Axiell - Kirjastot.fi

Report
Asiakasliittymän tilannekatsaus
Keskuskirjastokokous 3.2.2011
Kristiina Hormia-Poutanen
Hankinnan tilanne
• Sopimuksen allekirjoitus 11.8.2010
• Pilotti 8/2010- n. 2/2011
• Ohjelmiston hyväksyntä pilotin jälkeen
• Rajapintaneuvottelut, erityisesti Axiell- syksy 2010
4/6/2015
2
Axiell
• Sopimus allekirjoitettu 12/2010
• Sopimuksen tarkoitus
› Kansalliskirjasto tarvitsee haravointi- ja verkkopalvelurajapinnat
Suomessa käytössä olevien Axiellin kirjastojärjestelmiin Aurora, Pallas,
Origo ja Libra. Haravointirajapinnan kautta haravoidaan metadataa
kirjastojärjestelmistä Asiakasliittymään.
› Verkkopalvelurajapinnan avulla Asiakas tai kolmas taho voi rakentaa
käyttäjälle mahdollisuuden:
• tunnistautua kirjastojärjestelmään
• hakea saatavuustietoja reaaliaikaisesti
• varata kirjastoaineistoa
• uusia lainojaan
• maksaa maksujaan
• tarkastella omia tietojaan
4/6/2015
3
Kirjastojen
rajapinta
Kansallinen
Digitaalinen
kirjasto
Asiak
kaan
rajapinta
Axiell Web
Services
Haravointi
rajapinta
Kirjastojen
rajapinta
Kirjastojen
rajapinta
Kirjastojen
rajapinta
= hankinnan
kohde
Kuva 1. Havainnekuva hankinnan kohteesta
www.kdk2011.fi
Kirjasto
Auro
ra
Kirjasto
Orig
o
Kirjasto
Palla
s
Kirjasto
Libra
Axiell
• Aikatauluja:
›
Axiell Web Services Pallaksesta, Aurorasta, Origosta ja Librasta 31.12.2010
mennessä
›
Haravointirajapinta Pallaksesta, Aurorasta, Origosta ja Librasta 30.3.2011
mennessä
›
Toimittaja luovuttaa ohjelmistodokumentaation Asiakkaalle Axiell Web Services ohjelmiston osalta 31.12.2010 ja Haravointirajapinnan osalta 30.3.2011
mennessä.
›
Asennusohjeet kirjastojen rajapinnoista laitetaan kirjastojen saataville
30.3.2011.
4/6/2015
5
Julkaisujärjestelmän kehittäminen
• Turun maakuntakirjasto & KiFi & Kansalliskirjasto kehittävät
yhteistyössä julkaisujärjestelmän (Drupal)
• Projektin perusteella määritellään jatko:
›
Vastuunjako (kunta, kunnallinen kirjasto, Kansalliskirjasto, KiFi)
›
Resursointi (tekninen infrastruktuuri, henkilötyö)
4/6/2015
6
Ohjelmiston käyttöönotto – vaiheistus
• Pilotti 8/2010-2/2011
›
8 pilottiorganisaatiota
›
Pilottiprojekti organisoitu (ohjausryhmä, projektiryhmä, pilottiryhmä)
›
Osallistuvien organisaatioiden ja Kansalliskirjaston vastuut määritelty
pilottisopimuksessa
›
Ohjelmistotoimittajan ja Kansalliskirjaston vastuut määritelty
ohjelmistosopimuksessa
›
Koulutus 9/2010 ja 11/2010
4/6/2015
7
Ohjelmiston käyttöönotto – vaiheistus
• Kiinnostuksen kartoitus seuraavaan vaiheeseen
osallistumisesta 11/2010
• Seuraava vaihe 8-9/2011
› n. 100 organisaatiota
• Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 18.2.2011 (HY pieni
juhlasali)
• Päätös seuraavan vaiheen vaiheistuksesta, ilmoitus
organisaatioille 1.6. 2011
• Kartoitus seuraavista ( 3. vaiheen liittyjistä) liittyjistä
viimeistään 9/2011
4/6/2015
8
Seuraava vaihe
• 103 organisaatiota
›
ARKISTOT yht 7
• KIRJASTOT yht 67
›
Yleiset yht. 46 (sis. kimpoissa mukana olevat yksittäiset kirjastot)
›
Yliopistot yht. 11
›
Ammattikorkeakoulut yht 10
• MUSEOT yht 25
• OKM ja sen hallinnonalan laitokset yht 4
4/6/2015
9
Seuraava vaihe – yleiset kirjastot
• Ilmajoen kunnankirjasto
• Isojoen kunnankirjasto
• Kainet-kimppa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi)
• Karijoen kunnankirjasto
• Kauhajoen kaupunginkirjasto
• Seitti-kimppa (Kuortane, Seinäjoki)
• Kurikan kaupunginkirjasto
• Kyyti-kirjastot (Haminan, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti)
• Lakia-kirjastot (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia, Lapua, Vähäkyrö)
4/6/2015
10
Seuraava vaihe – yleiset kirjastot
• Lakia-kirjastot (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia, Lapua, Vähäkyrö)
• Loviisan kaupunginkirjasto
• Lukki-kirjastot (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula ja Vihti)
• Oiva-kirjastot (Alavus-Töysä-Ähtäri)
• Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
• Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
• Yty-kirjastot (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lehtimäki, Perho, Soini, Veteli ja Vimpeli)
4/6/2015
11
Palvelun kehittäminen ja tuki
osallistuville organisaatioille
• Käytettävyyssuunnitelman toteuttaminen
• Keskitetty tuki
›
”asiakasliittymätoimisto” vastaa järjestelmän teknisestä kehittämisestä ja tuesta
• 11 asiantuntijaa
›
asiakkuudenhallinta
• Hallinnollisia tehtäviä, asiakkuuksien hallinta, koulutusten koordinointi,
tiedotus, kyselyt ym.
• 8 asiantuntijaa
›
kirjastoverkkopalvelun muut toimintayksiköt mm. tietovarannot (formaatit,
yhteisluettelo)
4/6/2015
12
Kiitos!
www.kdk2011.fi

similar documents