.000
2012/ 2013
48.000
+
Zimske akcije v sezoni 2012/13
Tabela zimskih akcij
Zimske akcije v sezoni 20 12/ 20 13
od 27. do 29. okt obra 20 12
od 0 2. do 0 3. decembra 20 12
od 0 4. do 0 5. decembra 20 12
od 0 7. do 0 9. decembra 20 12
od 13. do 15. januarja 20 13
od 15. do 17. januarja 20 13
od 24. do 25. januarja 20 13
od 0 2. do 0 3. februarja 20 13
od 0 6. do 0 7. februarja 20 13
od 0 9. do 10 . februarja 20 13
od 11. do 12. februarja 20 13
od 21. do 24. februarja 20 13
od 14. do 15. marca 20 13
od 18 . do 19. marca 20 13
od 23. do 26. marca 20 13
od 0 2. do 0 2. aprila 20 13
SKUPAJ :
Graf zimskih akcij
3 dni
2 dni
2 dni
3 dni
3 dni
3 dni
2 dni
2 dni
2 dni
2 dni
2 dni
4 dni
2 dni
2 dni
4 dni
1 dan
39 dni
+
Shema mest izločanj tovornih vozil
+
Meteogram – 48 urna napoved
+
Dejanski stroški 2012/13 in planirani
stroški za zimsko sezono 2013/14
Stroški 20 12-20 13
enota
količina
cena/ enoto
Plan 20 13/ 20 14
Skupaj EUR
količina
Skupaj EUR RAZLIKA
Odstopanje
dnevi sneženja
dni
39
delovne ure
ure
120.000
12,00
1.440.000
67.150
805.800
634.200
78 ,70 %
sol
t on
48.000
85,00
4.080.000
21.760
1.849.600
2.230.400
120 ,59%
lit rov
1.500.000
0,13
195.000
1.000.000
130.000
65.000
50 ,0 0 %
gorivo
lit rov
650.000
1,50
975.000
400.000
600.000
375.000
62,50 %
avt oplašči
vzdrževanje mehanizacijebrez amort izacije
ocena
1
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0 ,0 0 %
ocena
1
380.000
380.000
300.000
300.000
80.000
26,67%
3.735.40 0
3.384.600
90 ,61%
kloridi
SKUPAJ
10
7.120 .0 0 0
29
290 ,0 0 %
+
Hvala za pozornost.

similar documents